Offentligt Energiforbrug

Transport- og Boligministeriet

Her kan du se udviklingen i arbejdsstedets el- og varmeforbrug siden 2006. Du kan også se, hvordan det går med planen for at reducere forbruget.

Udvikling i energiforbrug (varme + el i kWh)   Hold musen over punkterne for at se det nøjagtige forbrug

Oversigt over energiforbrug

Her kan du se udviklingen i el-, varme- og vandforbrug. Hold musen over punkterne for at se det nøjagtige forbrug.

Varme (kWh)

Udvikling siden 2006
-58 %
Udvikling siden 2018
-14 %
Varmeforbrug
90 kWh/m2
Varmeforbrug i alt
17.095.800 kWh
Andel procesenergi
8.515.800 kWh

El (kWh)

Udvikling siden 2006
-22 %
Udvikling siden 2018
-12 %
Elforbrug
43 kWh/m2
Elforbrug i alt
64.001.000 kWh
Andel procesenergi
59.905.300 kWh

Vand (m3)

Udvikling siden 2006
-15 %
Udvikling siden 2018
+48 %
Vandforbrug
0,09 m3/m2
Vandforbrug i alt
45.950 m3
Andel procesenergi
37.380 m3

Fjernkøling (kWh)

Udvikling siden 2006
-15 %
Udvikling siden 2018
+394 %
Fjernkøling
24 kWh/m2
Fjernkølingsforbrug i alt
683.900 kWh
Andel procesenergi
611.100 kWh

Liste over alle institutioner

Her kan du se en liste over alle institutionernes energiforbrug. Og du kan se udviklingen i forbruget siden 2006. Energiforbrugsdata, arealer og antal årsværk er indberettet af de enkelte institutioner. I Offentligt Energiforbrug omfatter ”årsværk” typisk ansatte eller studenterårsværk. De indberettede data til Offentligt Energiforbrug udgør en del af datagrundlaget for en årlig orientering af Folketinget om statens energiforbrug.
Samlet energiforbrug er både el og varme, men ikke vand.
Institutioner
Forbrug
Pr. årsværk
Pr. m2
Udvikling
Havarikommissionen for Civil Luftfart & Jernbane
9 MWh
-
7 kWh
-95 % ift. 2006
Kommissarius Ved Statens Ekspropriationer På Øerne
81 MWh
6.218 kWh
241 kWh
+67 % ift. 2006
Center for Boligsocial Udvikling
106 MWh
6.591 kWh
218 kWh
-
Bygningsstyrelsen
503 MWh
1.909 kWh
126 kWh
-12 % ift. 2006
Departementet
687 MWh
4.039 kWh
134 kWh
-34 % ift. 2006
Trafik- og Byggestyrelsen
1.289 MWh
32.218 kWh
172 kWh
-63 % ift. 2006
Vejdirektoratet
23.318 MWh
5.021 kWh
125 kWh
-15 % ift. 2006
Banedanmark
55.789 MWh
4.578 kWh
136 kWh
-27 % ift. 2006

Vil du arbejde videre med bygningens data?