Storkøkken

Storkøkken

Storkøkken

Gode råd om energirigtig adfærd i storkøkkenet

Gode råd om energirigtig adfærd i storkøkkenet

Her får I gode råd til at få energirigtig adfærd, der skaber energibesparelser i storkøkkener. I Storkøkkenvejledningen får I også gode råd om energirigtige indkøb og indretning.

Køle- og fryseapparater

 • Indstil temperaturen korrekt (ikke lavere temperatur end nødvendigt).
 • Tjek med et ekstra termometer i køle- eller fryserummet, om displayet viser rigtigt, hvis apparatet har display, der viser temperaturen.
 • Sluk for apparatet, hvis der ikke er fødevarer i det i weekenden, ferier eller lign. Lad døren stå på klem, når apparatet er slukket.
 • Rengør kondensatoren mindst 2 gange om året og oftere, hvis den er meget støvet.
 • Afrim skabet, hvis der er mere end 5 mm is på fordamperen.
 • Husk at slukke lyset i walk-in køle- og fryserum.

Opvask

 • Tænd ikke tankopvaskemaskinen (hætte- og tunnelopvaskemaskiner og underbordsmodeller) om morgenen, men først i passende tid, før I skal vaske op. 
 • Sluk maskinen, når sidste hold opvask er kørt. Lad ikke tankmaskiner stå tændt om natten.
 • Saml opvasken, vask op i en kontinuerlig proces, og fyld kurvene helt op.
 • Fyld opvaskemaskinen helt op, inden I sætter den i gang. Så sparer I både vand og el og slider mindre på maskinen.

Madlavning

 • Sluk for kogeplader, ovne og andet udstyr, når det ikke er i brug. Apparaterne bruger meget energi, når de står og venter. Brug evt. tænd-sluk-ur.
 • Sænk temperaturen i hvileperioder, hvis det er uhensigtsmæssigt at slukke helt for udstyret.
 • Indstil varmeskabe og andet varmholdningsudstyr på den lavest tilladelige temperatur, normalt 65 °C. Tjek temperaturen regelmæssigt. Er temperaturen for høj, er energiforbruget for stort.
 • Sørg for at regulere gasblus, så flammen holdes ca. 2 cm inden for grydebunden. Det giver den største energieffektivitet.

Ventilation

 • Sørg for, at ventilation kun kører, når der er behov. Sluk for ventilationen om natten, og skru ned for anlægget, når der ikke er så stort behov.
 • Sørg for regelmæssigt tilsyn af ventilationsanlægget.

Emhætter

 • Sørg for, at emhætter kun kører når der er behov.
 • En emhætte bruger ca. 1,5 gange mere energi på højeste trin end på laveste. Så skru ikke højere op end nødvendigt.
 • Sæt en LED-pære i emhætten. Vælg pærer med en god farvegengivelse, f.eks. 90 Ra. Tænd først for emhætter over kogeborde og stegeborde, når I skal bruge apparaterne.
 • Rengør fedtfiltret i emhætten ca. 1 gang om ugen eller efter behov.

Belysning

 • Sluk lyset, når der ikke er nogen i lokalet, eller hvis der ikke er brug for lyset.
 • Rengør armaturer og lyskilder.
 • Undersøg, om I har armaturer og lamper med ineffektive lyskilder (glødepærer, traditionelle halogenpærer mv.). Udskift i givet fald til mere energirigtige LED-pærer og LED-rør. Det kan hurtigt tjene sig hjem.

Husholdningsapparater

Hvis I har husholdningsapparater, kan I bruge vores forbruger-sider med gode råd om brug. Vær opmærksom på, at professionelle køkkener generelt skal bruge professionelt udstyr, for at udstyret overholder reglerne og kan holde til den intensive brug i et storkøkken.

 

Gode råd om energirigtig adfærd i storkøkkenet

Indretning og indkøb af storkøkkenudstyr

Indretning og indkøb af storkøkkenudstyr

Opnå betydelige besparelser ved at tænke over indretning og vælge professionelt, energieffektivt udstyr både ved nyindretning og renovering.

Indretning og indkøb af storkøkkenudstyr

Indretning og indkøb af storkøkkenudstyr

Indretning og indkøb af storkøkkenudstyr

Indret storkøkkenet med energibesparende udstyr

Det er vigtigt at indrette køkkenet, så det både er funktionelt og har et lavt energiforbrug.

