Indkøbsanbefalinger for andet kontorudstyr v1.0

Indkøbsanbefalinger for andet kontorudstyr v1.0

Indkøbsanbefalinger for andet kontorudstyr v1.0

Hver især bruger hæve-sænke-borde og kaffemaskiner ikke så meget energi, men hvis der er mange af dem, kan det samlede energiforbrug være stort.

Hæve-sænke-borde

Anbefalinger er baseret på Energistyrelsens vurdering. Anbefalingerne gælder alle eldrevne hæve-sænke-borde.

  • Maks. elforbrug i standby-tilstand: 0,5 watt
  • Maks. tid fra justering af bordhøjde indtil forbruget igen svarer til standbyforbruget: 1 minut

Målinger skal så vidt muligt udføres efter standarden DS/ EN 50564 (”Elektriske og elektroniske apparater anvendt i husholdninger og på kontorer – Måling af laveffektforbrug”)

Kaffeautomater

Anbefalinger er baseret på Energistyrelsens vurdering. Anbefalingerne gælder automater til kaffe og andre varme drikke.

Alle type kaffeautomater skal have:

  • Automatisk dvalefunktion, der er aktiveret ved levering
  • Vejledning om dvalefunktionen ved automaten

Ældre versioner

 

Indkøbsanbefalinger for andet kontorudstyr v1.0

Siden er opdateret 13.03.2019 Kommentér denne side Til top