Offentligt Energiforbrug

Professionshøjskolen VIA University College

Her kan du se udviklingen i arbejdsstedets el- og varmeforbrug siden 2006. Du kan også se, hvordan det går med planen for at reducere forbruget.

Vis information Skjul information

Alle ministerier vil i perioden 2006 - 2020 reducere energiforbruget med 14 %

Udvikling i energiforbrug (varme + el i kWh)   Hold musen over punkterne for at se det nøjagtige forbrug

Oversigt over energiforbrug

Her kan du se udviklingen i el-, varme- og vandforbrug. Hold musen over punkterne for at se det nøjagtige forbrug.

Varme (kWh)

Udvikling siden 2016
-3 %
Varmeforbrug
62 kWh/m2
Varmeforbrug i alt
14.671.600 kWh

El (kWh)

Udvikling siden 2016
-6 %
Elforbrug
33 kWh/m2
Elforbrug i alt
7.804.300 kWh

Vand (m3)

Udvikling siden 2016
-6 %
Vandforbrug
0,21 m3/m2
Vandforbrug i alt
48.670 m3

Liste over alle arbejdssteder

Her kan du se en liste over alle arbejdssteders energiforbrug og sammenligne de enkelte arbejdssteder med hinanden. Og du kan se udviklingen i forbruget siden 2006. Energiforbrugsdata, arealer og antal årsværk er indberettet af de enkelte institutioner. I Offentligt Energiforbrug omfatter ”årsværk” typisk ansatte eller studenterårsværk. De indberettede data til Offentligt Energiforbrug udgør en del af datagrundlaget for en årlig orientering af Folketinget om statens energiforbrug.
Samlet energiforbrug er både el og varme, men ikke vand.
Bygninger
Forbrug
Pr. årsværk
Pr. m2
Udvikling
VIA - Sønderport
69 MWh
22.979 kWh
88 kWh
-
VIA - Birk Centerpark 99
85 MWh
532 kWh
376 kWh
-
VIA - Mejlgade
98 MWh
16.375 kWh
136 kWh
-
VIA - Ammunitionsvej
135 MWh
44.827 kWh
103 kWh
-
VIA - Fanøvej
266 MWh
16.631 kWh
444 kWh
-
VIA - Lerpyttevej
350 MWh
999 kWh
83 kWh
-
VIA - A. I. Holms Vej
361 MWh
18.059 kWh
120 kWh
-
VIA - Bøgildvej
405 MWh
13.483 kWh
108 kWh
-
VIA - Jens Otto Krags Plads
464 MWh
3.627 kWh
89 kWh
-
VIA - Kasernevej
936 MWh
20.356 kWh
189 kWh
-
VIA - Prinsens Allé
1.181 MWh
5.903 kWh
79 kWh
-
VIA - Dalgas Alle
1.399 MWh
31.081 kWh
92 kWh
-
VIA - Birk Centerpark 5
1.487 MWh
8.745 kWh
86 kWh
-
VIA - Nattergalevej
1.800 MWh
22.496 kWh
125 kWh
-
VIA - Gl.Struervej 1
2.039 MWh
10.731 kWh
93 kWh
-
VIA - Svinget
2.438 MWh
44.331 kWh
137 kWh
-
VIA Campus C
2.791 MWh
465 kWh
68 kWh
-
VIA - Hedeager 2
2.812 MWh
7.810 kWh
94 kWh
-
VIA - Chr.M.Østergaardsvej
3.362 MWh
8.642 kWh
90 kWh
-90 % ift. 2006

Vil du arbejde videre med bygningens data?