Hospitaler og laboratorier

Hospitaler og laboratorier

Hospitaler og laboratorier

Spar el på hospitaler og i laboratorier

Spar el på hospitaler og i laboratorier

Der er et stort potentiale for at spare strøm i laboratorier på de fleste hospitaler, fordi analyseudstyr, computere og belysning sjældent bliver slukket.

Stort potentiale for besparelser

Der er et stort potentiale for elbesparelser i laboratorier på de fleste hospitaler, fordi analyseudstyr, computere og belysning sjældent bliver slukket. Energislugerne er udstyr til f.eks. blodprøveanalyser og DNA-analyser sammen med frysere, stinkskabe og belysning.

7 råd til et lavere elforbrug 

Der er en række muligheder for energibesparelser på de fleste danske hospitaler:

 • TemperaturfølereInstaller temperaturfølere i rum med køling af laboratorieudstyr, og slut dem til ventilationsanlæggets CTS, så I kun køler, når det er nødvendigt.
 • BevægelsessensorerSæt bevægelsessensorer på belysning i gange og laboratorier og på stinkskabe. Det sparer el ved at få lyset til at slukke automatisk.
 • AutomatikInstallér automatik og motor på luger, så de automatisk lukker ned, hvis der ikke er bevægelse.
 • Dedikeret fryserumEtabler et fryserum med f.eks. -80 °C og evt. med forrum på f.eks. -20 °C. Det kan betale sig i stedet for et større antal frysere.
 • Undersøg energiforbrugUndersøg jeres udstyrs energiforbrug. Noget udstyr kan have et langt lavere forbrug end antaget, og hvis det samtidig er slukket i perioder, kan I spare meget energi ved at reducere ventilation og køling, så I kun bruger det nødvendige.
 • Standby eller slukkeUndersøg, om I kan slukke udstyr og tilhørende computere eller sætte det i standby – evt. i samarbejde med leverandører og laboratorieansvarlige.
  Læs mere om standbyforbrug i laboratorier og på hospitaler
 • IndkøbsanbefalingerBrug Energistyrelsens indkøbsanbefalinger til at vælge den energirigtige vej, når I køber f.eks. nye computere eller ny belysning.
  Indkøbsanbefalinger
 • Brug tjeklisterneSpar energi ved at bruge Energistyrelsens 5 tjeklister til energirigtig projektering af varmeanlæg, ventilation, belysning og køling:

Find det unødvendige nat-forbrug

For at få øje på sparemuligheder kan I måle elforbruget og foretage en natrundering, hvor I måler energiforbruget om natten. Det er en effektiv måde at synliggøre det unødvendige elforbrug om natten på.

Tænk energien ind i udbud

I dag kan meget større hospitalsudstyr ikke slukkes helt. Det tvinger hospitalerne til store energiudgifter. De næste generationer af udstyr kan blive mere energieffektive, men det er nødvendigt, at hospitalspersonalet skubber til udviklingen ved at kræve energieffektivitet, når I laver udbud på udstyr.

Det I kan kræve eller bede om i udbud:

 • SlukningDet er en udbredt opfattelse, at man ikke kan slukke større hospitalsapparater, bl.a. fordi det tager lang tid at kalibrere. Men nogle apparater kan I godt slukke. En gennemgang på Odense Universitetshospital viste f.eks., at udstyr som røntgenapparater og acceleratorer med tilhørende køling og ventilation uden videre kunne slukkes uden for arbejdstiden.
  Læs mere om standbyforbrug i laboratorier og på hospitaler
 • Neddrosle driftKølevand leveres ofte 5-10 °C varmt. Men til en del maskiner som CT-skanner og acceleratorer skal vandet være 20-40 °C. Producer kølevand med en højere temperatur, hvor koldt vand ikke er nødvendigt.

  Det bruger mere energi at køle med luft end med vand, så køl med vand alle steder, hvor det kan lade sig gøre. CT-skannere er f.eks. målt til at bruge 1,8-6,3 kW mere med luftkøling end med vandkøling. I kan også prøve at udnytte den store mængde overskudsvarme, som hospitalsudstyr giver.

