Udbyd med krav om energieffektivitet

Udbyd med krav om energieffektivitet

Udbyd med krav om energieffektivitet

I kan spare penge på sigt ved at indarbejde krav om energieffektivitet i udbud ved nybyggeri.

Indarbejd krav om energieffektivitet

Den bedste måde at sikre energieffektive løsninger i nybyggeri på er ved at indarbejde krav om energieffektivitet i udbud. Det er vigtigt at definere energikravene helt fra starten af processen, så de kan indarbejdes i designet af løsninger.

Når I først har valgt en leverandør, er det ofte for sent at komme med yderligere krav – f.eks. om energieffektivitet.

Følg de 4 gode råd

  • Formuler kravHusk at formulere jeres krav og ønsker om energieffektivitet tydeligt i udbuddet af jeres byggeri.
  • Danske standarderHusk at sikre, at opfyldelse af kravene dokumenteres, udføres og kontrolleres i overensstemmelse med gældende danske standarder.
  • Realistisk økonomisk rammeHusk at være realistiske omkring jeres økonomiske ramme – prioriter de vigtigste energieffektive løsninger.
  • Lad entreprenøren betale for elforbruget på byggepladsenPålæg entreprenøren at betale elforbruget til byggepladsen. Det giver en god motivation for at holde forbruget nede under byggeriet. Elforbruget på byggepladsen svarer ofte til 3-4 års driftsforbrug i bygningen.

Særlige fokusområder

Når I sender nybyggeri i udbud, bør I definere krav inden for en række områder med betydning for energiforbruget. Nogle eksempler på fokusområder er:

Energiklasse

Byggeriet skal overholde energirammen for BR18 for at leve op til Bygningsreglementet. Men vil I være mere ambisiøse, kan I leve op til lavenergiklassen, som bl.a. stiller skærpede krav om at begrænse varmetab gennem klimaskærm, sikring af godt indeklima mv.

Facader

I forhold til bygninger og facader handler det om en kompakt bygningsform, en god orientering af bygningen i forhold til sol og den dominerende vindretning. Og så bør der være fokus på at undgå kuldebroer og utætheder i klimaskærmen.

Vinduer

Stil krav til vinduernes energimærke, deres placering og størrelse. Det gælder om at udnytte dagslyset, samtidig med at man undgår overophedning og varmetab.

Installationer

Etablering af delforbrugsmålere og god isolering af alle installationer er vigtigt.

Vend udbuddet rundt – og vælg det mest energieffektive

Hvis I vil lægge særlig vægt på kravet om energieffektivitet i et udbud af nybyggeri, kan man også lave et udbud, hvor udvælgelseskriterierne ”vendes om”.

I stedet for at stille krav til tilbudsgiverne og derefter vælge det billigste, kan man angive en fast pris, og så vælge det tilbud, der giver de mest energieffektive løsninger inden for den fastsatte pris. Prisrammen kan suppleres med øvrige krav og ønsker til funktionalitet m.v.

Udbyd med krav om energieffektivitet

Siden er opdateret 04.04.2019 Kommentér denne side Til top