Indkøbsanbefalinger for transport v1.0

Indkøbsanbefalinger for transport v1.0

Indkøbsanbefalinger for transport v1.0

Undersøg virksomhedens reelle kørselsbehov, før I investerer i nye biler. Kan bilparken optimeres på andre måder, f.eks. ved at skabe en delebilsordning eller ved at købe elcykler? Undersøg også, hvilke biltyper der er behov for (små biler, lastvogne, varevogne etc.).

Benzin- og dieselbiler

Anbefalinger svarer til anbefalingerne fra Trafikstyrelsens Grøn Transport og bygger på EU’s energimærkningsordning. Anbefalingerne gælder person- og varebiler, som er omfattet af EU’s energimærkningsordning for biler.

Køretøj Lavest anbefalede energiklasse
Personbil
Op til 5 personer Energiklasse A+ eller bedre
6-7 personer Energiklasse B eller bedre
8-9 personer Energiklasse E eller bedre
Varevogn
Højst 2.000 kg Energiklasse A+ eller bedre
2.001-2.500 kg Energiklasse A eller bedre
2.501-3.000 kg Energiklasse D eller bedre
3.001-3.500 kg Energiklasse E eller bedre
Pickup-varebiler med firehjulstræk
 2.001-3.500 kg Energiklasse E eller bedre

Bemærk

Desuden anbefales, at man kun indkøber firehjulstrukne biler, hvor det er absolut nødvendigt af hensyn til jobbets karakter.

image_inline

Busser og lastbiler

Anbefalinger svarer til anbefalingerne fra Trafikstyrelsens Grøn Transport.

Busser og lastbiler

 • Efterspørg så lavt brændstofforbrug som muligt
 • Afpas motorstørrelsen efter behov
 • Dimensioner køretøjet i forhold til opgaven
 • Få køretøjet leveret med hastighedsbegrænseren justeret til 80 km/t, hvis det ikke skal køre i udlandet
 • Få køretøjet leveret med udstyr, der begrænser tomgangskørsel

Større flåder af busser

 • Få busleverandøren til at levere brændstofforbrugstal, der er målt i henhold til SORT-test

Gode råd om indkøb af elbiler

 • Elbiler til f.eks. hjemmepleje er i nogle tilfælde billigere i totalomkostninger, end deres traditionelle alternativ.
 • Elbilers største udfordring i det danske klima er vinterkørsel. De fleste elbilmodeller bruger batteriet til kabineopvarmning, hvilket reducerer elbilens rækkevidde. Undersøg evt., om det er muligt at installere et benzin- eller dieselfyr i jeres elbiler.
 • Tjek serviceansvar og garantier for mekaniske dele og elbilens kørebatteri, inden I køber elbiler. Sørg for, at eventuelle krav bliver stillet i udbud og kravspecifikationer.
 • Overvej leasing af bil og batteri. Der findes endnu ikke et brugtvognsmarked for elbiler, og det er derfor uklart, hvad en brugt elbil er værd. Hvis I leaser elbilen, er det leasingselskabet, som tager risikoen for bilens værditab. Leaser I batteriet, er det leasingselskabet, som tager risici ved batteriet efter endt fabriksgaranti.
 • Få opbakning til indkøb af elbiler i hele organisationen, både hos ledelse, brugere og driftsansvarlige.
 • Gå efter en vis andel af elbiler i bilparken for at opnå stordriftsfordele og læring i organisationen.
 • Søg viden og erfaring fra andre.
 • Søg viden og erfaring fra andre. Energistyrelsen, Trafikstyrelsen og elbilsnetværket for kommuner og regioner har indsamlet mange erfaringer.

Særligt for offentlige indkøbere

Der er krav til stat, regioner, kommuner og visse virksomheder om at inddrage miljøhensyn og energiforbrug, fx når I køber nye eller brugte biler og busser), og når I udbyder transportydelser.

Ældre versioner

Indkøbsanbefalinger for transport v1.0

Siden er opdateret 21.08.2018 Kommentér denne side Til top