Indkøbsanbefalinger for ventilatorer

Vælg altid energieffektive ventilationsanlæg, og sørg for, at ventilationsanlægget er dimensioneret korrekt.

Opdateret januar 2017

Generelt for ventilatorer

Anbefalingerne gælder for ventilatorer til brug sammen med motorer med en indgangseffekt mellem 125 watt og 500 kW og til almindelige driftsforhold. P i formlen herunder er indgangseffekt i kW for motoren.

Anbefalingerne er baseret på EU-regler om miljøvenligt design af ventilatorer. Se den komplette beskrivelse af omfang, krav og definitioner i Kommissionens forordning om (EF) Nr. 327/2011 om miljøvenligt design af elmotordrevne ventilatorer. Ved kontakt med leverandører, udbud m.v. kan I henvise til, at ventilatorer skal overholde trin 2-kravene i forordningen.

I kan se mere om omfattede ventilatorer og kravene i Energistyrelsens vejledning Nye krav til energieffektivitet og produktinformation for ventilatorer.

Motoreffekt mellem 0,125-10 kW

  Mindstekrav til energieffektivitet
Aksialventilator
Statisk virkningskrav 2,74 x ln(P) – 6,33 + 40
Totalt virkningskrav 2,74 x ln(P) – 6,33 + 58
Halvaksialventilatorer
Statisk virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 50
Totalt virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 62
Centrifugalventilator med fremadrettede og radielle skovle
Statisk virkningskrav 2,74 x ln(P) – 6,33 + 44
Totalt virkningskrav 2,74 x ln(P) – 6,33 + 49
Centrifugalventilator med bagudrettede skovle med ventilatorhus
Statisk virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 61
Totalt virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 64
Kammerventilator med bagudrettede skovle uden ventilatorhus
Statisk virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 62
Tangentialventilatorer
Totalt virkningskrav 1,14 x ln(P) – 2,6 + 21

Motoreffekt mellem 10 - 500 kW

  Mindstekrav til energieffektivitet
Aksialventilator
Statisk virkningskrav 2,74 x ln(P) – 6,33 + 44
Totalt virkningskrav 2,74 x ln(P) – 6,33 + 49
Halvaksialventilatorer
Statisk virkningskrav 1,1 x ln(P) – 2,6 + 50
Totalt virkningskrav 1,1 x ln(P) – 2,6 + 62
Centrifugalventilator med fremadrettede og radielle skovle
Statisk virkningskrav 0,78 x ln(P) – 1,88 + 44
Totalt virkningskrav 0,78 x ln(P) – 1,88 + 49
Centrifugalventilator med bagudrettede skovle med ventilatorhus
Statisk virkningskrav 1,1 x ln(P) – 2,6 + 61
Totalt virkningskrav 1,1 x ln(P) – 2,6 + 64
Kammerventilator med bagudrettede skovle uden ventilatorhus
Statisk virkningskrav 1,1 x ln(P) – 2,6 + 62
Tangentialventilatorer
Totalt virkningskrav 21

Bemærk, at ovenstående anbefalinger er lovmæssige mindstekrav for produkter, der markedsføres i EU. 

Målestandarder

Ældre versioner

Siden er opdateret 07.06.2017 Kommentér denne side Til top