Indkøbsanbefalinger for kopimaskiner og printere m.v. v1.0

Indkøbsanbefalinger for kopimaskiner og printere m.v. v1.0

Indkøbsanbefalinger for kopimaskiner og printere m.v. v1.0

Kopimaskiner, printere, skannere og faxmaskiner er tit skjulte strømslugere på kontorerne. Det betaler sig at vælge energirigtigt, når I skal købe nyt.

Monokrome kopimaskiner, farve-kopimaskiner, printere, faxmaskiner, digitale duplikatorer og multifunktionsmaskiner

Hastighed (H) Vejledende energikrav
Monokrome kopimaskiner, printere, faxmaskiner, digitale duplikatorer
≤ 5 sider pr. minut Maks. 0,30 kWh/uge
6-20 sider pr. minut Maks. 0,04 x H + 0,1 kWh/uge
21-30 sider pr. minut Maks. 0,06 x H – 0,3 kWh/uge
31-40 sider pr. minut Maks. 0,11 x H – 1,8 kWh/uge
41-65 sider pr. minut Maks. 0,16 x H – 3,8 kWh/uge
66-90 sider pr. minut Maks. 0,20 x H – 6,4 kWh/uge
> 90 sider pr. minut Maks. 0,55 x H – 37,9 kWh/uge
Farve-kopimaskiner, printere, faxmaskiner, digitale duplikatorer
≤ 10 sider pr. minut Maks. 1,30 kWh/uge
11-15 sider pr. minut Maks. 0,06 x H + 0,7 kWh/uge
16-30 sider pr. minut Maks. 0,15 x H – 0,65 kWh/uge
31-75 sider pr. minut Maks. 0,20 x H – 2,15 kWh/uge
> 75 sider pr. minut Maks. 0,70 x H – 39,65 kWh/uge
Monokrome multifunktionsmaskiner
≤ 5 sider pr. minut Maks. 0,40 kWh/uge
6-30 sider pr. minut Maks. 0,07 x H + 0,05 kWh/uge
31-50 sider pr. minut Maks. 0,11 x H – 1,15 kWh/uge
51-80 sider pr. minut Maks. 0,25 x H – 8,15 kWh/uge
> 80 sider pr. minut Maks. 0,60 x H – 36,15 kWh/uge
Farve-multifunktionsmaskiner
≤ 10 sider pr. minut Maks. 1,50 kWh/uge
11-15 sider pr. minut Maks. 0,10 x H + 0,50 kWh/uge
16-30 sider pr. minut Maks. 0,13 x H + 0,05 kWh/uge
31-70 sider pr. minut Maks. 0,20 x H – 2,05 kWh/uge
71-80 sider pr. minut Maks. 0,70 x H – 37,05 kWh/uge
> 80 sider pr. minut Maks. 0,75 x H – 41,05 kWh/uge

Anbefalingerne svarer til Energy Star for imaging-udstyr version 2 og angiver anbefalet maks. elforbrug for monokrome kopimaskiner, farve-kopimaskiner, printere, faxmaskiner, digitale duplikatorer og multifunktionsmaskiner. Elforbrug er typisk ugeforbrug målt efter testmetoden og er det maksimalt tilladte for energieffektivt udstyr.

Øvrige anbefalinger

Alle monokrome kopimaskiner, printere, multifunktionsmaskiner mv. med en hastighed på over 37 sider pr. minut skal have indbygget automatisk duplex-funktion.

Alle farve-kopimaskiner, -printere, -multifunktionsmaskiner mv. med en hastighed på over 35 sider pr. minut skal have indbygget automatisk duplex-funktion.

Der gælder særlige anbefalinger for maskiner med en ekstern styringsenhed (controller)

Andre printere, kopimaskiner, multifunktionsmaskiner, faxmaskiner, skannere og frankeringsmaskiner

  Maks. elforbrug
Små-format: elektrofotografi, ink-jet, direkte termisk, solid ink, dye sublimation, termisk transfer og matrix m.v.
Sleep-tilstand* 4 watt
Standbytilstand 0,5 watt
Stor-format: elektrofotografi, direkte termisk, solid ink, dye sublimation, termisk transfer og matrix m.v.
Sleep-tilstand* 2,5 watt
Standbytilstand 0,5 watt
Printere og multifunktionsmaskiner (stor-format: ink-jet)
Sleep-tilstand* 4,9 watt
Standbytilstand 0,5 watt
Printere, multifunktionsmaskiner og faxmaskiner (standard-format: ink-jet)
Sleep-tilstand* 0,6 watt
Standbytilstand 0,5 watt
Kopimaskiner og multifunktionsmaskiner (stor-format: elektrofotografi, direkte termisk, solid ink, dye sublimation, termisk transfer)
Sleep-tilstand* 8,2 watt
Standbytilstand 0,5 watt
Skannere (alle formater)
Sleep-tilstand* 2,5 watt
Standbytilstand 0,5 watt
Frankeringsmaskiner (monokrom: elektrofotografi, direkte termisk, termisk transfer, ink-jet)
Sleep-tilstand* 5 watt
Standbytilstand 0,5 watt

*Hvis produktet har én eller flere funktioner ud over basisfunktionen, kan de anbefalede maksimale grænser for sleep forøges afhængig af funktionerne.

Anbefalinger svarer til Energy Star for imaging-udstyr version 2.0 og angiver anbefalet maksimalt elforbrug i sleep- og standbytilstand for andre printere, kopimaskiner, multifunktionsmaskiner, faxmaskiner, skannere og frankeringsmaskiner (ikke højtydende ink-jet-printere):

Øvrige anbefalinger (ikke for højtydende ink-jet-printere)

Skal ved levering være indstillet til at gå i sleep efter en periode, som afhænger af type og størrelse af maskinen. F.eks. skal printer i standard-format med hastighed på 11-20 sider i minuttet gå i sleep efter 15 minutter.

Der gælder særlige anbefalinger for maskiner med en ekstern styringsenhed (controller).

Totalomkostninger (TCO)

Totalomkostninger er de samlede omkostninger til indkøb og brug af produktet. I kan anvende totalomkostningerne som tildelingskriterium i forbindelse med udbud.

Ældre versioner

Indkøbsanbefalinger for kopimaskiner og printere m.v. v1.0

Siden er opdateret 08.07.2019 Kommentér denne side Til top