Særligt for offentlige institutioner

Særligt for offentlige institutioner

Særligt for offentlige institutioner

Alle statslige institutioner er forpligtet til at reducere energiforbruget med 14 % i 2020 i forhold til i 2006. Indkøb af energieffektive produkter kan være et skridt på vejen mod dette mål.

Krav til statslige institutioner

Som en del af regeringens energiaftale fra februar 2008 har klima- og energiministeren udstedt et cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner, der har til formål at reducere energiforbruget til både proces og i bygninger. Cirkulæret er senest revideret i juli 2014.

Af cirkulæret fremgår det, at alle statslige institutioner er forpligtet til at reducere energiforbruget med 14 % i 2020 i forhold til i 2006. Desuden er de statslige institutioner forpligtet til at udøve en energieffektiv adfærd bl.a. ved at indkøbe energieffektive produkter og tjenesteydelser.

SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S)

SKI tilbyder rammekontrakter til den offentlige sektor, som dermed bliver fri for selv at skulle gennemføre EU-udbud. Alle produkter på SKI’s rammeaftaler inden for it og telefoni (undtaget software) lever op til Energistyrelsens anbefalinger til indkøbskrav.

Det er frivilligt for kommuner, regioner, selvejende institutioner og offentlige virksomheder at benytte SKI’s rammekontrakter.

Statens Indkøb

Som indkøbsansvarlig eller indkøber i staten er man forpligtet til at bruge Statens Indkøb på de områder, hvor der har været fælles statslige udbud. I Statens Indkøbs varesortiment findes også varer, der lever op til Energistyrelsens anbefalinger til indkøbskrav. Kommuner og regioner kan frivilligt bruge Statens Indkøb.

Statslige institutioner kan benytte SKI’s aftaler på områder, hvor Statens Indkøb ikke har eller ikke planlægger aftaler.

Særligt for offentlige institutioner

Siden er opdateret 14.07.2017 Kommentér denne side Til top