Offentligt Energiforbrug

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Her kan du se udviklingen i arbejdsstedets el- og varmeforbrug siden 2006. Du kan også se, hvordan det går med planen for at reducere forbruget.

Vis information Skjul information

Alle ministerier vil i perioden 2006 - 2020 reducere energiforbruget med 14 %

Udvikling i energiforbrug (varme + el i kWh)   Hold musen over punkterne for at se det nøjagtige forbrug

Oversigt over energiforbrug

Her kan du se udviklingen i el-, varme- og vandforbrug. Hold musen over punkterne for at se det nøjagtige forbrug.

Varme (kWh)

Udvikling siden 2006
-8 %
Udvikling siden 2019
+3 %
Varmeforbrug
110 kWh/m2
Varmeforbrug i alt
429.275.800 kWh
Andel tomgangsenergi
674.900 kWh

El (kWh)

Udvikling siden 2006
+12 %
Udvikling siden 2019
+1 %
Elforbrug
70 kWh/m2
Elforbrug i alt
275.313.200 kWh
Andel procesenergi
1.891.500 kWh
Andel tomgangsenergi
259.700 kWh

Vand (m3)

Udvikling siden 2006
+1 %
Udvikling siden 2019
+2 %
Vandforbrug
0,29 m3/m2
Vandforbrug i alt
1.120.970 m3
Andel tomgangsenergi
650 m3

Fjernkøling (kWh)

Udvikling siden 2006
+1 %
Udvikling siden 2019
-12 %
Fjernkøling
11 kWh/m2
Fjernkølingsforbrug i alt
10.931.200 kWh

Liste over alle institutioner

Her kan du se en liste over alle institutionernes energiforbrug. Og du kan se udviklingen i forbruget siden 2006. Energiforbrugsdata, arealer og antal årsværk er indberettet af de enkelte institutioner. I Offentligt Energiforbrug omfatter ”årsværk” typisk ansatte eller studenterårsværk. De indberettede data til Offentligt Energiforbrug udgør en del af datagrundlaget for en årlig orientering af Folketinget om statens energiforbrug.
Samlet energiforbrug er både el og varme, men ikke vand.
Institutioner
Forbrug
Pr. årsværk
Pr. m2
Udvikling
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
26 MWh
53 kWh
2 kWh
-
Danmarks Innovationsfond
95 MWh
2.560 kWh
123 kWh
-
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
113 MWh
2.964 kWh
109 kWh
-93 % ift. 2006
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
134 MWh
2.568 kWh
101 kWh
-90 % ift. 2006
Akkrediteringsinstitutionen
193 MWh
4.480 kWh
172 kWh
-
Erhvervsakademi Kolding
202 MWh
1.372 kWh
22 kWh
-63 % ift. 2006
Grundforskningsfonden
260 MWh
23.649 kWh
557 kWh
-8 % ift. 2006
Svendborg Søfartsskole
438 MWh
21.918 kWh
170 kWh
+8 % ift. 2006
Marstal Navigationsskole
587 MWh
20.957 kWh
135 kWh
-18 % ift. 2006
Designskolen Kolding
890 MWh
8.164 kWh
106 kWh
-20 % ift. 2006
Erhvervsakademi SydVest
1.024 MWh
8.529 kWh
99 kWh
-34 % ift. 2006
Erhvervsakademi MidtVest
1.261 MWh
16.810 kWh
149 kWh
+113 % ift. 2006
Maskinmesterskolen København
1.355 MWh
22.576 kWh
117 kWh
-
Fredericia Maskinmesterskole
1.428 MWh
17.851 kWh
127 kWh
+108 % ift. 2006
Aarhus Maskinmesterskole
1.637 MWh
5.929 kWh
119 kWh
+193 % ift. 2006
Svendborg International Maritime Academy, SIMAC
1.726 MWh
19.393 kWh
161 kWh
+15 % ift. 2006
Den Frie Lærerskole
2.239 MWh
63.968 kWh
193 kWh
-29 % ift. 2006
Erhvervsakademi Dania
2.270 MWh
11.183 kWh
126 kWh
+98 % ift. 2006
Arkitektskolen Aarhus
2.360 MWh
18.150 kWh
169 kWh
-10 % ift. 2006
MARTEC - Maritime and Polytechnic University College
2.486 MWh
25.364 kWh
134 kWh
+27 % ift. 2006
Erhvervsakademiet Lillebælt
2.942 MWh
9.871 kWh
116 kWh
-60 % ift. 2006
Erhvervsakademi Sjælland
3.189 MWh
12.809 kWh
111 kWh
-24 % ift. 2006
IT-Universitetet i København
3.235 MWh
7.757 kWh
99 kWh
-7 % ift. 2006
Departementet
3.369 MWh
14.842 kWh
329 kWh
-10 % ift. 2006
Erhvervsakademi Aarhus
3.759 MWh
10.079 kWh
122 kWh
+143 % ift. 2006
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
4.283 MWh
22.307 kWh
201 kWh
-17 % ift. 2006
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
4.556 MWh
10.239 kWh
170 kWh
+127 % ift. 2006
Københavns Erhvervsakademi (KEA)
5.182 MWh
1.562 kWh
128 kWh
-2 % ift. 2006
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
5.989 MWh
17.013 kWh
160 kWh
+14 % ift. 2006
Professionshøjskolen Absalon
7.265 MWh
9.510 kWh
129 kWh
-30 % ift. 2006
Professionshøjskolen UC Syddanmark
8.640 MWh
12.688 kWh
135 kWh
-17 % ift. 2006
Professionshøjskolen Lillebælt University College
9.030 MWh
12.137 kWh
164 kWh
-7 % ift. 2006
Professionshøjskolen University College Nordjylland
10.051 MWh
11.331 kWh
107 kWh
-46 % ift. 2006
Roskilde Universitet
10.746 MWh
11.205 kWh
152 kWh
-36 % ift. 2006
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
14.110 MWh
9.039 kWh
107 kWh
+6 % ift. 2006
Københavns Professionshøjskole
16.738 MWh
9.801 kWh
123 kWh
-12 % ift. 2006
Professionshøjskolen VIA University College
22.413 MWh
10.192 kWh
97 kWh
-31 % ift. 2006
Syddansk Universitet
39.902 MWh
10.125 kWh
130 kWh
+6 % ift. 2006
Aalborg Universitet
48.252 MWh
13.556 kWh
173 kWh
+32 % ift. 2006
Aarhus Universitet
133.356 MWh
16.659 kWh
190 kWh
+18 % ift. 2006
Danmarks Tekniske Universitet
146.875 MWh
10.173 kWh
351 kWh
+4 % ift. 2006
Københavns Universitet
190.921 MWh
19.942 kWh
203 kWh
-3 % ift. 2006

Vil du arbejde videre med bygningens data?