Offentligt Energiforbrug

Innovationfonden

Her kan du se udviklingen i arbejdsstedets el- og varmeforbrug siden 2006. Du kan også se, hvordan det går med planen for at reducere forbruget.

Vis information Skjul information

Alle ministerier vil i perioden 2006 - 2020 reducere energiforbruget med 14 %

Udvikling i energiforbrug (varme + el i kWh)   Hold musen over punkterne for at se det nøjagtige forbrug

Oversigt over energiforbrug

Her kan du se udviklingen i el-, varme- og vandforbrug. Hold musen over punkterne for at se det nøjagtige forbrug.

Varme (kWh)

Udvikling siden 2016
+12 %
Varmeforbrug
84 kWh/m2
Varmeforbrug i alt
110.400 kWh

El (kWh)

Udvikling siden 2016
-16 %
Elforbrug
26 kWh/m2
Elforbrug i alt
33.700 kWh

Vand (m3)

Udvikling siden 2016
-15 %
Vandforbrug
0,15 m3/m2
Vandforbrug i alt
200 m3

Liste over alle arbejdssteder

Her kan du se en liste over alle arbejdssteders energiforbrug og sammenligne de enkelte arbejdssteder med hinanden. Og du kan se udviklingen i forbruget siden 2006. Energiforbrugsdata, arealer og antal årsværk er indberettet af de enkelte institutioner. I Offentligt Energiforbrug omfatter ”årsværk” typisk ansatte eller studenterårsværk. De indberettede data til Offentligt Energiforbrug udgør en del af datagrundlaget for en årlig orientering af Folketinget om statens energiforbrug.
Samlet energiforbrug er både el og varme, men ikke vand.
Bygninger
Forbrug
Pr. årsværk
Pr. m2
Udvikling
Innovationsfonden
144 MWh
3.132 kWh
110 kWh
+4 % ift. 2016

Vil du arbejde videre med bygningens data?