Afgifter på overskudsvarme

Afgifter på overskudsvarme

Afgifter på overskudsvarme

Mange tror, at afgifter ødelægger økonomien i at udnytte overskudsvarme. Men langt de fleste virksomheder, der udnytter i varmen internt, betaler faktisk færre afgifter, hvis de udnytter overskudsvarmen. Det forholde sig lidt anderledes med virksomheder, der sælger overskudsvarme videre til f.eks. fjernvarme.

Her skal du betale afgifter

Som udgangspunkt er intern udnyttelse af overskudsvarme afgiftsneutral. Det vil sige, at de afgifter, I har betalt ved den primære udnyttelse af brændslerne, ikke skal betales igen ved den sekundære udnyttelse af varmen, altså udnyttelsen af overskudsvarmen.

Se i skemaet, hvor der er afgifter på udnyttelse af overskudsvarme. Om der er afgift, afhænger af formålet med den primære udnyttelse af energien ("Kommer fra") og formålet med den sekundære udnyttelse – udnyttelsen af overskudsvarmen (”Udnyttes til”).

Kommer fra ... Proces Forsyning (køling, trykluft, kedler) Ventilation* Varmt spildevand
Udnyttes til ...
Rumvarme og ventilation        
Varmt vand til manuel rengøring m.m.        
Varmt vand til automatisk rengøring (CIP)        
Proces        

* Varme kategoriseret under rumvarme.

  Ingen ekstra udgifter
  Overskudsvarmeafgift (vinterhalvår)
  Afhænger af, hvor spildevandet kommer fra (proces eller rumvarme)

Årsagen til afgifterne

Afgiften på udnyttelse af overskudsvarme er til for at undgå en skævvridning af incitamenter i energiafgifterne.

Afgiftsfri udnyttelse af overskudsvarme kunne nemlig gøre det økonomisk attraktivt at have ineffektive processer, som producerer gratis eller i hvert fald billig overskudsvarme, der kan bruges til rumvarme eller proces eller sælges videre til f.eks. fjernvarme.

Besparelsen ved enten at optimere processen eller at udnytte overskudsvarme er derfor sidestillet i den eksisterende afgiftslovgivning.

Afgifter på overskudsvarme

Siden er opdateret 21.03.2019 Kommentér denne side Til top