Energiledelse egne bygninger

Energiledelse egne bygninger

Energiledelse egne bygninger

Energiledelse i kommuner

Energiledelse i kommuner

Offentlige myndigheder kan reducere energiforbruget væsentligt gennem energiledelse. Mange besparelser kan opnås med mindre investeringer og ændring af adfærd.

Energiledelse skaber energibesparelser

Energiledelse er en systematisk tilgang til at spare energi og dermed driftsudgifter og CO2. For kommuner er det oplagt som en del af arbejdet med CO2-mål.

Cirka 2 ud af 3 kommuner har forpligtet sig til at reducere deres CO2-udledning med 2-4 % pr. år som Klimakommune. Energistyrelsen opfordrer til, at kommuner og regioner som minimum følger målet for de statslige institutioner om at reducere energiforbruget i 2020 med 14 % i forhold til 2006.

Brug af energiledelse bidrager til, at Danmark opfylder Energieffektiviseringsdirektivets krav om energieffektiviseringer (EED-direktivet).

Hjælp til at indføre energiledelse i kommuner

I kommer godt i gang med energiledelse ved at kende jeres nuværende situation.

 • Kortlæg energiforbrugetEnergistyrelsen anbefaler fjernaflæsning, hvor I kan følge målerdata på timebasis. Det gør det nemt at få overblik spotte unødvendigt energiforbrug. Overvej også et CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring), der kan styre og overvåge f.eks. varme- og ventilationsanlæg efter behov.
 • Få et energisynEnergisynEn systematisk gennemgang af offentlige eller private bygninger, anlæg, drift eller tjenester, der identificerer og beskriver oplagte energisparemuligheder og kan aflægge rapport om resultaterne.Overvej et energisyn. Det giver jer status over bygningernes energiforbrug og forslag til oplagte energitiltag. Læs mere om energisyn på ens.dk
 • Sammenlign jer med andreDet er et godt argument for at energioptimere, hvis jeres bygning bruger det samme eller mere energi end gennemsnittet for lignende bygninger. I kan f.eks. sammenligne hospitaler i regionen eller på tværs af regioner.

På SparEnergi.dk har vi samlet en række værktøjer til arbejdet med energiledelse. Her findes bl.a. en energiledelsesvejledning til kommuner og skabelon til en energihandlingsplan.

Energiledelse: Stat og kommunerEnergiledelse: Stat og kommuner

Energiledelse: Stat og kommuner

Energiledelse: Stat og kommuner

17.09.2018
11.25 MB
16 SIDER
Denne folder om energiledelse er tiltænkt statslige og kommunale myndigheder. Formålet er at definere de vigtigste aktiviteter i energiledelse og give praktisk inspiration til indsatsen.


Skabelon til energihandlingsplanSkabelon til energihandlingsplan

Skabelon til energihandlingsplan

Skabelon til energihandlingsplan

08.07.2019
62.54 KB
12 SIDER
Denne skabelon indeholder en række skemaer, som er nyttige, når man skal udarbejde en energihandlingsplan.


Energiledelse i kommuner

Økonomi

Økonomi

Nogle energibesparelser kan opnås med ingen eller meget små investeringer. Det gælder f.eks. adfærds- og driftsændringer. Større tiltag kræver større investeringer, men giver også større og vedvarende besparelser.

3 økonomiske virkemidler kan være med til at sikre succes med energiledelse i kommunen:

 • ESCO finansierer energirenoveringerESCO kan finansiere de forbedringer, I har sat mål om gennem energiledelse. Det grundlæggende princip i ESCO-modellen er, at energirenoveringer finansieres gennem energibesparelser. Læs mere om ESCO
 • Incitamentmodel motiverer decentraltDet styrker ejerskabet og motivationen til at spare på energien decentralt, når der er en økonomisk gulerod. En del kommuner giver derfor de enkelte institutioner del i de penge, der bliver sparet. Incitamentmodellen kan bygges op på forskellige måder. Det mest almindelige er at dele pengene mellem institutionen og en central energipulje. Institutionerne kan søge midler fra puljen til nye projekter. Denne model giver mulighed for at prioritere og følge op på de tiltag, institutionerne sætter i gang og samtidig motivere medarbejderne til energibesparelser.
 • Skriv totalomkostninger og energikrav ind i indkøbspolitikkenTotalomkostninger er den samlede pris på anskaffelse, årligt elforbrug og forbrug i hele produktets levetid. Se på totalomkostningerne, uanset om det handler om energirenoveringer, it-udstyr, indkøb eller belysningsprojekter:
  • Jeres indkøbspolitik bør understrege, at indkøberne skal vurdere totalomkostningerne, når de handler. Så vil det ofte betale sig at vælge energieffektive produkter.
  • I Energistyrelsens indkøbsanbefalinger finder I råd til, hvilke krav I kan stille til energiforbruget.
  • Mange kommuner har en ”Agenda 21” med mål for miljø i det 21. århundrede. I kan bruge agendaens målsætninger til at udforme indkøbspolitikken. Dog skal agendaen i nogle tilfælde opdateres, så den indeholder krav om energieffektivitet.

Nyhedsmail

Nyhedsmail

Tilmeld dig vores nyhedsmail, og bliv informeret og inspireret til nye energitiltag. Vi sender 2-4 nyhedsmails om året. Til brug for udsendelse af nyhedsbrevet benyttes kun kontaktdata. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet, hvorefter oplysningerne slettes.

Tilmeld nyhedsmail

 

Energiledelse egne bygninger