Offentligt Energiforbrug

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Her kan du se udviklingen i arbejdsstedets el- og varmeforbrug siden 2006. Du kan også se, hvordan det går med planen for at reducere forbruget.

Udvikling i energiforbrug (varme + el i kWh)   Hold musen over punkterne for at se det nøjagtige forbrug

Oversigt over energiforbrug

Her kan du se udviklingen i el-, varme- og vandforbrug. Hold musen over punkterne for at se det nøjagtige forbrug.

Varme (kWh)

Udvikling siden 2006
-11 %
Udvikling siden 2018
-2 %
Varmeforbrug
106 kWh/m2
Varmeforbrug i alt
417.451.500 kWh
Andel procesenergi
1.867.600 kWh
Andel tomgangsenergi
674.900 kWh

El (kWh)

Udvikling siden 2006
+12 %
Udvikling siden 2018
-1 %
Elforbrug
69 kWh/m2
Elforbrug i alt
273.354.000 kWh
Andel procesenergi
2.015.200 kWh
Andel tomgangsenergi
259.700 kWh

Vand (m3)

Udvikling siden 2006
-2 %
Udvikling siden 2018
-10 %
Vandforbrug
0,28 m3/m2
Vandforbrug i alt
1.095.490 m3
Andel tomgangsenergi
650 m3

Fjernkøling (kWh)

Udvikling siden 2006
-2 %
Udvikling siden 2018
-11 %
Fjernkøling
13 kWh/m2
Fjernkølingsforbrug i alt
12.391.900 kWh

Liste over alle institutioner

Her kan du se en liste over alle institutionernes energiforbrug. Og du kan se udviklingen i forbruget siden 2006. Energiforbrugsdata, arealer og antal årsværk er indberettet af de enkelte institutioner. I Offentligt Energiforbrug omfatter ”årsværk” typisk ansatte eller studenterårsværk. De indberettede data til Offentligt Energiforbrug udgør en del af datagrundlaget for en årlig orientering af Folketinget om statens energiforbrug.
Samlet energiforbrug er både el og varme, men ikke vand.
Institutioner
Forbrug
Pr. årsværk
Pr. m2
Udvikling
Danmarks Innovationsfond
152 MWh
3.299 kWh
116 kWh
-
Akkrediteringsinstitutionen
181 MWh
4.765 kWh
162 kWh
-
Grundforskningsfonden
252 MWh
22.934 kWh
540 kWh
-11 % ift. 2006
Svendborg Søfartsskole
441 MWh
22.063 kWh
171 kWh
+8 % ift. 2006
Erhvervsakademi Kolding
534 MWh
1.921 kWh
32 kWh
-2 % ift. 2006
Marstal Navigationsskole
565 MWh
18.230 kWh
130 kWh
-21 % ift. 2006
Maskinmesterskolen København
784 MWh
13.070 kWh
68 kWh
-
Designskolen Kolding
874 MWh
8.482 kWh
104 kWh
-21 % ift. 2006
Erhvervsakademi SydVest
967 MWh
8.059 kWh
94 kWh
-38 % ift. 2006
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
1.028 MWh
5.411 kWh
157 kWh
-37 % ift. 2006
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
1.142 MWh
4.494 kWh
132 kWh
-18 % ift. 2006
Erhvervsakademi MidtVest
1.204 MWh
16.716 kWh
143 kWh
+103 % ift. 2006
Fredericia Maskinmesterskole
1.360 MWh
17.004 kWh
121 kWh
+98 % ift. 2006
Aarhus Maskinmesterskole
1.502 MWh
5.215 kWh
110 kWh
+169 % ift. 2006
Erhvervsakademi Dania
2.056 MWh
9.982 kWh
114 kWh
+79 % ift. 2006
Svendborg International Maritime Academy, SIMAC
2.077 MWh
20.389 kWh
166 kWh
+39 % ift. 2006
Arkitektskolen Aarhus
2.208 MWh
16.986 kWh
158 kWh
-16 % ift. 2006
Den Frie Lærerskole
2.289 MWh
65.387 kWh
197 kWh
-27 % ift. 2006
MARTEC - Maritime and Polytechnic University College
2.529 MWh
25.294 kWh
151 kWh
+29 % ift. 2006
Erhvervsakademiet Lillebælt
2.962 MWh
9.938 kWh
86 kWh
-60 % ift. 2006
Erhvervsakademi Sjælland
3.176 MWh
10.876 kWh
131 kWh
-25 % ift. 2006
IT-Universitetet i København
3.212 MWh
8.542 kWh
138 kWh
-8 % ift. 2006
Departementet
3.344 MWh
14.666 kWh
327 kWh
-11 % ift. 2006
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
3.790 MWh
22.295 kWh
184 kWh
-1 % ift. 2006
Erhvervsakademi Aarhus
3.968 MWh
10.637 kWh
128 kWh
+157 % ift. 2006
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
4.640 MWh
10.545 kWh
174 kWh
+131 % ift. 2006
Københavns Erhvervsakademi (KEA)
4.779 MWh
1.440 kWh
118 kWh
-10 % ift. 2006
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
5.812 MWh
16.846 kWh
155 kWh
+10 % ift. 2006
Professionshøjskolen Absalon
7.240 MWh
9.551 kWh
129 kWh
-30 % ift. 2006
Professionshøjskolen UC Syddanmark
8.794 MWh
13.284 kWh
137 kWh
-16 % ift. 2006
Professionshøjskolen University College Nordjylland
9.707 MWh
10.956 kWh
104 kWh
-47 % ift. 2006
Professionshøjskolen Lillebælt University College
9.962 MWh
13.499 kWh
163 kWh
+3 % ift. 2006
Roskilde Universitet
10.327 MWh
10.917 kWh
165 kWh
-38 % ift. 2006
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
13.954 MWh
9.102 kWh
107 kWh
+4 % ift. 2006
Københavns Professionshøjskole
16.063 MWh
9.470 kWh
118 kWh
-16 % ift. 2006
Professionshøjskolen VIA University College
24.449 MWh
8.668 kWh
96 kWh
-25 % ift. 2006
Syddansk Universitet
40.404 MWh
10.310 kWh
131 kWh
+7 % ift. 2006
Aalborg Universitet
43.236 MWh
11.882 kWh
150 kWh
+19 % ift. 2006
Aarhus Universitet
130.274 MWh
16.203 kWh
184 kWh
+15 % ift. 2006
Danmarks Tekniske Universitet
145.863 MWh
24.802 kWh
344 kWh
+4 % ift. 2006
Københavns Universitet
185.098 MWh
19.723 kWh
198 kWh
-6 % ift. 2006

Vil du arbejde videre med bygningens data?