Offentligt Energiforbrug

Erhvervsakademi MidtVest

Her kan du se udviklingen i arbejdsstedets el- og varmeforbrug siden 2006. Du kan også se, hvordan det går med planen for at reducere forbruget.

Vis information Skjul information

Alle ministerier vil i perioden 2006 - 2020 reducere energiforbruget med 14 %

Udvikling i energiforbrug (varme + el i kWh)   Hold musen over punkterne for at se det nøjagtige forbrug

Oversigt over energiforbrug

Her kan du se udviklingen i el-, varme- og vandforbrug. Hold musen over punkterne for at se det nøjagtige forbrug.

Varme (kWh)

Udvikling siden 2006
+112 %
Udvikling siden 2017
-9 %
Varmeforbrug
108 kWh/m2
Varmeforbrug i alt
908.100 kWh

El (kWh)

Udvikling siden 2006
+102 %
Udvikling siden 2017
-5 %
Elforbrug
39 kWh/m2
Elforbrug i alt
330.300 kWh

Vand (m3)

Udvikling siden 2006
+88 %
Udvikling siden 2017
-15 %
Vandforbrug
0,16 m3/m2
Vandforbrug i alt
1.320 m3

Liste over alle arbejdssteder

Her kan du se en liste over alle arbejdssteders energiforbrug og sammenligne de enkelte arbejdssteder med hinanden. Og du kan se udviklingen i forbruget siden 2006. Energiforbrugsdata, arealer og antal årsværk er indberettet af de enkelte institutioner. I Offentligt Energiforbrug omfatter ”årsværk” typisk ansatte eller studenterårsværk. De indberettede data til Offentligt Energiforbrug udgør en del af datagrundlaget for en årlig orientering af Folketinget om statens energiforbrug.
Samlet energiforbrug er både el og varme, men ikke vand.
Bygninger
Forbrug
Pr. årsværk
Pr. m2
Udvikling
Erhvervsakademi Midtvest - Herning
603 MWh
13.702 kWh
121 kWh
+2 % ift. 2006
Erhvervsakademi Midtvest - Holstebro
635 MWh
22.695 kWh
184 kWh
-

Vil du arbejde videre med bygningens data?