Datadrevet energistyring i Hvidovre Kommune

Data og klimamål sikrer langsigtet, strategisk energieffektivisering i Hvidovre Kommune

Hvidovre er en af de kommuner i landet, der har arbejdet længst med datadrevet energistyring og -effektivisering. De har bl.a sparet 1,28 % på elforbruget, og 5,88 % på varmen i løbet af 2018. Det har betydet en reduktion i COpå 3,5 % samme år.

Gode råd

  • Sæt mål for energispareindsatsenSæt mål, og lav en årlig opgørelse, så I ved, om I når jeres mål.
  • Indgå forpligtende partnerskaberDet skaber momentum at indgå i partnerskab med andre kommuner eller interesseorganisationer, og det giver jer nogle at dele erfaringer og udfordringer med.
  • Få styr på energiforbrugetInvestér i et godt CTS- og energistyringssystem med fjernaflæsning – og lær at bruge det. Hvis I ved, hvor meget energi I bruger, og hvor og hvornår I bruger den, så kan I sætte ind de rigtige steder og opnå store besparelser.
Niels Grønbæk