Eksempel på udnyttelse af overskudsvarme

Eksempel på udnyttelse af overskudsvarme

Eksempel på udnyttelse af overskudsvarme

Her kan I se et eksemple på, hvor meget I kan spare.

Eksempel: Intern udnyttelse af overskudsvarme

Herunder ses et typisk eksempel på, hvor meget I kan spare ved at udnytte overskudsvarme internt frem for naturgas.

Søjlediagrammet viser besparelserne i kr./GJ på brændsel og afgifter ved udnyttelse af overskudsvarme til enten proces eller rumvarme. Beløbene tager udgangspunkt i afgifter for 2015 og brug af naturgaskedel til produktion af primær varme.

Forudsætningerne er en naturgaspris på 2,50 kr. pr. m3 og 100 % virkningsgrad i kedlen.

Eksempel på besparelse

Sådan læses diagrammet

  • ProcesBesparelsen ved at bruge overskudsvarme til proces er 78 kr. pr. GJ eller 100 % i forhold til at bruge naturgas. Det skyldes, at der ikke skal betales overskudsvarmeafgift, når varmen bliver brugt til proces i en virksomhed, uanset om varmen kommer fra rumvarme (søjle 1) eller fra en anden proces (søjle 2). Det er altså gratis varme.
  • RumvarmeBesparelsen ved at bruge overskudsvarme til rumvarme er 128 kr. pr. GJ eller 100 % i forhold til at bruge naturgas. Det skyldes, at der ikke skal betales overskudsvarmeafgift, når overskudsvarme fra rumvarme genbruges til rumvarme (søjle 3), eller når overskudsvarme fra proces bruges til rumvarme i sommerhalvåret (søjle 4). Det er altså gratis varme. I skal betale afgift af overskudsvarme,der genvindes fra proces og bruges til rumvarme internt i virksomheden i vinterhalvåret.
  • Søjle 5Hvis I genvinder varme fra proces og afsætter det eksternt (søjle 5), skal I betale afgift svarende til 33 % af vederlaget. Det giver en besparelse på 67 %.

 

Eksempel på udnyttelse af overskudsvarme

Siden er opdateret 21.03.2019 Kommentér denne side Til top