Garantiperioden

Garantiperioden

Garantiperioden

Garantiperioden

Garantiperioden

I et ESCO-projekt aftales en garantiperiode. Det er den tid, hvor ESCO-leverandøren garanterer en årlig besparelse i energiforbruget. Længden af garantiperioden aftales i kontrakten.

Typisk garantiperiode

Garantiperioden vil ofte være 5-15 år, og den kan følge tilbagebetalingstiden på investeringen. Det er også helt normalt med en anden garantiperiode end tilbagebetalingstiden.

Kortere garantiperiode

Et argument for en kortere garantiperiode end tilbagebetalingstiden kan være, at bygningsejeren efter f.eks. 5 år er overbevist om, at de energibesparende tiltag fungerer og vil give besparelser i fremtiden.

Opsigelse i garantiperioden

Opsigelse i garantiperioden

Det er typisk muligt at opsige samarbejdet med ESCO-leverandøren efter hver af projektets faser. Ønsker bygningsejeren at opsige samarbejdet med ESCO-leverandøren i garantiperioden, bliver der typisk lavet en opgørelse over det udførte arbejde og eventuelt økonomisk mellemværende bliver afregnet.

Typiske årsager til at opsige kontrakt

Der kan være flere årsager til, at man ønsker at opsige en kontrakt:

  • Dårligt samarbejde mellem bygningsejeren og ESCO-leverandørenHvis samarbejdet ikke fungerer, og besparelserne ikke bliver nået, og man hele tiden er uenige om, hvor baseline ligger, så kan det være en idé at afbryde samarbejdet. Ellers risikerer man at skulle kæmpe med hinanden i hele garantiperioden.
  • Projektet kører efter planen, men der er for meget administrationSelvom samarbejdet og de opnåede besparelser er tilfredsstillende, skal bygningsejeren bruge tid på administration. Administrationen fylder mest i byggeperioden. Efterfølgende skal man mindst én gang årligt vurdere, om resultaterne er opnået, og der vil løbende være forhandlinger med ESCO-leverandøren. Dette kan bygningsejeren have en interesse i at undgå.
  • Det går rigtigt godtHvis energibesparelserne bliver indfriet, og de måske er større end forventet, og bygningsejeren vurderer, at projektet vil fortsætte den gode udvikling, så er der måske ingen grund til at betale ESCO-leverandøren for at overvåge driften. Man kan sige, at bygningsejeren har opnået det ønskede mål.   

Beskriv procedure i samarbejdsaftalen

Der kan være forskellige modeller for, hvordan man opsiger en kontrakt. Den præcise procedure skal beskrives i samarbejdsaftalen, men den vil typisk beskrive følgende elementer:

  • Opsigelsesvarsel
  • Bindingsperiode
  • Slutafregning

Kontrakten indeholder naturligvis en lang række andre punkter, og vi anbefaler, at bygningsejeren søger grundig rådgivning på dette område. Udbudsportalen indeholder desuden eksempler kontrakter, hvilket kan være god inspiration.

Eksempler på opsigelse

  • OpsigelsesvarselDer kan være en opsigelsesvarsel på 1,5 år. Det giver ESCO-leverandøren tid til at indfri de lovede energibesparelser.
  • BindingsperiodeDer kan være en bindingsperiode på mindst 3 år. Det giver ESCO-leverandøren mulighed for at få energibesparende tiltag implementeret ordentligt.

Afregning

Når man ophæver kontrakten, skal projektets effekt opgøres, og det økonomiske mellemværende afregnes. Det kan gøres på forskellige måder. Man kan f.eks. aftale, at det sidste år, kontrakten løber i, skal betragtes som resultatet for de følgende år. Det er vigtigt, at den valgte metode er beskrevet i kontrakten. Et konkret eksempel er: 

Hvis garantiperioden er 15 år, og man opsiger kontrakten efter 5 år, så er der 10 år, som skal afregnes. Hvis ESCO-leverandøren f.eks. er 100.000 kr. under den garanterede energibesparelse, skal der betales 100.000 x 10 år = 1 mio. kr. til bygningsejeren. Er der et overskud på 100.000 kr., skal ESCO-leverandøren f.eks. have 500.000 kr. for at komme ud af kontrakten (alt efter hvordan overskuddet deles).

Garantiperioden