BedreBolig er en landsdækkende ordning udviklet af Energistyrelsen, som gør det nemmere for boligejerne at renovere deres boliger på en energirigtig måde.

Landets kommuner kan fremme energirenovering og grøn vækst ved at forankre og markedsføre BedreBolig lokalt. På den måde hjælper kommunerne borgerne med at spare energi og kommer samtidig et skidt nærmere mod at opfylde regeringens klimamål.

Energistyrelsen ønsker at støtte kommunernes arbejde med at udbrede BedreBolig og har udviklet materialer og værktøjer, der enkelt kan bringe BedreBolig på den kommunale dagsorden.

Skab lokal grøn vækst

Skab synlighed om BedreBolig

Info-video

Få hjælp til at skabe lokal grøn vækst

Landets kommuner kan fremme energirenovering og grøn vækst og støtte op om regeringens klimamål ved at forankre og markedsføre BedreBolig lokalt. Kommuner kan understøtte erhvervsnetværk med fokus på BedreBolig og tage initiativ til borgerarrangementer med fokus på behovet for energirenovering.

Kontakt BedreBolig-sekretariatet på info@bedrebolig.dk, hvis du har behov for inspiration eller assistance til at komme i gang.

Kom godt i gang med BedreBolig

Se, hvordan du kan rulle BedreBolig ud lokalt, uden at det bliver en uoverkommelig opgave.

Billede
Sommerhus med skyer og solen på himlen

Kommunens rolle

Først fastlægger du kommunens rolle og grad af involvering i BedreBolig. Niveauet af involvering kan række fra at stille foldere om BedreBolig til rådighed i f.eks. Borgerservice, på biblioteket og andre relevante steder til at understøtte erhvervsnetværk og gennemføre borgerarrangementer. Når du har fastlagt graden af involvering og ressourcetræk, kan du med fordel udvikle en handlingsplan for arbejdet med BedreBolig.

Hent Handlingsplan

Et tværfagligt samarbejde

BedreBolig giver god mulighed for at samle lokale virksomheder på tværs af sektorer. Ud over BedreBolig-rådgiverne er der en række andre brancher, som vil kunne opnå fordele ved at markedsføre ordningen og deltage i lokale erhvervsnetværk.

Det er bl.a.:

 • Udførende håndværkere
 • Byggemarkeder
 • Pengeinstitutter
 • Forsyningsselskaber
 • Ejendomsmæglere

I inspirationskataloget finder du gode råd til, hvordan du kommer i dialog med og skaber værdi for hver enkelt branche. Du kan også rekvirere inspirationskataloget ved at sende en mail til info@BedreBolig.dk.

Hent inspirationskataloget
 

BedreBolig som en del af eksisterende tiltag

Mange kommuner har allerede fokus på energirenovering og erhvervssamarbejde af forskellig karakter. Her er det oplagt at inddrage BedreBolig.

Kom i dialog med borgerne

BedreBolig giver god mulighed for at skabe arrangementer for kommunens boligejere for at hjælpe dem i gang med at energirenovere. Gennem f.eks. arrangementer i grundejerforeninger, lokale boligmesser og landsbyarrangementer er det muligt at øge opmærksomheden og motivationen for borgerne. Se i inspirationskataloget, og få ideer til tiltag, der kan iværksættes.

Hent Inspirationskataloget

Skab synlighed om BedreBolig

Energistyrelsen har udviklet en række materialer, der kan bruges i den lokale markedsføring af BedreBolig.

Alle kommuner kan rekvirere gratis foldere om BedreBolig til uddeling blandt boligejere. Send en mail til BedreBolig-sekretariatet på info@bedrebolig.dk med oplysning om, hvor mange foldere du ønsker at modtage.

Materialerne består dels af materialer, der er klar til tryk, og af skabeloner, som kan tilpasses din kommune. Du kan for eksempel tilføje kommunelogo eller lokalt versionerede tekster.

 1. Samlet oversigt

  Her kan du få det fulde overblik og downloade en samlet oversigt over de tilgængelige materialer.

