Energiledelse egne bygninger

Energiledelse egne bygninger

Energiledelse egne bygninger

Energiledelse i kommuner

Energiledelse i kommuner

De offentlige myndigheder kan reducere deres energiforbrug væsentligt, hvis de indfører energiledelse. En stor del af besparelserne kan opnås med mindre investeringer og ændring af adfærd.

Der er i EU sat konkrete besparelsesmål for statslige institutioner. Statslige institutioner skal inden 2020 reducere energiforbruget med 14 % i forhold til 2006. Det er frivilligt for regioner og kommuner, hvor meget de vil arbejde med at reducere energiforbruget, men Energistyrelsen opfordrer til, at regioner og kommuner arbejder efter samme principper som de statslige institutioner.

Reducering af energiforbruget vil bidrage til, at Danmark opfylder kravet om at gennemføre energieffektiviseringer svarende til 3 % af det samlede etageareal på bygninger over 250 m2.

Hvis man som kommune arbejder med energiledelse, bidrager man til, at Danmark opfylder Energieffektiviseringsdirektivets krav om energieffektiviseringer (EED-direktivet).

Hjælp til at indføre energiledelse i kommuner

På SparEnergi.dk har vi samlet en række værktøjer til arbejdet med energiledelse. Her findes bl.a. en energiledelsesvejledningen, der skal hjælpe kommuner til at definere de vigtigste aktiviteter i energiledelse og inspirere indsatser fremover.

Vejledningen lægger op til en indsats, der involverer flere dele af organisationen, f.eks.:

  • Optimering af bygninger og tekniske installationer
  • Adfærdskampagner
  • Indførelse af nye indkøbskrav

Vejledningen er delt op i 7 afsnit, der beskriver de væsentligste elementer af energiledelse:

  1. Energipolitik og mål
  2. Organisering af indsatsen
  3. Kortlægning af energiforbrug
  4. Udarbejdelse af handlingsplan
  5. Energistyring og nøgletal
  6. Evaluering af indsatsen
  7. Enkle rutiner

I arbejdet med at etablere et energiledelsessystem bør I medtage energisyn som en del af planen.

Energiledelse kan gøres meget enkelt og kan tilpasses ambitionsniveauet. Dog opfordres I til at prioritere bygninger med den dårligste energimæssige ydeevne, som der henvises til i Energieffektiviseringsdirektivet.

Energiledelse: Stat og kommunerEnergiledelse: Stat og kommuner

Billede energiledelse-statkommune.png

Energiledelse: Stat og kommuner

17.09.2018
11.25 MB
16 SIDER
Denne folder om energiledelse er tiltænkt statslige og kommunale myndigheder. Formålet er at definere de vigtigste aktiviteter i energiledelse og give praktisk inspiration til indsatsen.


Energiledelse i kommuner

Energihandlingsplan

Energihandlingsplan

I kan vælge at vedtage en energihandlingsplan. Enten som en selvstændig plan fritstående eller som en del af en bredere klima- eller miljøplan.

Energihandlingsplanen bør indeholde konkrete energispare- og energieffektivitetsmål og give handlingsanvisninger. Det bør indgå i udarbejdelse af handlingsplanen, at I prioriterer bygninger med det største energibesparelsespotentiale. I nedenstående finder I skabelon til udarbejdelse af energihandlingsplan

Skabelon til energihandlingsplanSkabelon til energihandlingsplan

Billede skabelon-til-energihandlingsplan_-_03-2014.png

Skabelon til energihandlingsplan

08.07.2019
62.54 KB
12 SIDER
Denne skabelon indeholder en række skemaer, som er nyttige, når man skal udarbejde en energihandlingsplan.


Brug gerne energisyn som en del af jeres energiledelse. Med energisyn kan I få en status over bygningernes energiforbrug og få input til, hvilke energitiltag I med fordel bør gennemføre.

Energihandlingsplan

Hold dig orienteret om energitiltag i det offentlige

Hold dig orienteret om energitiltag i det offentlige

Tilmeld dig vores nyhedsmail, og bliv informeret og inspireret til nye energitiltag. Vi sender 2-4 nyhedsmails om året. Til brug for udsendelse af nyhedsbrevet benyttes kun kontaktdata. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet, hvorefter oplysningerne slettes.

Tilmeld nyhedsmail


Det med småt

Til brug for udsendelse af nyhedsmailen benyttes kun kontaktdata. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsmailen, hvorefter oplysningerne slettes.

Energiledelse egne bygninger