Offentligt Energiforbrug

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Her kan du se udviklingen i arbejdsstedets el- og varmeforbrug siden 2006. Du kan også se, hvordan det går med planen for at reducere forbruget.

Udvikling i energiforbrug (varme + el i kWh)   Hold musen over punkterne for at se det nøjagtige forbrug

Oversigt over energiforbrug

Her kan du se udviklingen i el-, varme- og vandforbrug. Hold musen over punkterne for at se det nøjagtige forbrug.

Varme (kWh)

Udvikling siden 2006
-9 %
Udvikling siden 2017
-6 %
Varmeforbrug
110 kWh/m2
Varmeforbrug i alt
427.015.600 kWh

El (kWh)

Udvikling siden 2006
+12 %
Udvikling siden 2017
0 %
Elforbrug
71 kWh/m2
Elforbrug i alt
273.950.900 kWh

Vand (m3)

Udvikling siden 2006
+9 %
Udvikling siden 2017
+14 %
Vandforbrug
0,31 m3/m2
Vandforbrug i alt
1.211.500 m3

Fjernkøling (kWh)

Udvikling siden 2006
+9 %
Udvikling siden 2017
+132 %
Fjernkøling
14 kWh/m2
Fjernkølingsforbrug i alt
13.847.300 kWh

Liste over alle institutioner

Her kan du se en liste over alle institutionernes energiforbrug. Og du kan se udviklingen i forbruget siden 2006. Energiforbrugsdata, arealer og antal årsværk er indberettet af de enkelte institutioner. I Offentligt Energiforbrug omfatter ”årsværk” typisk ansatte eller studenterårsværk. De indberettede data til Offentligt Energiforbrug udgør en del af datagrundlaget for en årlig orientering af Folketinget om statens energiforbrug.
Samlet energiforbrug er både el og varme, men ikke vand.
Institutioner
Forbrug
Pr. årsværk
Pr. m2
Udvikling
Danmarks Innovationsfond
-
-
-
-
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
-
-
-
-
Akkrediteringsinstitutionen
188 MWh
4.076 kWh
168 kWh
-
Grundforskningsfonden
265 MWh
24.049 kWh
566 kWh
-7 % ift. 2006
Svendborg Søfartsskole
444 MWh
22.212 kWh
172 kWh
+9 % ift. 2006
Marstal Navigationsskole
589 MWh
21.045 kWh
146 kWh
-18 % ift. 2006
Erhvervsakademi Kolding
736 MWh
6.692 kWh
96 kWh
+35 % ift. 2006
Designskolen Kolding
906 MWh
9.636 kWh
108 kWh
-18 % ift. 2006
Erhvervsakademi SydVest
1.057 MWh
8.805 kWh
102 kWh
-32 % ift. 2006
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
1.058 MWh
4.542 kWh
122 kWh
-24 % ift. 2006
Erhvervsakademi MidtVest
1.238 MWh
17.199 kWh
147 kWh
+109 % ift. 2006
Fredericia Maskinmesterskole
1.528 MWh
19.097 kWh
135 kWh
+123 % ift. 2006
Aarhus Maskinmesterskole
1.570 MWh
4.983 kWh
116 kWh
+181 % ift. 2006
Maskinmesterskolen København
1.622 MWh
27.026 kWh
140 kWh
-
Svendborg International Maritime Academy, SIMAC
1.724 MWh
19.374 kWh
161 kWh
+15 % ift. 2006
Arkitektskolen Aarhus
2.089 MWh
16.445 kWh
149 kWh
-20 % ift. 2006
Erhvervsakademi Dania
2.256 MWh
11.335 kWh
124 kWh
+97 % ift. 2006
Den Frie Lærerskole
2.263 MWh
68.589 kWh
195 kWh
-28 % ift. 2006
MARTEC - Maritime and Polytechnic University College
2.435 MWh
25.633 kWh
163 kWh
+24 % ift. 2006
Erhvervsakademiet Lillebælt
2.919 MWh
9.794 kWh
85 kWh
-60 % ift. 2006
Erhvervsakademi Sjælland
2.994 MWh
10.253 kWh
164 kWh
-29 % ift. 2006
IT-Universitetet i København
3.257 MWh
9.278 kWh
139 kWh
-6 % ift. 2006
Departementet
3.391 MWh
15.005 kWh
332 kWh
-10 % ift. 2006
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
3.803 MWh
22.373 kWh
184 kWh
-1 % ift. 2006
Erhvervsakademi Aarhus
4.069 MWh
10.909 kWh
121 kWh
+163 % ift. 2006
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
4.518 MWh
10.085 kWh
169 kWh
+125 % ift. 2006
Københavns Erhvervsakademi (KEA)
5.372 MWh
13.395 kWh
133 kWh
+2 % ift. 2006
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
6.030 MWh
17.132 kWh
161 kWh
+15 % ift. 2006
Professionshøjskolen Absalon
7.214 MWh
9.308 kWh
128 kWh
-30 % ift. 2006
Professionshøjskolen UC Syddanmark
8.796 MWh
13.286 kWh
137 kWh
-16 % ift. 2006
Professionshøjskolen Lillebælt University College
9.192 MWh
12.455 kWh
151 kWh
-5 % ift. 2006
Professionshøjskolen University College Nordjylland
10.222 MWh
11.776 kWh
118 kWh
-45 % ift. 2006
Roskilde Universitet
11.466 MWh
12.572 kWh
166 kWh
-32 % ift. 2006
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
14.228 MWh
9.197 kWh
106 kWh
+6 % ift. 2006
Københavns Professionshøjskole
17.148 MWh
10.453 kWh
127 kWh
-10 % ift. 2006
Professionshøjskolen VIA University College
22.861 MWh
2.720 kWh
99 kWh
-30 % ift. 2006
Syddansk Universitet
39.484 MWh
10.347 kWh
134 kWh
+5 % ift. 2006
Aalborg Universitet
48.994 MWh
14.006 kWh
177 kWh
+34 % ift. 2006
Aarhus Universitet
134.554 MWh
17.093 kWh
196 kWh
+19 % ift. 2006
Danmarks Tekniske Universitet
141.466 MWh
24.186 kWh
337 kWh
0 % ift. 2006
Københavns Universitet
190.871 MWh
20.418 kWh
200 kWh
-3 % ift. 2006

Vil du arbejde videre med bygningens data?