Det kan I gøre for at nedsætte energiforbruget i bygningerne

Det kan I gøre for at nedsætte energiforbruget i bygningerne

Det kan I gøre for at nedsætte energiforbruget i bygningerne

Der er mange penge at spare på energiforbruget til bygninger. Bygnings- og driftsansvarlige spiller en vigtig rolle. De kan også spille en afgørende rolle i vurderingen af, hvilke bygninger der bør energieffektiviseres og dermed prioriteres højest i arbejdet med energirenoveringer.

Samråd med ledelsen

Bygnings- og driftsansvarlige har ofte det bedste indblik i en bygnings energiforbrug og er derfor vigtige, når energien skal på dagsordenen.

For at få succes med energibesparelser kræver det, at beslutninger tages af ledelse og/eller bygningsejer i samråd med den bygnings- og driftsansvarlige.

I har et godt udgangspunkt for dialog som bygnings- og driftsansvarlige, hvis I har udarbejdet en energihandlingsplan, hvori I bl.a. har:

 • Overblik over energiforbruget
 • Et fornuftigt sammenligningsgrundlag
 • Bud på et potentiale for besparelser i jeres bygning.

Energiledelse: Stat og kommunerEnergiledelse: Stat og kommuner

Energiledelse: Stat og kommuner

28.02.2014
2.31 MB
16 SIDER
Denne folder om energiledelse er tiltænkt statslige og kommunale myndigheder. Formålet er at definere de vigtigste aktiviteter i energiledelse og give praktisk inspiration til indsatsen.


Skabelon til energihandlingsplanSkabelon til energihandlingsplan

Skabelon til energihandlingsplan

20.03.2014
170 KB
12 SIDER
Denne skabelon indeholder en række skemaer, som er nyttige, når man skal udarbejde en energihandlingsplan.


Det kan I gøre

 • Brug energimærketEn bygnings energimærke kan give jer informationer om forbrug og forslag til rentable besparelser. I kan tage forslagene videre til jeres ledelse. Husk, at offentlige bygninger skal have fornyet energimærket hvert 7. år. .  
  Læs mere om energimærkning af bygningerLæs mere om belysning Læs mere om varme og køling Læs mere om ventilation
 • Lav en natrunderingMange bygninger bruger unødigt meget vand, varme og el, mens de står tomme om natten. F.eks. bruger skoler og kontorer 40 % af deres el om aftenen og natten. En natrundering er en gennemgang af bygningen, der viser jer det skjulte energiforbrug. For de fleste er det en oplagt måde at spare penge – ofte uden at skulle investere noget.
  Se guide til natrundering
 • Få overblik over forbrugetSiden 2009 har det været lovpligtigt for alle statslige bygninger at have fjernaflæste målere. Derfor skal energiselskabet kunne give dig jeres præcise forbrugsdata. I kommunale ejendomme skal energiforbruget registreres hver måned.
 • Styr forbrugetVed hjælp af et CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring) kan I styre og overvåge bygningens tekniske installationer. Det betyder, at I f.eks. kan regulere varme- og ventilationsanlæg efter behov, så der ikke bliver brugt mere energi end nødvendigt. Når I samtidig følger forbruget løbende, kan I nemt konstatere, om der er uregelmæssigheder.
 • Sammenlign energiforbruget med andreDet er et godt argument for at se på energibesparelser, hvis jeres bygning bruger det samme eller mere energi end gennemsnittet.

Det kan I gøre for at nedsætte energiforbruget i bygningerne

Siden er opdateret 15.05.2017 Kommentér denne side Til top