Det kan I gøre for at nedsætte energiforbruget i bygningerne

Det kan I gøre for at nedsætte energiforbruget i bygningerne

Det kan I gøre for at nedsætte energiforbruget i bygningerne

Der er mange penge at spare på energiforbruget til bygninger. Bygnings- og driftsansvarlige spiller en vigtig rolle. De kan også spille en afgørende rolle i vurderingen af, hvilke bygninger der bør energieffektiviseres og dermed prioriteres højest i arbejdet med energirenoveringer.

Samråd med ledelsen

Bygnings- og driftsansvarlige har ofte det bedste indblik i en bygnings energiforbrug og er derfor vigtige, når energien skal på dagsordenen.

For at få succes med energibesparelser kræver det, at beslutninger tages af ledelse og/eller bygningsejer i samråd med den bygnings- og driftsansvarlige.

I har et godt udgangspunkt for dialog som bygnings- og driftsansvarlige, hvis I har udarbejdet en energihandlingsplan, hvori I bl.a. har:

 • Overblik over energiforbruget
 • Et fornuftigt sammenligningsgrundlag
 • Bud på et potentiale for besparelser i jeres bygning.

Energiledelse: Stat og kommunerEnergiledelse: Stat og kommuner

Billede energiledelse-statkommune.png

Energiledelse: Stat og kommuner

17.09.2018
11.25 MB
16 SIDER
Denne folder om energiledelse er tiltænkt statslige og kommunale myndigheder. Formålet er at definere de vigtigste aktiviteter i energiledelse og give praktisk inspiration til indsatsen.


Skabelon til energihandlingsplanSkabelon til energihandlingsplan

Billede skabelon-til-energihandlingsplan_-_03-2014.png

Skabelon til energihandlingsplan

08.07.2019
62.54 KB
12 SIDER
Denne skabelon indeholder en række skemaer, som er nyttige, når man skal udarbejde en energihandlingsplan.


Det kan I gøre

 • Brug energimærketEn bygnings energimærke kan give jer informationer om forbrug og forslag til rentable besparelser. I kan tage forslagene videre til jeres ledelse. Husk, at offentlige bygninger skal have fornyet energimærket hvert 7. år. .  
  Læs mere om energimærkning af bygningerLæs mere om belysning Læs mere om varme og køling Læs mere om ventilation
 • Lav en natrunderingMange bygninger bruger unødigt meget vand, varme og el, mens de står tomme om natten. F.eks. bruger skoler og kontorer 40 % af deres el om aftenen og natten. En natrundering er en gennemgang af bygningen, der viser jer det skjulte energiforbrug. For de fleste er det en oplagt måde at spare penge – ofte uden at skulle investere noget.
  Se guide til natrundering
 • Få overblik over forbrugetSiden 2009 har det været lovpligtigt for alle statslige bygninger at have fjernaflæste målere. Derfor skal energiselskabet kunne give dig jeres præcise forbrugsdata. I kommunale ejendomme skal energiforbruget registreres hver måned.
 • Styr forbrugetVed hjælp af et CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring) kan I styre og overvåge bygningens tekniske installationer. Det betyder, at I f.eks. kan regulere varme- og ventilationsanlæg efter behov, så der ikke bliver brugt mere energi end nødvendigt. Når I samtidig følger forbruget løbende, kan I nemt konstatere, om der er uregelmæssigheder.
 • Sammenlign energiforbruget med andreDet er et godt argument for at se på energibesparelser, hvis jeres bygning bruger det samme eller mere energi end gennemsnittet.

Det kan I gøre for at nedsætte energiforbruget i bygningerne

Siden er opdateret 15.05.2017 Kommentér denne side Til top