Storkøkkener står for 4 % af elforbruget i Danmark, og i de fleste virksomheder, hvor der er storkøkken, er køkkenets elforbrug en af de store poster på energibudgettet.

Vælg derfor udstyr og apparater med et lavt energiforbrug, allerede når I skal indrette storkøkkenet.

Typisk fordeling af elforbrug på apparater i storkøkkener

Typisk fordeling af elforbrug

Husk

 • Tænk arbejdsmiljø, indeklima, hygiejne, kvalitet og energieffektivitet ind fra starten.
 • Undersøg gældende regler og behov for myndighedsgodkendelser.
 • Spørg både brugere og professionelle rådgivere til råds.
 • Husk, at kortsigtede besparelser kan blive dyre i længden.

Gode råd

 • Opdel køkkenet i kolde og varme zoner. Placer køleskabe og frysere i de kolde zoner, så bruger de mindre energi.
 • Indret køkkenet med udstyr, der passer sammen, f.eks. med ovnudstyr (beholdere mv.), der passer til køleskabe og frysere. Det gør det nemmere at håndtere madvarerne, når de skal nedkøles og kan give en mere effektiv udnyttelse af opbevaringspladsen mv.
 • Sørg for, at køkkenet har en effektiv ventilation med varmegenvinding, og at der er behovsstyring.
 • Indret køkkenet med professionelt og energieffektivt udstyr til storkøkkener.

Indkøb af køle- og fryseapparater

 • Køb køleskabe og skabsfrysere til opbevaring af fødevarer, og undgå glaslåger og åbne kabinetter.
 • Sørg for, at skabets størrelse passer til behovet.
 • Gå efter produkter, der overholder Energistyrelsens indkøbsanbefalinger for professionelle køle- og fryseskabe, walk-in køle- og fryserum, blæstkølere og -frysere og kondensatorenheder (med kondensator og kompressor).
 • Formuler udbud, så driftsomkostninger indgår sammen med anskaffelsesprisen, når I skal sammenligne tilbud.
 • Stil krav om, at leverandøren oplyser energiforbruget, når I indhenter tilbud på nye professionelle hårde hvidevarer. For at I kan sammenligne forskellige tilbud, skal alle leverandører oplyse forbruget bestemt med samme metode.
  Se Energistyrelsens anbefalinger til målemetoder
 • Vælg apparater med de laveste totalomkostninger i levetiden.
  Værktøj til beregning af totalomkostninger på csr-indkob.dk
 • Køb apparater med display, der viser temperaturen i køleskabe, frysere og walk-in køle- og fryserum. Så kan I nemt kontrollere og regulere temperaturen.
 • Hvis kølekabinetter har indbygget lys så stil krav om, at det skal være med LED-lyskilder. LED-lyskilder er energieffektive og fungerer optimalt ved lave temperaturer. Jo mindre strøm den indbyggede belysning bruger i kølekabinettet, desto mindre strøm skal køle-kompressoren bruge til at fjerne varmen fra belysningen i kølekabinettet.

Indkøb af opvaskemaskine

 • Vælg en energieffektiv og vandbesparende opvaskemaskine til storkøkkenet.
 • Overvej, hvilken type vaskemaskine der opfylder jeres behov. Underbordsmodeller af tanktypen og professionelle friskvandsmaskiner er billigere i både anskaffelse og drift end hætteopvaskemaskiner.
 • Formuler udbud, så driftsomkostningerne (energi- og vandforbrug) indgår sammen med anskaffelsesprisen.
 • Stil krav om, at leverandørerne oplyser forbruget målt på samme måde, så I kan sammenligne de forskellige tilbud.

Indkøb af udstyr til madlavning

 • Vælg professionelt udstyr.
 • Køb kun udstyr med låg. Det gælder almindelige gryder, kipgryder, friturekogere, varmholdningsudstyr mv.
 • Køb udstyr med automatik, der understøtter en energirigtig adfærd.

Indkøb af ventilation

 • Køb ventilatorer og emhætter, der overholder Energistyrelsens indkøbsanbefalinger
  Energistyrelsens indkøbsanbefalinger
 • Køb energieffektive lyskilder til emhætter med en Ra-værdi på mindst 90.

Indkøb af belysning

 • Lav grundige undersøgelser, før I vælger belysningsanlæg. Inddrag brugerne og evt. en belysningskonsulent.

Indretning og indkøb af storkøkkenudstyr

Læs mere

Storkøkken