Få styr på energiforbruget

Få styr på energiforbruget

Få styr på energiforbruget

Få overblik over energiforbruget i jeres organisation, og brug det som udgangspunkt for at nedsætte det.

Kortlæg energiforbruget

Begynd med at få overblik over forbruget til el, varme og varmt vand. I bør have både samlede forbrugstal og tal for fordeling på forskellige bygningsdele, afdelinger og tidspunkter. Gennemfør gerne en natrundering - det kan være en nem vej til at få en idé om  det natlige forbrug.

I kan få overblik over forbruget ved at holde manuelt øje med det eller ved at bruge et energistyringssystem. Hvis I vil holde manuelt øje, er det en god idé at udpege en person, der har ansvaret for aflæsningerne.

Energistyring

De forskellige energistyrings- og registreringssystemer fungerer som regel med alle typer af forbrugsmålere, både dem til fjernaflæsning og manuel aflæsning. Der findes også systemer, der aktivt regulerer forbruget, så de f.eks. skruer ned for forbruget om natten eller i weekenden.

Energiledelse

Energiledelse er en metode til at gennemføre en organiseret energispareindsats. Energiledelse er oplagt, hvis I gerne vil have en grøn virksomhedsprofil.

Få styr på energiforbruget

Siden er opdateret 23.11.2020 Kommentér denne side Til top