Varmepumpen kan udnytte overskudsvarme

Varmepumpen kan udnytte overskudsvarme

Varmepumpen kan udnytte overskudsvarme

Varmepumper er oplagt til at hæve temperaturen i den del af overskudsvarmen, der er for lav til at udnytte til f.eks. bygningsopvarmning.

Sådan bruges varmepumper 

En del overskudsvarme har ikke en høj nok temperatur til, at man kan udnytte det til bygningsopvarmning, fjernvarme eller procesvarme. I stedet går det til spilde i køletårn eller som kølevand. Med varmepumper kan man løfte overskudsvarmens temperatur, så den kan udnyttes.

Afgifter

Med energiforliget i 2018 bliver afgifterne for el til rumvarme yderligere lempet. Det gælder også for el til varmepumper, hvor varmen bruges til rumopvarmning og opvarmning af brugsvand.

Varmepumper til fjernvarme

Der er særlige afgiftsregler for varmepumper, der bruger overskudsvarme til at fremstille rumvarme og sælge videre til fjernvarmeselskaber. I skal kun betale afgift af den andel af den leverede varme, som overstiger 3 gange elforbruget. I skal dog betale rumvarmeafgift af den el, som varmepumpen bruger.

Beregningseksempel

Elforbrug i varmepumpe: 1.000 kWh
Afgiftsfri varmemængde = 3.000 kWh (3 x 1.000 kWh)
Nyttiggjort varme*: 4.000 kWh

Beregn overskudsvarmeafgift:
Nyttiggjort varme 4.000 kWh - Afgiftsfri varmemængde 3.000 kWh
= Der skal betales afgift af 1.000 kWh

Beregningseksempel

*Målt ved udgangen fra varmepumpe

Kilde: Skat, Den Juridiske Vejledning 2019-1, E.A.4.6.10.3 Beregning og betaling af overskudsvarmeafgift

Overskudsvarmeafgiften bliver beregnet i forhold til indtægten fra varmesalget. Der skal betales 33 % af denne indtægt, men altså kun af den varmeandel, som er større end elforbruget ganget med 3.

Varmepumpen kan udnytte overskudsvarme

Siden er opdateret 03.04.2019 Kommentér denne side Til top