Indkøbsanbefalinger for digitale tv-bokse v3.0

Indkøbsanbefalinger for digitale tv-bokse v3.0

Indkøbsanbefalinger for digitale tv-bokse v3.0

En digital tv-boks er en enhed, der kan modtage, afkode og behandle digitale tv-signaler.

Opdateret maj 2019

Om tv-bokse

Tv-boksene kan have mange funktioner, fra de mere enkle bokse, der primært giver adgang til tv-pakker fra udbydere af betalings-tv, til bokse med mange funktioner. Tv-bokse med mange funktioner kan have et meget stort årligt energiforbrug. Tv-bokse kan også have et stort standbyforbrug, afhængigt af hvordan boksen er indstillet.

Indkøbsanbefalingerne omfatter bokse til modtagelse af betalings-tv via kabel, antenne (jordbaseret), satellit, fibernet/bredbånd og tynde klienter.

Anbefalingerne er baseret på den europæiske frivillige aftale for komplekse digitale modtagere version 3.1 og krav til netværksudstyr forordning (EU) Nr. 801/2013. Se detaljerede beskrivelser af omfattede produkter og kravene heri.

Anbefalet maksimalt årligt elforbrug

  • Digital tv-boks til tv via kabel, fællesantenne og satellitMaksimalt årligt elforbrug: 40 kWh
  • Digital tv-boks til tv via antenne (jordbaseret), fibernet/bredbånd og tynde klienterMaksimalt årligt elforbrug: 35 kWh

Hvis tv-boksen har ekstrafunktioner, øges det maksimalt tilladte årlige elforbrug som angivet i tabellen. 

Ekstrafunktion Tillæg til elforbrug
High Efficiency Video Processing + 20 kWh pr. år
Full HD + 20 kWh pr. år
Ultra HD + 30 kWh pr. år
3D TV + 20 kWh pr. år
Avanceret grafisk processing (til 3D-grafik) + 5 kWh pr. år
Adgang til ekstra RF-kanaler + 15 kWh pr. år (pr. ekstra kanal)
Indbygget harddiskoptager + 20 kWh pr. år
Return Path (mulighed for tovejskommunikation) ADSL eller DOCSIS 2.0 + 30 kWh pr. år
Return Path (mulighed for tovejskommunikation) VDSL eller DOCSIS 3.0 + 50 kWh pr. år (pr. 4 bonded RF-kanaler)
Multi-decode (mulighed for dekodning af flere forskellige signaler på én gang) + 25 kWh pr. år
Multi-display (mulighed for at levere signaler til flere skærme på én gang (forskellige signaler), In-home-netværk (mulighed for netværkskommunikation) + 6 kWh pr. år
In-home-netværk + 12 kWh pr. år (pr. netværkstype)

For digitale tv-bokse, der er kategoriseret som netværksudstyr

Kategorisering som netværksudstyr iht. definitioner i forordning (EU) 801/2013.

Hvis tv-boksen ikke er kategoriseret som netværksudstyr, skal den overholde kravene vedrørende forbrug i standby og slukket i forordning (EF) 1275/2008.

Anbefalet maksimalt elforbrug i netværksstandby

  • For tv-boks kategoriseret som netværksudstyr: 2watt
  • For tv-boks med HiNA-funktionHiNA-funktionHiNA betyder høj nettilgængelighed. Udstyr med HiNA-funktion er udstyr, hvori indgår en funktion som router, netværksswitch, trådløs basisstation eller en kombination heraf. (der indgår en router, netværksswitch, trådløs basisstation eller en kombination heraf): 8 watt

Tv-boksen skal ved levering være indstillet, så den har en standbytilstand, der overholder ovennævnte krav. 

Anbefalinger om energistyring

  • Tv-boks kategoriseret som netværksudstyr skal have indbygget energistyring, som automatisk skifter til netværksstandby efter 20 minutters inaktivitet. Dvs. når andet tilsluttet udstyr som f.eks. fjernsyn er slukket, skal modtageren skifte til netværksstandby efter 20 minutter.
  • Energistyringen skal være aktiveret ved levering.

Bemærk, at overstående anbefalinger vedrørende energistyring og anbefalet maksimalt elforbrug for tv-boks med HiNA-funktion er lovmæssige mindstekrav for produkter, der markedsføres i EU.

Målestandarder

Målinger skal udføres efter metoderne i den europæisk frivillig aftale for komplekse digitale modtagere version 3.1. Standbyforbrug (herunder netværksstandby) skal måles efter retningslinjerne i forordning (EU) nr. 801/2013 og definitionerne i standarden EN 50564:2011: Electrical and electronic household and office equipment – Measurement of low power consumption.

Ældre versioner

Når indkøbsanbefalingerne bliver opdateret med nye anbefalinger, nummereres versionen med et nyt heltal, f.eks. 1.0 og 2.0. Ved opdatering af tekst/formuleringer får versionsnummeret et nyt decimaltal, f.eks. 1.1 og 1.2.

Indkøbsanbefalinger for digitale tv-bokse v3.0

Siden er opdateret 02.07.2019 Kommentér denne side Til top