Indkøbsanbefalinger for andet kontorudstyr, kaffeautomater og hæve-sænke-borde v2.0

Indkøbsanbefalinger for andet kontorudstyr, kaffeautomater og hæve-sænke-borde v2.0

Indkøbsanbefalinger for andet kontorudstyr, kaffeautomater og hæve-sænke-borde v2.0

Andet kontorudstyr omfatter hæve-sænke-borde og kaffeautomater. Enkeltvis bruger de ikke så meget energi, men hvis der er mange af dem, kan det samlede energiforbrug være stort.

Opdateret maj 2019

Hæve-sænke-borde

Anbefalingerne gælder eldrevne hæve-sænke-borde til anvendelse i kontorer og lignende.

Anbefalinger er baseret på Energistyrelsens vurdering.

  • Maks. elforbrug i standby-tilstand: 0,5 watt
  • Maks. tid fra justering af bordhøjde indtil forbruget igen svarer til standbyforbruget: 1 minut

Målinger skal så vidt muligt udføres efter standarden DS/ EN 50564: 2011 (”Elektriske og elektroniske apparater anvendt i husholdninger og på kontorer – Måling af laveffektforbrug”)

Kaffeautomater

Anbefalingerne gælder automater til kaffe og andre varme drikke.

Anbefalinger er baseret på Energistyrelsens vurdering.

Alle type kaffeautomater skal have:

  • Automatisk dvalefunktion, der er aktiveret ved levering
  • Vejledning om dvalefunktionen ved automaten

Ved udbud kan leverandøren anmodes om at oplyse elforbruget for kaffeautomaten efter DS/EN 50597:2018 (”Vareautomaters energiforbrug”).

Ældre versioner

Når indkøbsanbefalingerne bliver opdateret med nye anbefalinger, nummereres versionen med et nyt heltal, f.eks. 1.0 og 2.0. Ved opdatering af tekst/formuleringer får versionsnummeret et nyt decimaltal, f.eks. 1.1 og 1.2.

Indkøbsanbefalinger for andet kontorudstyr, kaffeautomater og hæve-sænke-borde v2.0

Siden er opdateret 21.12.2020 Kommentér denne side Til top