Offentligt Energiforbrug

Professionshøjskolen VIA University College

Her kan du se udviklingen i arbejdsstedets el- og varmeforbrug siden 2006. Du kan også se, hvordan det går med planen for at reducere forbruget.

Vis information Skjul information

Alle ministerier vil i perioden 2006 - 2020 reducere energiforbruget med 14 %

Udvikling i energiforbrug (varme + el i kWh)   Hold musen over punkterne for at se det nøjagtige forbrug

Oversigt over energiforbrug

Her kan du se udviklingen i el-, varme- og vandforbrug. Hold musen over punkterne for at se det nøjagtige forbrug.

Varme (kWh)

Udvikling siden 2006
-40 %
Udvikling siden 2016
-3 %
Varmeforbrug
62 kWh/m2
Varmeforbrug i alt
14.671.600 kWh

El (kWh)

Udvikling siden 2006
-4 %
Udvikling siden 2016
-6 %
Elforbrug
33 kWh/m2
Elforbrug i alt
7.804.300 kWh

Vand (m3)

Udvikling siden 2006
+6 %
Udvikling siden 2016
-6 %
Vandforbrug
0,21 m3/m2
Vandforbrug i alt
48.670 m3

Liste over alle arbejdssteder

Her kan du se en liste over alle arbejdssteders energiforbrug og sammenligne de enkelte arbejdssteder med hinanden. Og du kan se udviklingen i forbruget siden 2006. Energiforbrugsdata, arealer og antal årsværk er indberettet af de enkelte institutioner. I Offentligt Energiforbrug omfatter ”årsværk” typisk ansatte eller studenterårsværk. De indberettede data til Offentligt Energiforbrug udgør en del af datagrundlaget for en årlig orientering af Folketinget om statens energiforbrug.
Samlet energiforbrug er både el og varme, men ikke vand.
Bygninger
Forbrug
Pr. årsværk
Pr. m2
Udvikling
VIA - Sønderport
72 MWh
23.942 kWh
91 kWh
-
VIA - Birk Centerpark 99
72 MWh
452 kWh
320 kWh
-
VIA - Mejlgade
101 MWh
16.760 kWh
139 kWh
-
VIA - Ammunitionsvej
133 MWh
44.456 kWh
103 kWh
-
VIA - Bøgildvej
246 MWh
8.203 kWh
65 kWh
-
VIA - Fanøvej
250 MWh
15.599 kWh
416 kWh
-
VIA - Lerpyttevej
361 MWh
1.031 kWh
86 kWh
-
VIA - A. I. Holms Vej
368 MWh
18.389 kWh
123 kWh
-
VIA - Jens Otto Krags Plads
476 MWh
3.721 kWh
91 kWh
-
VIA - Kasernevej
848 MWh
18.443 kWh
171 kWh
-
VIA - Prinsens Allé
1.324 MWh
6.619 kWh
88 kWh
-
VIA - Dalgas Alle
1.465 MWh
32.558 kWh
96 kWh
-
VIA - Nattergalevej
1.722 MWh
21.525 kWh
119 kWh
-
VIA - Birk Centerpark 5
2.009 MWh
11.815 kWh
117 kWh
-
VIA - Gl.Struervej 1
2.040 MWh
10.737 kWh
93 kWh
-
VIA - Svinget
2.480 MWh
48.623 kWh
140 kWh
-
VIA - Hedeager 2
2.612 MWh
7.254 kWh
88 kWh
-
VIA Campus C
3.058 MWh
470 kWh
74 kWh
-
VIA - Chr.M.Østergaardsvej
3.586 MWh
9.056 kWh
96 kWh
-89 % ift. 2006

Vil du arbejde videre med bygningens data?