 • KølingMulighed for at køle med vand ved stuetemperatur eller derover.
 • VejledningVejledninger til klinikerne, så de kan slukke og automatisere standby mest muligt.

  I kan også tage et møde med leverandørerne og tale om, hvordan I kan spare energi i apparaterne.
  Vejledning om standbyforbrug i laboratorier og på hospitaler

Spar el i hjælpeudstyr

Hjælpeudstyr som autoklaver og vaskemaskiner bruger ofte elopvarmet vand. Erfaringer fra flere sygehuse viser, at man kan spare en del energi ved at varme vandet op på en anden måde, f.eks. ved at udnytte overskudsvarme fra køleanlæg, trykluftanlæg eller fra centrale kedler – eller ved at bruge fjernvarme:

 • En autoklave er ofte elopvarmet og bruger 50-60 kW. Men de kan uden videre opvarmes med f.eks. damp fra naturgaskedler, så I får en langt lavere driftsomkostning.
 • Sæt tænd-sluk-ure på autoklaver, så de kun bruger energi, når de skal.
 • Vaskemaskiner kan få varmt vand direkte fra overskudsvarmekilder, f.eks. køleanlæg i stedet for koldt vand. Det kan I formentlig gøre simpelt og rentabelt, især hvis mange vaskemaskiner får vand fra et fælles anlæg.

Placer ansvaret

Find sammen om at koordinere energispareindsatsen – f.eks. i et forum mellem Medikoteknik, Teknisk afdeling og de laboratorieansvarlige – så ”de hvide kitler taler med de blå dragter”. Så overkommer I en af de vigtigste barrierer, der bremser energibesparelser i laboratorier, nemlig ansvarsplaceringen.

Det er ofte et problem, når Teknisk afdeling f.eks. tager sig af forsyningen (ventilation, køling, trykluft osv.), mens Medikoteknik vedligeholder laboratorieapparater og andet udstyr, og de laboratorieansvarlige leder den daglige drift og køber nyt udstyr. Ofte har ingen det overordnede ansvar for energiforbruget i laboratorierne.

Start også dialog med ledelsen på hospitalet, der typisk tager de store beslutninger i forbindelse med energibesparelser.

Spar el på hospitaler og i laboratorier

Hospitalsudstyr bruger store mængder strøm

Hospitalsudstyr bruger store mængder strøm

90 % af regionernes energiudgifter går til hospitalerne. Det er især belysning, ventilation og laboratorieudstyr, der bruger meget energi. Derudover bruger meget hospitalsudstyr over 75 % af deres samlede energiforbrug på standby.

Hospitalsudstyr bruger store mængder strøm

Hospitalsudstyr bruger store mængder strøm

Hospitalsudstyr bruger store mængder strøm

90 % af regioners energi går til hospitaler

Det samlede energiforbrug i danske hospitaler er ca. 1.500 GWh, og 90 % af regionernes energiudgifter går til hospitalerne. Forbruget er fordelt, så ca. 15 % går til naturgas , ca. 45 % til el og ca. 25 % til fjernvarme.

Kæmpe standbyforbrug

Mange store hospitalsapparater står næsten altid på standby og bruger over 75 % af deres samlede energiforbrug i denne tilstand. Apparater som MR-skannere og cyklotroner bruger helt op til 98 % af deres samlede energiforbrug i standby.

Hospitalerne bruger også strøm på konstant køling og ventilation, som ikke burde være nødvendig, når apparaterne er i standby.

Der er derfor et meget stort besparelsespotentiale. Hospitalerne kan slukke for nogle ting allerede i dag og være med til at kræve mere energieffektive produkter i fremtiden.


Energirenovering af ventilationsanlæg


Energirenovering af ventilationsanlæg

Billede vejledningventanlaeg2016.png

Energirenovering af ventilationsanlæg

09.06.2016
2.55 MB
14 SIDER
I vejledningen finder I bl.a. simple beregnere, der hjælper jer til at opnå optimal energirenovering af ventilationsanlægget. Vejledningen henvender sig til jeres tekniske personale.

