Indkøbsanbefalinger for blæstkølere og frysere 3.0

Indkøbsanbefalinger for blæstkølere og frysere 3.0

Indkøbsanbefalinger for blæstkølere og frysere 3.0

Anbefalingerne gælder for blæstkølere og blæstfrysere med elnet-tilslutning og med en kapacitet på op til og med 300 kg fødevarer.

Opdateret 2017

Anbefalingerne er baseret på EU-forordning om miljøvenligt design. Anbefalingerne gælder for blæstkølere og blæstfrysere med elnet-tilslutning og med en kapacitet på op til og med 300 kg fødevarer.

  • Bed jeres leverandører oplyse produktets årlige energiforbrug i kWh pr. kg fødevare for en standardtemperaturcyklus. 
  • Lad energiforbruget indgå i en samlet vurdering af omkostninger til køb og drift. 
  • Gå efter en blæstkøler/fryser med en alarm eller anden mekanisme, der gør opmærksom på, når det ønskede temperaturniveau er nået. 
Bemærk: Standardtemperaturcyklussen er den temperatur, hvor nedkølingen starter, til den temperatur, der nedkøles til (i °C). I kan selv definere standardtemperaturcyklussen i forhold til jeres behov. Cyklussen kan f.eks. være fra +70 °C til +3 °C for kølere og fra +70 °C til -18 °C for frysere.

Ældre versioner

Når indkøbsanbefalingerne bliver opdateret med nye anbefalinger, nummereres versionen med et nyt heltal, f.eks. 1.0 og 2.0. Ved opdatering af tekst/formuleringer får versionsnummeret et nyt decimaltal, f.eks. 1.1 og 1.2.

Indkøbsanbefalinger for blæstkølere og frysere 3.0

Siden er opdateret 05.07.2019 Kommentér denne side Til top