Indkøbsanbefalinger for tv-apparater v4.0

Indkøbsanbefalinger for tv-apparater v4.0

Indkøbsanbefalinger for tv-apparater v4.0

Tv-apparater bliver større og større, f.eks. bruger et 65” fladskærms-tv ca. dobbelt så meget strøm som et tilsvarende 43”. Vær også opmærksom på standbyforbruget, hvis tv'et er med netværksforbindelse.

Opdateret april 2021

Anbefalinger omfatter tv-apparater uanset skærmtype og størrelse.

Anbefalingen er baseret på EU’s energimærkningsordning af elektroniske skærme, Kommissionens Delegerede Forordning (EU) Nr. 2019/2013.

Anbefaling for alle tv-apparater

Energiforbrug: Vælg energiklasse F eller bedre

Bemærk, at der er mindstekrav til tv-apparaters forbrug i slukket, standby og netværksforbundet standby-tilstand og krav om energistyring. Kravene fremgår af ecodesign-forordning (EU) 2019/2021.

Målestandarder

Der er endnu ikke offentliggjort harmoniserede standarder for tv/elektroniske skærme. Målinger for tv skal derfor udføres efter retningslinjerne i forordning (EU) 2019/2021 med ændringerne i forordning 2021/341 (for ecodesign) eller i forordning (EU) 2019/2013 med ændringerne i forordning (EU) 2021/340 (for energimærkning) - eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder.

For standbyforbrug kan anvendes standarden EN 50564:2011: Electrical and electronic household and office equipment – Measurement of low power consumption. 

Ældre versioner

Når indkøbsanbefalingerne bliver opdateret med nye anbefalinger, nummereres versionen med et nyt heltal, f.eks. 1.0 og 2.0. Ved opdatering af tekst/formuleringer får versionsnummeret et nyt decimaltal, f.eks. 1.1 og 1.2.

Indkøbsanbefalinger for tv-apparater v4.0

Siden er opdateret 22.10.2021 Kommentér denne side Til top