Offentligt Energiforbrug

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Her kan du se udviklingen i arbejdsstedets el- og varmeforbrug siden 2017. Du kan også se, hvordan det går med planen for at reducere forbruget.

Vis information Skjul information

Alle ministerier vil i perioden 2020 - 2030 reducere energiforbruget med 10 %

Udvikling i energiforbrug (varme + el i kWh)   Hold musen over punkterne for at se det nøjagtige forbrug

Oversigt over energiforbrug

Her kan du se udviklingen i el-, varme- og vandforbrug. Hold musen over punkterne for at se det nøjagtige forbrug.

Varme (kWh)

Udvikling siden 2019
+3 %
Varmeforbrug
109 kWh/m2
Varmeforbrug i alt
428.312.300 kWh
Andel tomgangsenergi
1.840.500 kWh

El (kWh)

Udvikling siden 2019
+1 %
Elforbrug
70 kWh/m2
Elforbrug i alt
275.659.900 kWh
Andel procesenergi
1.891.500 kWh
Andel tomgangsenergi
982.100 kWh

Vand (m3)

Udvikling siden 2019
+2 %
Vandforbrug
0,29 m3/m2
Vandforbrug i alt
1.126.390 m3
Andel tomgangsenergi
1.460 m3

Fjernkøling (kWh)

Udvikling siden 2019
-14 %
Fjernkøling
11 kWh/m2
Fjernkølingsforbrug i alt
10.653.000 kWh

Liste over alle institutioner

Her kan du se en liste over alle institutionernes energiforbrug. Og du kan se udviklingen i forbruget siden 2017. Energiforbrugsdata, arealer og antal årsværk er indberettet af de enkelte institutioner. I Offentligt Energiforbrug omfatter ”årsværk” typisk ansatte eller studenterårsværk. De indberettede data til Offentligt Energiforbrug udgør en del af datagrundlaget for en årlig orientering af Folketinget om statens energiforbrug.
Samlet energiforbrug er både el og varme, men ikke vand.
Institutioner
Forbrug
Pr. årsværk
Pr. m2
Udvikling
Danmarks Innovationsfond
114 MWh
3.077 kWh
147 kWh
-25 % ift. 2019
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
134 MWh
2.568 kWh
101 kWh
-90 % ift. 2019
Akkrediteringsinstitutionen
193 MWh
4.480 kWh
172 kWh
+6 % ift. 2019
Grundforskningsfonden
260 MWh
23.649 kWh
557 kWh
+3 % ift. 2019
Erhvervsakademi Kolding
362 MWh
2.323 kWh
35 kWh
-32 % ift. 2019
Svendborg Søfartsskole
438 MWh
21.918 kWh
170 kWh
-1 % ift. 2019
Marstal Navigationsskole
587 MWh
20.957 kWh
135 kWh
+4 % ift. 2019
Designskolen Kolding
890 MWh
8.164 kWh
106 kWh
+2 % ift. 2019
Departementet
969 MWh
6.595 kWh
201 kWh
-5 % ift. 2019
Erhvervsakademi SydVest
1.024 MWh
8.529 kWh
99 kWh
+6 % ift. 2019
Erhvervsakademi MidtVest
1.261 MWh
16.810 kWh
149 kWh
+5 % ift. 2019
Maskinmesterskolen København
1.355 MWh
22.576 kWh
117 kWh
+73 % ift. 2019
Fredericia Maskinmesterskole
1.428 MWh
17.851 kWh
127 kWh
+5 % ift. 2019
Aarhus Maskinmesterskole
1.637 MWh
5.929 kWh
119 kWh
+9 % ift. 2019
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
1.663 MWh
3.091 kWh
130 kWh
+1063 % ift. 2019
Svendborg International Maritime Academy, SIMAC
1.947 MWh
20.934 kWh
158 kWh
-6 % ift. 2019
Den Frie Lærerskole
2.239 MWh
63.968 kWh
187 kWh
-2 % ift. 2019
Erhvervsakademi Dania
2.270 MWh
11.074 kWh
122 kWh
+10 % ift. 2019
Arkitektskolen Aarhus
2.360 MWh
18.150 kWh
169 kWh
+7 % ift. 2019
Dansk Dekommissionering
2.400 MWh
29.996 kWh
444 kWh
+3 % ift. 2019
MARTEC - Maritime and Polytechnic University College
2.486 MWh
25.364 kWh
141 kWh
-2 % ift. 2019
Erhvervsakademiet Lillebælt
2.942 MWh
9.871 kWh
116 kWh
-1 % ift. 2019
IT-Universitetet i København
3.235 MWh
7.758 kWh
99 kWh
+1 % ift. 2019
Erhvervsakademi Sjælland
3.747 MWh
15.046 kWh
131 kWh
+10 % ift. 2019
Erhvervsakademi Aarhus
3.759 MWh
10.079 kWh
122 kWh
-5 % ift. 2019
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
4.283 MWh
22.307 kWh
201 kWh
+13 % ift. 2019
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
4.556 MWh
10.239 kWh
170 kWh
-2 % ift. 2019
Københavns Erhvervsakademi (KEA)
5.182 MWh
1.562 kWh
128 kWh
+8 % ift. 2019
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
6.004 MWh
17.057 kWh
160 kWh
+3 % ift. 2019
Professionshøjskolen Absalon
7.311 MWh
9.361 kWh
130 kWh
+1 % ift. 2019
Professionshøjskolen UC Syddanmark
8.640 MWh
12.688 kWh
135 kWh
-2 % ift. 2019
Professionshøjskolen Lillebælt University College
9.030 MWh
12.137 kWh
164 kWh
-9 % ift. 2019
Professionshøjskolen University College Nordjylland
10.052 MWh
11.332 kWh
108 kWh
+4 % ift. 2019
Roskilde Universitet
10.746 MWh
11.205 kWh
137 kWh
+4 % ift. 2019
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
14.110 MWh
9.039 kWh
107 kWh
+1 % ift. 2019
Københavns Professionshøjskole
16.734 MWh
9.799 kWh
123 kWh
+4 % ift. 2019
Professionshøjskolen VIA University College
22.413 MWh
10.192 kWh
97 kWh
-8 % ift. 2019
Syddansk Universitet
39.902 MWh
10.125 kWh
130 kWh
-1 % ift. 2019
Aalborg Universitet
50.140 MWh
13.556 kWh
173 kWh
+16 % ift. 2019
Aarhus Universitet
133.356 MWh
16.659 kWh
190 kWh
+2 % ift. 2019
Danmarks Tekniske Universitet
146.875 MWh
10.173 kWh
351 kWh
+1 % ift. 2019
Københavns Universitet
185.597 MWh
19.386 kWh
197 kWh
+2 % ift. 2019

Vil du arbejde videre med bygningens data?