Ord og begreber i ESCO

Ord og begreber i ESCO

Ord og begreber i ESCO

Ord og begreber i ESCO

Ord og begreber i ESCO

Baseline

En baseline er det energiforbrug, bygningen har ved opstart af projektet. Den sammensættes af energiforbrug til tekniske installationer og energiforbrug ved brug af bygningen.  

Garanti

Et helt centralt element i en ESCO-aftale er garantien for energibesparelser. ESCO-leverandøren garanterer bygningsejeren en vis besparelse målt i kWh pr. år. Hvis besparelsen ikke nås, skal ESCO-leverandøren dække differencen mellem den garanterede og den faktiske besparelse. På den måde påtager ESCO-leverandøren sig den økonomiske risiko ved projektet, og det reducerer den økonomiske risiko for bygningsejeren i projektet.

Garantiperiode

Garantiperioden er den tid, hvor ESCO-leverandøren garanterer en årlig besparelse i energiforbruget. Garantiperioden vil ofte være 5-15 år, og den kan følge tilbagebetalingstiden på investeringen. Det er også helt normalt med en anden garantiperiode end tilbagebetalingstiden. Længden af garantiperioden aftales i kontrakten.

Tilbagebetalingstid

Det antal år, det tager at tilbagebetale investeringen. Tilbagebetalingstiden i et ESCO-projekt vil typisk være 10-15 år, men perioden er helt afhængig af hvilke tiltag, man ønsker at udføre. 

ESCO

ESCO er en projekt- og finansieringsmodel, som private og offentlige bygningsejere kan bruge ved større energirenoveringer af deres bygninger. ESCO står for Energy Service Company, og det grundlæggende princip er, at omkostninger til energirenovering bliver finansieret gennem de energibesparelser, som renoveringen medfører. 

EPC

EPC står for Energy Performance Contract og betegner det princip, at energirenoveringer finansieres gennem energibesparelser.

ESCO-leverandør

Firma, der udfører energirenoveringen og garanterer besparelser. 

Ord og begreber i ESCO