Energieffektiv drift af svømmehaller

Energieffektiv drift af svømmehaller

Energieffektiv drift af svømmehaller

Svømmehaller er de kommunale bygninger, der bruger mest energi. Der er mange penge at hente ved at fjerne unødvendigt energiforbrug til ventilation, varme og belysning.

Store gevinster

Svømmehaller og mindre svømmebade på skoler bruger mere energi pr. m2 end nogen andre kommunale bygninger.

Mange svømmehaller bruger op til en tredjedel af energien, når bygningen står tom mellem kl. 22 og 07. Hvis I kan slippe af med det unødvendige energiforbrug, er det ren fortjeneste. Der kan være store gevinster at hente uden at gå på kompromis med vandkvaliteten.

Få overblik over forbruget

For at identificere unødvendigt energiforbrug har I brug for et overblik over forbruget. Ved at fjernaflæse målerne bliver det muligt at følge energiforbruget time for time.

Det er også en god idé at sætte bimålere på de store energiforbrugere som f.eks. ventilationsanlæg og pumper.

Sådan får I data fra fjernaflæste målere

 • EnergiovervågningssystemEt energiovervågningssystem henter automatisk forbrugsdata fra målerne, så I kan følge energiforbruget på timeniveau. I kan også opsætte alarmer i systemet, som advarer om unødvendigt energi- og vandforbrug. Energiovervågningssystemer bliver ofte indført fra centralt hold. Tal med kommunens ejendomscenter om mulighederne.
 • Oplysninger fra forsyningsselskabetForsyningsselskab er forpligtet til at udlevere jeres forbrugsdata, hvis I henvender jer. Dog er data ofte bagudrettet og opgjort i større tidsrum som uger eller måneder. Ønsker I forbrugsdata på timebasis, vil I typisk skulle abonnere på forsyningsselskabets eget energiovervågningssystem.

Bliv uddannet i svømmebadsteknik

Svømmehallers avancerede anlæg stiller store krav til de tekniske driftsledere. Driftsledere bør derfor uddanne sig i svømmebadsteknik. På kurserne lærer man bl.a. om energistyring, vandforbrug, indeklima og hygiejne.

Er man ikke uddannet i svømmebadsteknik, kan man spare energi ved at følge en række enkle råd.

Gode råd om ventilation

Næsten halvdelen af energien i svømmehaller bruges på ventilation. Sådan minimerer i ventilationsbehovet:

 • Dæk bassinerAfdæk bassiner, så I standser fordampning og gør behovet for opvarmning mindre. For mindre bassiner og varmtvandsbassiner er tilbagebetalingstiden typisk 3-5 år.
 • Tørre gangeHold gangarealer tørre. Når I fjerner 1 m2 våd overflade/vandspejl, kan I typisk nedsætte ventilationen med 20 m3/time.

Eftersyn af ventilationsanlæg

Få udført et energieftersyn af ventilationsanlægget. Eftersynet sparer ofte mange penge. Hvis I ikke får foretaget eftersyn, så gå selv ventilationsanlægget igennem. I kan undersøge:

 • Om anlægget er indstillet til de aktuelle forhold.
 • Om varmegenvindingen er høj nok.
 • Om ventilatoren er forældet eller ineffektiv.

Gode råd om bruser og bassin

Næsten en tredjedel af energien bruges til at varme vand og pumpe det rundt. Sådan minimerer i varmebehovet:

 • Isoler installationerIsoler alle installationer, beholdere, vekslere, ventiler, pumper og rør.
 • Tjek pumperneJuster jævnligt pumperne, og gå dem efter for korrosion.
 • Vælg sparebrusereSørg for sparebrusere med tænd-sluk-knapper.
 • Stop ladepumpenStop ladepumpen, når svømmehalen lukker.
 • Rens varmevekslerenRens varmeveksleren efter anvisning.
 • Vælg pumper med coatingSæt coating på pumper, eller køb nye pumper med coating. Det gør dem op til 19 % mere effektive.

Gode råd om belysning

Belysningen bruger relativt lidt af energien. Til gengæld er det nemt og billigt at få mere effektiv belysning:

 • Sæt automatik på lysetIndfør regulering af belysning med bevægelsessensorer, tidsstyring og dagslysfølere.
 • EnergieffektivitetErstat ineffektiv indirekte belysning med blændfri direkte belysning. Installer energieffektiv belysning i entré, omklædning, gange mv.

Energieffektiv drift af svømmehaller

Siden er opdateret 04.12.2020 Kommentér denne side Til top