Få flere penge med energieffektiv drift af svømmehaller

Få flere penge med energieffektiv drift af svømmehaller

Få flere penge med energieffektiv drift af svømmehaller

Svømmehaller er de kommunale bygninger, der bruger mest energi. Der er mange penge at hente ved at fjerne unødvendigt energiforbrug til ventilation, varme og belysning.

Store gevinster

Der bruges mere energi i svømmehaller end i andre kommunale bygninger. Men der kan bruges meget mindre, uden at det går ud over svømmeglæden.

Mange svømmehaller bruger op til en tredjedel af energien, når bygningen står tom mellem kl. 22 og 07. Hvis I kan slippe af med det unødvendige energiforbrug , er det ren fortjeneste.

Få overblik over forbruget

Det er afgørende med overblik over energiforbruget for at få en mere energieffektiv bygning. Det har siden 2009 været lovpligtigt for alle offentlige bygninger af have fjernaflæste målere. Derfor skal energiselskabet kunne give jer præcise forbrugsdata.

Det er også en god idé at sætte bimålere på de store energislugere som f.eks. ventilationsanlæg og pumper.

Gode råd om ventilation

Næsten halvdelen af energien i svømmehaller bruges på ventilation. Sådan slipper I billigere:

 • Dæk bassinerAfdæk bassiner, så I standser fordampning. For mindre bassiner og varmtvandsbassiner er tilbagebetalingstiden typisk 3-5 år.
 • Tørre gangeHold gangarealer tørre. Når I fjerner 1 m2 våd overflade/vandspejl, kan I typisk nedsætte ventilationen med 20 m3/time.
 • Afkalk brusereAfkalk brusehoveder jævnligt, da det nedsætter fordampning.

Eftersyn af ventilationsanlæg

Få udført et energieftersyn af ventilationsanlægget. Eftersynet sparer ofte mange penge. Hvis I ikke får foretaget eftersyn, så gå selv ventilationsanlægget igennem. I kan undersøge:

 • Om anlægget er indstillet til de aktuelle forhold.
 • Om varmegenvindingen er høj nok.
 • Om ventilatoren er forældet eller ineffektiv.

Gode råd om bruser og bassin

Næsten en tredjedel af energien bruges til at varme vand og pumpe det rundt. Sådan slipper I billigere:

 • Isoler installationerIsoler alle installationer, beholdere, vekslere, ventiler, pumper og rør.
 • Overvej solvarmeBrug en effektiv energikilde til opvarmning. Vi anbefaler solvarmeanlæg. Solvarme er lovpligtigt ved renovering og nybyggeri af større svømmehaller fra 2011.
 • Tjek pumperneJuster jævnligt pumperne, og gå dem efter for korrosion.
 • Vælg sparebrusereSørg for sparebrusere med tænd-sluk-knapper.
 • Stop ladepumpenStop ladepumpen, når svømmehalen lukker.
 • Rens varmevekslerenRens varmeveksleren efter anvisning.
 • Vælg pumper med coatingSæt coating på pumper, eller køb nye pumper med coating. Det gør dem op til 19 % mere effektive.
 • Styr udskiftning og rensning efter behovIndstil udskiftning og rensning af badevand, så det sker efter behov og hygiejnekrav.

Gode råd om belysning

Belysningen bruger relativt lidt af energien. Til gengæld er det nemt og billigt at få mere effektiv belysning:

 • Sæt automatik på lysetIndfør regulering af belysning med bevægelsessensorer, tidsstyring og dagslysfølere.
 • EnergieffektivitetErstat ineffektiv indirekte belysning med blændfri direkte belysning. Installer energieffektiv belysning i entré, omklædning, gange mv.

Få flere penge med energieffektiv drift af svømmehaller

Siden er opdateret 30.12.2016 Kommentér denne side Til top