Offentligt Energiforbrug

Designskolen Kolding

Her kan du se udviklingen i arbejdsstedets el- og varmeforbrug siden 2006. Du kan også se, hvordan det går med planen for at reducere forbruget.

Vis information Skjul information

Alle ministerier vil i perioden 2006 - 2020 reducere energiforbruget med 14 %

Udvikling i energiforbrug (varme + el i kWh)   Hold musen over punkterne for at se det nøjagtige forbrug

Oversigt over energiforbrug

Her kan du se udviklingen i el-, varme- og vandforbrug. Hold musen over punkterne for at se det nøjagtige forbrug.

Varme (kWh)

Udvikling siden 2006
-13 %
Udvikling siden 2016
+1 %
Varmeforbrug
66 kWh/m2
Varmeforbrug i alt
554.500 kWh

El (kWh)

Udvikling siden 2006
-29 %
Udvikling siden 2016
-2 %
Elforbrug
40 kWh/m2
Elforbrug i alt
335.600 kWh

Vand (m3)

Udvikling siden 2006
-2 %
Udvikling siden 2016
0 %
Vandforbrug
0,19 m3/m2
Vandforbrug i alt
1.620 m3

Liste over alle arbejdssteder

Her kan du se en liste over alle arbejdssteders energiforbrug og sammenligne de enkelte arbejdssteder med hinanden. Og du kan se udviklingen i forbruget siden 2006. Energiforbrugsdata, arealer og antal årsværk er indberettet af de enkelte institutioner. I Offentligt Energiforbrug omfatter ”årsværk” typisk ansatte eller studenterårsværk. De indberettede data til Offentligt Energiforbrug udgør en del af datagrundlaget for en årlig orientering af Folketinget om statens energiforbrug.
Samlet energiforbrug er både el og varme, men ikke vand.
Bygninger
EM
Forbrug
Pr. årsværk
Pr. m2
Udvikling
Designskolen Kolding
-
906 MWh
9.636 kWh
108 kWh
-18 % ift. 2006

Vil du arbejde videre med bygningens data?