Faxe Kommune

Elforbrug for 2010-2012 er oplyst af SEAS-NVE, og fordeling mellem forbrug (offentlig, erhverv og husholdning) er baseret på Dansk branchekode 2007 samt DEF-koder.

I det, at elforbrug for 2013-2015 er oplyst af Energistyrelsen og er opdelt via BBR-anvendelseskoder, giver det derfor en markant ændring i fordelingen af elforbruget.

Mængden af nitrogen i spildevand er oplyst af Faxe Forsyning.

Download
Antal indbyggere: 36.139
Areal: 405 km2
Kommunetype: Mellemkommune
Nøgletal   Nøgletal Nøgletallet fremkommer, når man dividerer kommunens samlede CO2-udledning med antal indbyggere i kommunen.
9,13 ton CO2 pr. indbygger
Samlet CO2-udledning for kommunen   Samlet CO2-udledning for kommunen Tallet viser, hvor meget CO2 der udledes fra energi, transport, kemiske processer, affaldsdeponi og spildevand i det valgte år.
329.931 ton CO2

CO2 fordelt på sektorer   CO2 fordelt på sektorer Figuren viser, hvordan kommunens samlede CO2-udledning fordeler sig på de forskellige sektorer i det valgte år. Se detaljer længere nede på siden.

Samlet CO2-udvikling i kommunen   Samlet CO2-udvikling i kommunen Figuren viser, hvor meget CO2 kommunen har udledt i ton pr. år siden 2010. Det valgte år vises med orange.

VE-udvikling i kommunen   VE-udvikling i kommunen Figuren viser, hvor stor en andel af kommunens samlede energiforbrug i energisektoren der stammer fra VE (vedvarende energi). Det valgte år vises med orange.

CO2-udledning fordelt på sektorer

CO2-udledning fra energi

CO2-udledning af forbrug og produktion af el og varme – herunder vedvarende energi (VE). Ved fejl i varmeforbrugsdata fra BBR, kontakt bbr@skat.dk.

Energisektorens andel af den samlede CO2-udledning

= 90.545 ton CO2

CO2-udvikling i ton

Det faktiske energiforbrug i kommunen fordelt på sektorer

Klik på figuren for at se hver sektors energiforbrug fordelt på el, fjernvarme og brændsler (naturgas og olie).

CO2-udledning fordelt på sektorer

Klik på figuren for at se hver sektors CO2-udledning fordelt på el, fjernvarme og brændsler (naturgas og olie).

Varmeforbrug og CO2-udledning fordelt på brændselstyper

Fjernvarme fordelt på produktionsform

Klik på figuren for at se brændselstyperne bag hver produktionsform.

Elforbrug og -produktion

VE-fordeling af det samlede energiforbrug

Sammenlign

329.931 ton CO2
9 ton CO2 pr. indbygger
med
646.085 ton CO2
18 ton CO2 pr. indbygger