Energiledelse egne bygninger

Energiledelse egne bygninger

Energiledelse egne bygninger

Energiledelse i regionerne

Energiledelse i regionerne

De offentlige myndigheder kan reducere deres energiforbrug væsentligt, hvis de indfører energiledelse. En stor del af besparelserne kan opnås med mindre investeringer og ændring af adfærd.

Der er i EU sat konkrete besparelsesmål for statslige institutioner. Statslige institutioner skal inden 2020 reducere energiforbruget med 14 % i forhold til 2006. Det er frivilligt for regioner og kommuner, hvor meget de vil arbejde med at reducere energiforbruget, men Energistyrelsen opfordrer til, at regioner og kommuner arbejder efter samme principper som de statslige institutioner.

Reducering af energiforbruget vil bidrage til, at Danmark opfylder kravet om at gennemføre energieffektiviseringer svarende til 3 % af det samlede etageareal på bygninger over 250 m2.

Hvis man som region arbejder med energiledelse, bidrager man til, at Danmark opfylder Energieffektiviseringsdirektivets krav om energieffektiviseringer (EED-direktivet).

Hjælp til at indføre energiledelse i regioner

På SparEnergi.dk har vi samlet en række værktøjer til arbejdet med energiledelse. Her finder du bl.a. en energiledelsesvejledning, der skal hjælpe offentlige myndigheder til at definere de vigtigste aktiviteter i energiledelse og inspirere til indsatser fremover. Der er også udarbejdet værktøjer til at arbejde med energiledelse på hospitaler, hvor vi af erfaring ved, at der er store energibesparelser at hente.

Vejledningen i energiledelse er p.t. udarbejdet til stat og kommuner, men regioner kan lige så vel anvende den. Vejledningen lægger op til en indsats, der involverer flere dele af organisationen, f.eks.:

 • Optimering af bygninger og tekniske installationer
 • Adfærdskampagner
 • Indførelse af nye indkøbskrav

Vejledningen er delt op i 7 afsnit, der beskriver de væsentligste elementer af energiledelse:

 1. Energipolitik og mål
 2. Organisering af indsatsen
 3. Kortlægning af energiforbrug
 4. Udarbejdelse af handlingsplan
 5. Energistyring og nøgletal
 6. Evaluering af indsatsen
 7. Enkle rutiner

I arbejdet med at etablere et energiledelsessystem bør I medtage energisyn som en del af planen.

Energiledelse kan gøres meget enkelt og kan tilpasses ambitionsniveauet. Dog opfordres I til at prioritere bygninger med den dårligste energimæssige ydeevne, som der henvises til i Energieffektiviseringsdirektivet.

Energiledelse: Stat og kommunerEnergiledelse: Stat og kommuner

Billede energiledelse-statkommune.png

Energiledelse: Stat og kommuner

17.09.2018
11.25 MB
16 SIDER
Denne folder om energiledelse er tiltænkt statslige og kommunale myndigheder. Formålet er at definere de vigtigste aktiviteter i energiledelse og give praktisk inspiration til indsatsen.


Energiledelse i regionerne

Energihandlingsplan

Energihandlingsplan

Et væsentligt værktøj i EED er at arbejde med at vedtage en energihandlingsplan.

Energihandlingsplanen bør indeholde konkrete energispare- og energieffektivitetsmål og give handlingsanvisninger, der gerne må svare til de mål og anvisninger, der gælder for statens bygninger. For statens bygninger gælder, at 3 % af det samlede etageareal over 250 m2 skal energirenoveres årligt. 

Ved at udarbejde en energihandlingsplan får I igangsat en ramme for jeres energiarbejde.

I kan enten udarbejde en selvstændig plan eller udarbejde mål for energieffektiviseringen som en del af en bredere klima- eller miljøplan. Energihandlingsplanen bør indeholde konkrete energispare- og energieffektivitetsmål og give handlingsanvisninger. Det bør indgå i udarbejdelse af handlingsplanen, at I prioriterer bygninger med det største energibesparelsespotentiale. I nedenstående finder I skabelon til udarbejdelse af energihandlingsplan.

Skabelon til energihandlingsplanSkabelon til energihandlingsplan

Billede skabelon-til-energihandlingsplan_-_03-2014.png

Skabelon til energihandlingsplan

08.07.2019
62.54 KB
12 SIDER
Denne skabelon indeholder en række skemaer, som er nyttige, når man skal udarbejde en energihandlingsplan.


Energihandlingsplan

Energiledelse på hospitaler

Energiledelse på hospitaler

De fleste hospitaler kan spare store mængder energi ved at indføre energiledelse. Mindre investeringer og adfærdsændringer kan betyde meget.

Energistyrelsen har udarbejdet en selvstændig vejledning i energiledelse på hospitaler.

Formålet med energiledelsesvejledningen er at definere de vigtigste aktiviteter i energiledelse på hospitaler og inspirere til jeres indsats fremover.

Energiledelse kan gøres meget enkelt, og kan tilpasse alle aktiviteter efter jeres ambitioner. I bør dog prioritere bygninger med den dårligste energimæssige ydeevne, som der henvises til i Energieffektiviseringsdirektivet.

Vejledningen er delt op i 7 afsnit, der beskriver de væsentligste elementer af energiledelse:

 1. Energipolitik og mål
 2. Organisering af indsatsen
 3. Kortlægning af energiforbrug
 4. Udarbejdelse af handlingsplan
 5. Energistyring og nøgletal
 6. Evaluering af indsatsen
 7. Enkle rutiner

Gå på tværs af organisationen

Hvis I skal opnå succes med jeres energiarbejde, kræver det opbakning fra regionsrådet eller jeres direktion. Ledelsen er nødt til at afsætte penge og medarbejdere til arbejdet og beslutte, hvilke tiltag den vil gennemføre.

Man opnår typisk de bedste resultater, hvis arbejdet foregår på tværs af organisationen. Hvis I inddrager relevante personalegrupper, kan I få indarbejdet energiledelsens principper i hele organisationen. I bør bl.a. indlede et samarbejde mellem teknisk og klinisk personale og mellem afdelinger som medikoteknik, indkøb og it.

Energiledelse på hospitaler

Hold dig orienteret om energitiltag i det offentlige

Hold dig orienteret om energitiltag i det offentlige

Tilmeld dig vores nyhedsmail, og bliv informeret og inspireret til nye energitiltag. Vi sender 2-4 nyhedsmails om året. Til brug for udsendelse af nyhedsbrevet benyttes kun kontaktdata. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet, hvorefter oplysningerne slettes.

Tilmeld nyhedsmail


Det med småt

Til brug for udsendelse af nyhedsmailen benyttes kun kontaktdata. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsmailen, hvorefter oplysningerne slettes.

Energiledelse egne bygninger