Vandforbrug

Vandforbrug

Vandforbrug

Få styr på jeres energi- og vandforbrug, og bliv klogere på, hvordan I kan bruge mindre vand.

Spar energi til opvarmning af brugsvand

Den energi, som bliver brugt til at opvarme vand, udgør en stor del af det samlede energiforbrug i mange bygninger. Noget af energien går til opvarmning af vandet, men en del går til spilde i varmetab fra varmtvandsbeholdere og fordelings- og cirkulationsrør.

30-50 kr. for at varme 1 m3 vand

1 m3 vand koster ca. 70 kr. - varmt vand koster ca. 60 % mere.

Spar penge ved at spare vand

Stop vandspild

Selvom vandforbruget i Danmark er faldet gennem de sidste mange år, stiger varmtvandsforbruget løbende. Der er sjældent separate målere, der viser forbruget af energi til varmt brugsvand i bygninger. Man ved derfor ikke præcis, hvor meget energi der bliver brugt til formålet.

Der kan være en del at spare, hvis I tjekker jeres vandhaner og toiletter for dryp og løbende vand og holder øje med skjulte lækager i systemet.

Dryppende vandhaner

Løbende og dryppende vandhaner kan være dyre. Omkring 20 liter pr. døgn går til spilde, hvis en vandhane drypper langsomt. Det svarer til ca. 500 kr. om året. Hvis en vandhane løber med en tynd stråle, går omkring 275 liter vand til spild på 1 døgn, det svarer til over 7.000 kr. om året.

Løbende toiletter

Hvis I har toiletter af ældre dato, eller hvis jeres toiletter løber, går meget vand til spilde. Et gammelt toilet bruger op til 12 liter vand på 1 skyl. Nye toiletter skyller med 3 eller 6 liter pr. gang. Et toilet, der løber en lille smule, spilder omkring 275 liter vand pr. døgn. Det svarer til mere end 7.000 kr. om året. Hvis det løber, så der helt tydeligt er uro på vandoverfladen, går der mellem 550 og 1.100 liter vand til spilde pr. døgn.

Lækager

En skjult lækage i systemet på størrelse med en synål kan lække op til 70 liter om dagen. I større ejendomme, f.eks. skoler, er det en god idé at installere vandmålere for forskellige bygningsafsnit, så I kan registrere vandforbruget og identificere uforklarlige ændringer i forbruget.

Hold øje med vandforbruget

Sæt decentrale målere på det varme brugsvand og andre elforbrugssteder. Så kan I se, hvor meget strøm I bruger til hvad. Aflæs arbejdspladsens vandmåler 1 gang om måneden. Så opdager I nemmere, om I bruger unormalt meget vand, f.eks. pga. utætte vandrør.

image_inline

Gode råd til køkken- og badefaciliteter

 • Installer luftblandere (perlatorer) på vandhanerneEn perlator blander vandet med luft, så strålen virker større, end den er. Det gør, at I typisk bruger mindre vand til f.eks. håndvask.
 • Brug vandbegrænsere på vandhanerneVandbegrænsere nedsætter gennemstrømningen af vand i hanen. Hvis man kombinerer perlatorer med vandbegrænsere, kan man spare op til 40 % af virksomhedens varme vand.
 • Få vandbesparende, lavtskyllende toiletÆldre toiletter kan bruge op til 12 liter pr. skyl. De fleste nye toiletter skyller med 3 eller 6 liter vand pr. gang.
 • Skift til sparebruserEn del arbejdspladser har badefaciliteter til medarbejderne. En vandbesparende bruser bruger 6-10 liter vand pr. minut, hvor en almindelig bruser bruger 10-20 liter vand pr. minut.
 • Nedlæg unødvendige tappestederOvervej, om I kan nøjes med én varmtvandshane f.eks. pr. toiletgruppe/etage.
 • Fyld vaskemaskine og opvaskemaskine helt opFyld både vaskemaskiner og opvaskemaskiner helt op. Vælg korte programmer med lav temperatur. Hold opvaskemaskinen lukket. Så tørrer madrester ikke ind, og I behøver ikke skylle service af.
 • Kig efter energimærket, når I køber nytGå efter A++ eller A+++, når I køber nye vaskemaskiner eller opvaskemaskiner. Så får I maskiner, der bruger mindst muligt vand og energi. Læs mere om energimærkning af vaskemaskiner og opvaskemaskiner.

Gode råd til varmeanlæg

 • Sluk cirkulationspumpen uden for brugstidSæt urstyring på cirkulationspumpen til det varme vand, så den slukker uden for bygningens brugstid. 
 • Undersøg, om cirkulationspumpen er nødvendigHvis der er kort afstand mellem vandvarmer og tappested, kan en mindre rørdimension få det varme vand hurtigere frem. Det kan betyde, at cirkulation slet ikke er nødvendig.
 • Isoler rør og ventilerGennemgå systemet, så alle rør og ventiler bliver isoleret. Et standardisoleret rør har 20-30 mm isolering, men det kan betale sig at øge isoleringen til 40-50 mm for at reducere varmetabet.
  Læs mere om rørisolering
 • Energioptimer røreneSørg for at energioptimere rørsystemet, især ved ombygning og renovering. Gå efter så korte rørledninger som muligt.
 • Overvej klimavenlig opvarmning af vandJeres energiforbrug til varmt vand afhænger af jeres opvarmningsform. Den dyreste løsning er en elvandvarmer, som også er den mindst energieffektive. Solvarmeanlæg eller en varmepumpe er en velegnet, klimavenlig måde at varme vand på og betaler sig, hvis man har et væsentligt varmtvandsforbrug.
 • Installer decentrale vandvarmereSmå decentrale elvandvarmere kan give store energibesparelser, hvis de erstatter konstant cirkulation af varmt brugsvand i et stort system med lille varmtvandsforbrug.
 • Brug termostaterStyr temperaturen med en termostat, så pumpen slår fra, når vandet har en bestemt temperatur.
  Derudover bør I både ved nybyggeri og renovering planlægge tapsteder for varmt brugsvand, så de er kortest muligt fra varmtvandsbeholder/veksler. Det mindsker varmetabet fra fordelings- og cirkulationsrør.

Vandforbrug

Siden er opdateret 09.04.2021 Kommentér denne side Til top