Det betaler sig at udnytte overskudsvarme internt

Det betaler sig at udnytte overskudsvarme internt

Det betaler sig at udnytte overskudsvarme internt

Ændrede afgifter, øgede energipriser og tilskud gør intern udnyttelse af overskudsvarme til en god forretning. Ekstern udnyttelse af overskudsvarme er ofte mindre rentabel.

Intern udnyttelse af overskudsvarme

Mange tror, at afgifter ødelægger økonomien i at udnytte overskudsvarme internt. Men i langt de fleste tilfælde betaler det sig, fordi I sparer brændselsudgiften på den afgift, I allerede har betalt for varmen.

Forrentningen bliver bedre og bedre – bl.a. pga. energipriser, der samlet set har været stigende de senere år.

Rentabiliteten afhænger af:

  • BrændselsprisUdgiften til brændsel er stadig stor. Der er variationer i prisen, men det nuværende niveau vil sandsynligvis være gældende de kommende år.
  • UdnyttelsesgradTeknikken til udnyttelse af overskudsvarme er blevet bedre.
  • AfgifterVarmepumper: Afgiften på elvarme bliver sat ned de kommende år (energiforliget 2018). I 2021 vil afgiften være nede på 15,5 øre/kWh. Det vil give en betydelig lempelse for el til rumvarme – herunder til varmepumper.
    Procesenergi: Afgifterne på energi til proces er uændrede. Virksomheder betaler kun EU’s minimumsafgift på 4,5 kr./GJ for fossile brændsler og 0,4 øre/kWh for el.

Vil I have undersøgt jeres besparelsespotentiale, kan I gøre det i samarbejde med en rådgiver. 

Salg til fjernvarme

Hvis I sælger jeres overskudsvarme til fjernvarmesystemet, skal I betale en overskudsvarmafgift. Det gør salget mindre rentabelt. Afgiften er der for at sikre, at det ikke er attraktivt at have ineffektive processer, som producerer gratis eller billig overskudsvarme.

Hvor meget sparer I ved at bruge overskudsvarme internt?

Besparelsen afhænger først og fremmest af, hvilket brændsel I bruger til jeres varmeforsyning. Naturgas er f.eks. dyrere end kul. Man vil derfor opnå større besparelse, hvis man udnytter overskudsvarmen fra naturgas end fra kul. Desuden har virkningsgraden på jeres anlæg betydning for, hvor meget I sparer. Virkningsgraden på ældre kedler er ofte lav, hvilket betyder, at I opnår en større besparelse ved at udnytte overskudvarme.

 

Det betaler sig at udnytte overskudsvarme internt

Siden er opdateret 14.01.2021 Kommentér denne side Til top