Indkøbsanbefalinger for tv-apparater og digitale modtagere v2.0

Indkøbsanbefalinger for tv-apparater og digitale modtagere v2.0

Indkøbsanbefalinger for tv-apparater og digitale modtagere v2.0

Gå efter tv-apparater med energimærke A+ eller bedre, og køb ikke større tv-skærme, end I har behov for.

Opdateret januar 2017

Tv-apparater

Anbefalingen er baseret på EU’s energimærkningsordning for tv-apparater, Kommissionens Delegerede Forordning (EU) Nr. 1062/2010.

Her kan I læse om omfattede tv-apparater og kravene i Energistyrelsens vejledning om krav til energieffektivitet og produktinformation for fjernsyn.

Anbefaling, alle typer tv-apparater uanset skærmtype

Energiklassen skal være mindst A+ eller A++

Om ydelsesscore (P)

Målestandarder

Digitale modtagere til modtagelse af betalings-tv via antenne, satellit eller kabel

Anbefalingerne er baseret på Energistyrelsens vurdering. Anbefalingerne gælder digitale modtagere med kortlæser/conditional access, med konvertering i MPEG4-format og HD-kvalitet og evt. indbygget harddisk og/eller ekstra tuner.

Anbefalet maks. elforbrug og andre anbefalinger:

 • Digitale modtagere med kortlæser:Maks. elforbrug i aktiv tilstand: 10 watt
  Maks. elforbrug i standbytilstand: 0,5 watt
 • Tillæg til maks. elforbrug i aktiv tilstand og standbytilstand:Tillæg for display i standbytilstand: + 0,5 watt
  Tillæg for ekstra tuner i aktiv tilstand: + 1,0 watt
  Tillæg for indbygget harddisk – 3½ ”: + 5,0 watt
  Tillæg for indbygget harddisk – 5 ”: + 3,0 watt

Måling af forbrug i aktiv tilstand skal udføres efter standarden "DS/EN 62087:2012. Metoder til måling af audio- og videoudstyrs samt lignende udstyrs strømforbrug". 

Måling af standbyforbrug skal udføres efter standarden "DS/EN 50564:2011. Elektriske og elektroniske apparater anvendt i husholdninger, på kontorer og lignende steder - Måling af laveffektforbrug".

Bemærk

For digitale modtagere med yderligere funktioner skal anbefalingerne for komplekse digitale modtagere anvendes (se nedenfor). Yderligere funktioner kan f.eks. være return path (tovejskommunikation) og multidekodning (dekodning af flere forskellige signaler på en gang).

Bemærk

Komplekse digitale modtagere

Anbefalingerne er baseret på trin 2 af den europæiske frivillige aftale for komplekse digitale modtagere version 3.1. og kravene i forordning (EU) Nr. 801/2013 om netværksstandby.

Anbefalingerne gælder digitale modtagere (tv-bokse) med kortlæser/conditional access til modtagelse af betalings-tv med funktioner ud over ekstra tuner, indbygget harddisk og HD-kvalitet.

Anbefalet maksimalt elforbrug i netværksstandby:

 • Kompleks modtager med netværk:Maksimalt elforbrug i netværksstandby: 3 watt. 
 • Kompleks modtager med netværk og HiNA-funktionHiNA-funktionHiNA betyder høj nettilgængelighed. Udstyr med HiNA-funktion er udstyr, hvori indgår en funktion som router, netværksswitch, trådløs basisstation eller en kombination heraf. :Maksimalt elforbrug i netværksstandby:8 watt.  

Kompleks modtager skal ved levering være indstillet, så den har en standby-tilstand, der overholder ovennævnte krav 

Anbefalinger om energistyring

 • Kompleks modtager med netværk skal have indbygget energistyring, som automatisk skifter til netværksstandby efter 20 minutters inaktivitet, dvs. når andet tilsluttet udstyr, som fjernsyn er slukket, skal modtageren skifte til netværksstandby efter 20 minutter.  
 • Energistyringen skal være aktiveret ved levering. 

Anbefalet maksimalt årligt elforbrug:

 • Kompleks modtager til tv via kabel, fællesantenne og satellit:Maksimalt årligt elforbrug: 40 kWh. 
 • Kompleks modtager til tv via antenne (jordbaseret), fibernet/bredbånd og tynde klienter:Maksimalt årligt elforbrug: 35 kWh. 

Tillæg for ekstrafunktioner til det maksimalt tilladte årlige elforbrug

Ekstrafunktion Tillæg til årligt elforbrug
High Efficiency Video Processing + 20 kWh pr. år
Full HD + 20 kWh pr. år
Ultra HD + 30 kWh pr. år
3D TV + 20 kWh pr. år
Avanceret grafisk processing (til 3D-grafik) + 5 kWh pr. år
Adgang til ekstra RF-kanaler + 15 kWh pr. år (pr. ekstra kanal)
Indbygget harddiskoptager + 20 kWh pr. år
Return Path (mulighed for tovejskommunikation) ADSL eller DOCSIS 2.0 + 30 kWh pr. år
Return Path (mulighed for tovejskommunikation) VDSL eller DOCSIS 3.0 + 50 kWh pr. år (pr. 4 bonded RF-kanaler)
Multi-decode (mulighed for dekodning af flere forskellige signaler på én gang) + 25 kWh pr. år
Multi-display (mulighed for at levere signaler til flere skærme på én gang (forskellige signaler), In-home-netværk (mulighed for netværkskommunikation) + 6 kWh pr. år
In-home-netværk + 12 kWh pr. år (pr. netværkstype)

Bemærk, at overstående anbefalinger er lovmæssige mindstekrav for produkter, der markedsføres i EU. 

Om ydelsesscore (P)

Målestandarder

Målinger skal udføres efter metoderne i den europæisk frivillig aftale for komplekse digitale modtagere version 3.1. Standbyforbrug (herunder netværksstandby) skal måles efter retningslinjerne i forordning (EU) nr. 801/2013 og definitionerne i standarden EN 50564:2011: Electrical and electronic household and office equipment – Measurement of low power consumption.

Ældre versioner

Indkøbsanbefalinger for tv-apparater og digitale modtagere v2.0

Siden er opdateret 11.10.2017 Kommentér denne side Til top