Indkøbsanbefalinger for tv-apparater v3.0

Indkøbsanbefalinger for tv-apparater v3.0

Indkøbsanbefalinger for tv-apparater v3.0

Tv-apparater er blevet meget mere energieffektive. Til gengæld bliver skærmene større og større, så energiforbruget kan stadig være stort. Vær også opmærksom på standbyforbruget, hvis tv-et er med netværk.

Opdateret maj 2019

Anbefalinger omfatter tv-apparater uanset skærmtype og størrelse.

Anbefalingen er baseret på EU’s energimærkningsordning af fjernsyn, Kommissionens Delegerede Forordning (EU) Nr. 1062/2010.

For tv med netværk er anbefalingerne baseret på EU-forordning om miljøvenligt design af fjernsyn (EF) nr. 642/2009 med ændringer i forordning (EU) nr. 801/2013. Se mere om omfattede produkter og beregningsmetoder i forordningerne.

Anbefaling for alle tv-apparater

Energiforbrug: Vælg energiklasse B eller C

Anbefaling for tv-apparater med netværk

Maksimalt elforbrug i netværksstandby:

  • For tv kategoriseret som netværksudstyr: 2 watt
  • For tv med HiNA-funktion (Tv, hvori der indgår en router, netværksswitch, trådløs basisstation eller en kombination heraf): 8 watt

Tv-et skal ved levering være indstillet, så det har en standbytilstand, der overholder ovennævnte krav. 

Anbefalinger om energistyring

  • Tv kategoriseret som netværksudstyr skal have indbygget energistyring, som automatisk skifter til netværksstandby efter 4 timer i tændt tilstand uden kanalskift e.l. 
  • Energistyringen skal være aktiveret ved levering.

Bemærk, at overstående anbefalinger vedrørende energistyring og anbefalet maksimalt elforbrug for tv med HiNA-funktion er lovmæssige mindstekrav for produkter, der markedsføres i EU. 

Målestandarder

Standbyforbrug (herunder netværksstandby) skal måles efter retningslinjerne i forordning (EU) nr. 801/2013 og definitionerne i standarden EN 50564:2011: Electrical and electronic household and office equipment – Measurement of low power consumption.

Ældre versioner

Når indkøbsanbefalingerne bliver opdateret med nye anbefalinger, nummereres versionen med et nyt heltal, f.eks. 1.0 og 2.0. Ved opdatering af tekst/formuleringer får versionsnummeret et nyt decimaltal, f.eks. 1.1 og 1.2.

Indkøbsanbefalinger for tv-apparater v3.0

Siden er opdateret 01.03.2021 Kommentér denne side Til top