Indkøbsanbefalinger for kondensatorenhed (med kondensator og kompressor) v4.0

Indkøbsanbefalinger for kondensatorenhed (med kondensator og kompressor) v4.0

Indkøbsanbefalinger for kondensatorenhed (med kondensator og kompressor) v4.0

Kondensatorenheder anvendes til bl.a. køle- og frysemøbler, -kabinetter og -rum, som ikke har indbygget kompressor og kondensator. Hvis kondensatorenheden ikke er energieffektiv, stiger energiforbruget for det samlede kølesystem.

Opdateret maj 2019

Anbefalingerne gælder kondensatorenheder med mindst 1 eldrevet kompressor og 1 kondensator, som er beregnet til drift ved lav og/eller middel temperatur.

Anbefalingerne er baseret på EU-forordning om miljøvenligt design af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling (EU) 2015/1095. Se mere om definitioner, beregningsmetoder mv. i forordningen.

Anbefalinger

Anbefalede mindsteværdier for COP (Coefficient of Performance) og SEPR (Seasonal Energy Performance Ratio) for kondenseringsenheder.

Bemærk! For kondensatorenheder med kølemiddel med GWP (global warming potential) lavere end 150 reduceres kravet til COP med 10 % i forhold til værdierne angivet nedenfor. 

Nominel kølekapacitet (PA) Faktor  Anbefalet værdi
Kondensatorenhed med medium driftstemperatur (fordampningstemperatur ved nominel køleevne -10 °C)
0,2 kW ≤ PA ≤ 1 kW COP Mindst 1,40
1 kW < PA≤ 5 kW COP Mindst 1,60
5 kW  ≤  PA  ≤  20 kW  SERP Mindst 2,55
20 kW  < PA  ≤  50 kW SERP Mindst 2,65
Kondensatorenhed med lav driftstemperatur (fordampningstemperatur ved nominel køleevne -35 °C)
0,1 kW < PA ≤ 0,4 kW COP Mindst 0,80
0,4 kW < PA ≤  2 kW COP Mindst 0,95
2 kW ≤ PA ≤ 8 kW SERP Mindst 1,60
8 kW ≤ PA ≤ 20 kW SERP Mindst 1,70

Ældre versioner

Når indkøbsanbefalingerne bliver opdateret med nye anbefalinger, nummereres versionen med et nyt heltal, f.eks. 1.0 og 2.0. Ved opdatering af tekst/formuleringer får versionsnummeret et nyt decimaltal, f.eks. 1.1 og 1.2.

Indkøbsanbefalinger for kondensatorenhed (med kondensator og kompressor) v4.0

Siden er opdateret 05.07.2019 Kommentér denne side Til top