Fjernvarme

Fjernvarme

Fjernvarme

Fjernvarme er sammen med varmepumper den mest miljøvenlige opvarmningsform. Samtidig er det ofte en billig varmetype.

Kan I få fjernvarme?

Hvis I vil omlægge til fjernvarme, skal I ligge i et område med fjernvarme og tilsluttes fjernvarmenettet med en stikledning. Stikledningen er et dobbeltrør, hvor det ene rør fører varmt vand ind i bygningen, og det andet sender det afkølede returvand tilbage til fjernvarmeværket.

Sådan foregår det

Fjernvarmevandet bliver varmet op på fjernvarmeværket. Det bliver derefter pumpet gennem en rørledning ud til aftageren. Ved hjælp af en varmeveksler varmer fjernvarmevandet vandet i bygningens radiatoranlæg op. I sjældne tilfælde sendes fjernvarmevandet direkte ind i radiatorerne.

 • Indirekte tilslutning gennem vekslerCentralvarmeanlægget er helt adskilt fra fjernvarmesystemet. En varmeveksler overfører varmen fra fjernvarmevandet til centralvarmeanlægget. En cirkulationspumpe pumper vandet rundt i bygningen.
 • Direkte tilslutning uden blandesløjfeCentralvarmeanlægget er direkte forbundet til fjernvarmeledningerne. Fjernvarmeværkets pumper sørger også for at pumpe vandet rundt i centralvarmeanlægget. Derfor er der ikke nogen cirkulationspumpe i bygningen.
 • Direkte tilslutning med blandesløjfeCentralvarmeanlægget er direkte forbundet til fjernvarmeledningerne, og en cirkulationspumpe pumper vandet rundt i bygningen.

Henvend dig til dit fjernvarmeværk for at få oplyst, hvilke løsninger I kan vælge.

Afregning af forbrug

For at afregne forbruget skal man have en varmemåler. Der findes 2 forskellige slags:

 • KubikmetermålerMåler mængden af fjernvarmevand, som cirkulerer ind i bygningen. Måleenheden er kubikmeter (m3).
 • EnergimålerMåler mængden af fjernvarmevand, som cirkulerer ind i bygningen, og hvor meget varme vandet afgiver til bygningen. På den måde måler den helt præcist, hvor meget varme bygningen får. Måleenheden er kWh , MWh (1.000 kWh) eller GJ (gigajoule).

Fakta om fjernvarme

 • Der findes ca. 400 fjernvarmeselskaber i Danmark.
 • Danmark begyndte at bruge fjernvarme allerede i 1920’erne. Forbruget steg kraftigt i 1950-1960’erne. Lige efter oliekrisen i 1973-1974 blev der lagt og gennemført store planer om at udnytte spildvarme fra elproduktionen til at varme vores huse op med gennem fjernvarmesystemet.
 • Fjernvarme bliver produceret på værker og distribueres til forbrugerne som varmt vand i fjernvarmerør. De fleste værker producerer varme og el samtidig – såkaldte kraftvarmeværker.
 • Der bruges flere forskellige slags brændsler til at producere fjernvarme. F.eks. affald, halm, olie, naturgas, kul og solvarme.
 • Ca. 50 % af brændslerne til fjernvarme udgøres af biomasse  og anden vedvarende energi. Naturgas udgør ca. 16 %, kul 12 %, olie 0,5 % og affald 22,3 %.
 • Det er politisk besluttet, at i 2035 skal 100 % af fjernvarmen være baseret på vedvarende energi.

Cirkulationspumpe

Cirkulationspumpen pumper vandet rundt til radiatorerne gennem rørene. Vælg en energieffektiv pumpe for at få det laveste elforbrug for pumpen.

Varmt brugsvand

Fjernvarmen bliver også brugt til at varme brugsvand op. Varmtvandsbeholderen kan typisk rumme 100-200 liter. Når I bruger det varme vand, tages koldt vand ind og varmes op over en periode. I en gennemstrømningsvandvarmer bliver vandet varmet op i takt med, at det bliver brugt.

Fjernvarme

Siden er opdateret 08.07.2019 Kommentér denne side Til top