  Oversigt (pdf)

   

 2. Inspirationskatalog

  Et værktøj til brug for kommunernes arbejde med BedreBolig. Kataloget indeholder ideer til, hvordan du kan skabe erhvervsnetværk, borgeraktiviteter og lokal pressedækning. Indeholder erfaringer fra andre kommuner.

  Inspirationskatalog (pdf)

   

 3. Word-skabelon

  Kan benyttes til f.eks. mødeindkaldelser, referater og andet, der er relateret til BedreBolig.

  Word-skabelon

   

 4. Handlingsplan

  Handlingsplanen er et godt afsæt for arbejdet med BedreBolig.

  Handlingsplan (Word)

   

 5. Introduktionsbreve

  Fremsendes til de lokale BedreBolig-rådgivere forud for møde med de lokale erhvervsvirksomheder.

  Introduktionsbrev rådgivere (Word)

  Introduktionsbrev byggemarkeder (Word)

  Introduktionsbrev energisektoren (Word)

  Introduktionsbrev finanssektoren (Word)

   

 6. Aktørmøder

  Udkast til invitation, agenda og præsentationsmateriale til det første møde i kommunens erhvervsnetværk. Materialet kan bruges som inspiration og kan tilpasses kommunens aktuelle planer.

  Udkast til invitation til aktørmøde (Word)

  Udkast til agenda til stormøde (Word)

  Udkast til hvordan et møde i erhvervsnetværket kan forløbe (pdf)

 7. Pressemeddelelser

  Udkast til pressemeddelelse om BedreBolig (Word)

   

 8. Digitale elementer

  Samling digitale elementer, som kan benytte på kommunens hjemmeside eller sociale medier. Fra bannerne kan der linkes direkte til BedreBolig.dk.

  Digitale elementer - oversigt (pdf)

  Webbanner 300x250px (zip)

  Web banner 300x400px (psd)

  Web banner 390x180px (zip)

   

 9. Roll-ups

  Roll-ups til for eksempel borgeraktiviteter, der kan tilpasses kommunen.

  Roll-up 1, 85x215cm (Pdf)

  Roll-up 2, 85x215cm (Pdf)

  Roll-up 3, 85x215cm (Pdf)

  Roll-up 4, 85x215cm (Pdf)

  Roll-up 5, 85x215cm (Pdf)

   

 10. Folder til boligejere

  Folderen er målrettet boligejeren og kan gratis rekvireres gennem BedreBolig-sekretatriatet: info@bedrebolig.dk 

  Folder til boligejere

   

 11. BedreBolig-plan

  Eksempel på BedreBolig-plan. Planen kan anvendes i forbindelse med borgeraktiviteter eller møder med interessenter.

  BedreBolig-plan Fuglebjerg (pdf)

   

 12. Introfilm

  Se introfilmen til BedreBolig på YouTube

 1. Logopakke

  Vi har lavet en Quickguide, som giver dig en hurtig oversigt over brug af logo, farver, typografi mm. I logopakken finder du de mest anvendte logoversioner til tryk og skærmbrug.

  Quickguide [pdf]

  Logo – oversigt

  Logopakke (zip)

   

 2. Billeder

  Her kan du downloade en pdf med et overblik over tilgængelige billeder og en billedpakke til enten tryk eller web. Vær opmærksom på, at billederne til tryk maksimalt kan trykkes/printes i det, der svarer til A5 (14,85 x 21cm). Hvis du har behov for større billeder, så kontakt sekretariatet på info@bedrebolig.dk.

  Billeder – overblik (pdf)

  Billeder til tryk (zip)

  Billeder til web (zip)

   

 3. Illustrationer

  Der er udviklet en pulje af illustrationer om BedreBolig. Du kan downloade en pdf med et overblik og alle illustrationer her.

  Illustrationer – overblik (pdf)

  Illustrationer – Adobe Illustrator (zip)

  Illustrationer – jpeg (zip)

Hvis du har spørgsmål eller ønsker til materialer, er du velkommen til at kontakte BedreBolig-sekretariatet på info@BedreBolig.dk.

Liste over BedreBolig-rådgivere

Få et uforpligtende tilbud. Kontakt gerne flere rådgivere, og sammenlign deres tilbud.

Billede
Smilende pige med tablet