Fakta – forbrug og besparelser

Den nu nedlagte organisation Go' Energi samlede i 2009 målinger for energiforbruget til udstyr på forskelligt hospitalsudstyr. Her er tallene for 4 forskellige apparater, der findes på de fleste danske hospitaler.

Røntgenapparat CT-skanner MR-skanner Accelerator
Standbyforbrug (kW) 0,25 2-2,5 15 5,5
Årligt standbyforbrug (kWh) 2.000 15.000 110.000 46-47.000
Samlet årligt forbrug (kWh) 2.500 20.000 140.000 50.600
% af samlet energiforbrug brugt i standby* 80 75 78 90+
Forbrug til særskilt køling og ventilation - 10.000 30.000 -
Antal apparater i DK** 2.700 130 110 55
* Uden særskilt køling og ventilation.
** Cirkatal. Kilde: Statens Institut for Strålebeskyttelse.

I kommer næppe alt standbyforbrug til livs, men store dele er muligt.

Her er en hypotetisk oversigt over besparelsespotentialet i Danmark, hvis man slap helt af med standbyforbruget på de 4 apparater.

Årlig besparelse* Røntgenapparat CT-skanner MR-skanner Accelerator I alt
Målt i energi (mio. kWh) 5,4 2 12 2,6 22
Målt i penge (mio. kr.) 8,64 3,2 19,2 4,16 35,2
Svarer til så mange danskeres elforbrug 3.800 1.400 8.500 1.800 15.500
* Cirkatal uden evt. særskilt forbrug til køling og ventilation. Elpris: 1,60 kr./kWh.

 

Hospitalsudstyr bruger store mængder strøm

Læs mere

Energiledelse på hospitaler

Energiledelse på hospitaler

De fleste hospitaler kan spare store mængder energi ved at indføre energiledelse. Mindre investeringer og adfærdsændringer kan betyde meget.

Energiledelse på hospitaler

Energiledelse på hospitaler

Energiledelse på hospitaler

Hjælp til at energieffektivisere hospitaler

Formålet med energiledelsesvejledningen er at definere de vigtigste aktiviteter i energiledelse på hospitaler og inspirere jer til jeres indsats fremover.

Energiledelse kan gøres meget enkelt, ogI kan tilpasse alle aktiviteter efter jeres ambitioner.

Vejledningen er delt op i 8 afsnit, der beskriver de væsentligste elementer af energiledelse:

 1. Energipolitik
 2. Organisering af indsatsen
 3. Energiforbrug
 4. Udarbejdelse af handlingsplan
 5. Mål
 6. Energistyring og nøgletal
 7. Evaluering af indsatsen
 8. Kom videre

Gå på tværs af organisationen

Hvis I skal opnå succes med jeres energiarbejde, kræver det opbakning fra regionsrådet eller jeres direktion. Ledelsen er nødt til at afsætte ressourcerne til arbejdet og træffe beslutninger om, hvilke tiltag den vil gennemføre.

Man opnår typisk de bedste resultater, hvis arbejdet foregår på tværs af organisationen. Hvis I inddrager relevante personalegrupper, kan I få indarbejdet energiledelsens principper i hele organisationen. I bør bl.a. indlede et samarbejde mellem teknisk og klinisk personale og mellem afdelinger som medikoteknik, indkøb og it.


Energiledelse: Hospitaler


Energiledelse: Hospitaler

Billede energiledelse-hospitaler.png

Energiledelse: Hospitaler

17.09.2018
10.54 MB
16 SIDER
Erfaringer viser, at de fleste virksomheder kan reducere deres energiforbrug ved at indføre energiledelse. Heraf kan I opnå en stor del med mindre investeringer og via adfærdsændringer. Denne folder om energiledelse er skrevet til hospitaler. Formålet med folderen er at definere de vigtigste aktiviteter i energiledelse og give inspiration til indsatsen i praksis.

Energiledelse på hospitaler

Læs mere

Hospitaler og laboratorier