Indkøbsanbefalinger for hæve-sænke-borde v3.0

Indkøbsanbefalinger for hæve-sænke-borde v3.0

Indkøbsanbefalinger for hæve-sænke-borde v3.0

Mange storkøkkener har hæve-sænke-borde, der kan tilpasse arbejdshøjden til medarbejderne. Bordene har et standbyforbrug, og de står ofte i standby næsten alle døgnets 24 timer.

Opdateret maj 2019

Anbefalingerne gælder alle eldrevne hæve-sænke-borde til storkøkkener (f.eks. stegeborde og arbejdsborde).

Anbefalingerne er baseret på Energistyrelsens vurdering.

Anbefaling til hæve-sænke-borde

  • Maksimalt elforbrug i standbytilstand: 0,5 watt
  • Maksimal tid fra justering af bordehøjde, til forbruget igen svarer til standbyforbrug: 1 minut

Målestandard

Målinger skal så vidt muligt udføres efter standarden DS/ EN 50564:2011 (”Elektriske og elektroniske apparater anvendt i husholdninger og på kontorer – Måling af laveffektforbrug”)

Ældre versioner

Når indkøbsanbefalingerne bliver opdateret med nye anbefalinger, nummereres versionen med et nyt heltal, f.eks. 1.0 og 2.0. Ved opdatering af tekst/formuleringer får versionsnummeret et nyt decimaltal, f.eks. 1.1 og 1.2.

Indkøbsanbefalinger for hæve-sænke-borde v3.0

Siden er opdateret 22.10.2021 Kommentér denne side Til top