I vil have fælles varme – men hvad skal det være?

Det kan være svært at vælge, og det er en god idé at få hjælp fra en uvildig rådgiver til at finde den bedste løsning. Men det kan være rart at vide noget om mulighederne på forhånd, når det kommer til rørnet, varmekilde og hver enkelt boligs varmeunit.

Hvis I har et rørnet

Hvis I allerede har en fælles varmecentral med rørføring, er det oplagt at beholde. 

Varmer I med olie eller naturgas, kan I sikkert spare penge på varmeregningen ved at skifte de fossile brændsler ud med f.eks. en stor fælles varmepumpe. Få en rådgiver til at give jer et tilbud.

Case: Jordvarme sparer 10.000 kr. pr. hus i 42 rækkehuse

Case: Varmepumpe skar 40 % af varmeregning i almene boliger

Hvis I ikke har et rørnet

Starter I fra bunden, er det første spørgsmål, om det skal være en løsning med isolerede eller uisolerede rør: 

 

2 veje at gå

Billede

Et isoleret rørnet svarer til traditionel fjernvarme:  

Et varmeværk varmer vand op til ca. 65 °C og sender det gennem rørnettet ud til boligerne. Her bruges det i en varmeveksler til at opvarme det vand, der skal bruges i radiatorer og vandhaner. Bagefter sendes det nu afkølede fjernvarmevand retur til varmeværket.

Varmen kan komme fra store luft til vand-varmepumper eller en mere traditionel varmekedel, hvor der f.eks. fyres med biomasse.

Et uisoleret rørnet er en nyere måde at skabe lokal fjernvarme:

Her kommer varmen fra den varmeenergi, der altid findes i jorden. Energien overføres direkte fra jorden til væsken i rørene og sendes ud i boligerne med en temperatur på 8 °C. I hver bolig findes indedelen af en varmepumpe, der kan bruge energien i væsken til at producere varmt vand til radiatorer og vandhaner.  

Fordi varmen kommer fra jorden, kaldes den jordvarme. En løsning med uisolerede rør er også kendt som ”kold fjernvarme” og ”termonet”.

Varmeveksler vs. varmepumpe

Varmeenheden i din bolig vil være en varmeveksler i en løsning med isolerede rør og en varmepumpe i en løsning med uisolerede rør. 

Begge er driftssikre og effektive og kræver minimal vedligeholdelse. Varmeveksleren fylder bare mindre.

Varmeveksleren kan være i et køkkenskab, mens varmepumpen fylder som et køleskab. Du behøver dog ikke have en udedel til varmepumpen på din grund ved fælles varmeløsninger.

Isoleret vs. uisoleret rørnet

Jo flere tætliggende huse I er om varmeløsningen, jo mere fordelagtig bliver økonomien i isolerede rør. Er husene længere fra hinanden, eller vil kun en mindre andel være med i projektet, kan det typisk bedre betale sig med uisolerede rør.

Få hjælp fra en uvildig rådgiver til at vælge, hvad der giver bedst mening hos jer. Der er forskellige fordele og ulemper ved isolerede og uisolerede rør:

Fordele ved isoleret rørnet
Udbredt teknologi

Med den samme teknologi som traditionel fjernvarme er isolerede rør et sikkert valg, hvor I kan søge vejledning hos fjernvarmeselskaber og udnytte deres erfaringer.

Andre kan overtage driften

Med isolerede rør er det muligt at indgå en driftsaftale med et forsyningsselskab, der kan stå for den daglige drift, når løsningen er etableret.

Kan kobles til traditionel fjernvarme

Hvis det en dag bliver aktuelt, kan jeres løsning kobles direkte på traditionel fjernvarme.

Ulemper ved isoleret rørnet
Dyrere at etablere

Isolerede rør koster langt mere end uisolerede rør. Det gør det generelt dyrere at få en løsning med et isoleret rørnet.

Hænder der laver thumbs up
Fordele ved uisoleret rørnet
Kræver kun få deltagere

En fælles varmeløsning kan godt bare være 2 boliger, der deles om jordvarme.

Kan nemmere udvides og tilpasses

Hvis f.eks. flere vil på, kan I relativt nemt lægge ekstra rør i jorden. Nogle gange er det endda ikke nødvendigt at grave jorden op.

Mulighed for køling

Med uisolerede rør kan I få en løsning, der også kan køle boligerne, når det er varmt.

Ulemper ved uisoleret rørnet
Bundet til jordvarme

Rørene får energi fra jorden, og det er ikke muligt senere at koble det uisolerede rørnet sammen med traditionel fjernvarme.

Hænder der laver thumbs up

Varmekilder – her får I varmen fra

Med et uisoleret rørnet får I som regel jordvarme, hvor varmepumper udnytter energien i jorden til at give jer varme og varmt vand. Med isolerede rør er der flere muligheder.

Uisolerede rør: Jordvarmepumpe

Med uisolerede rør er jordvarme næsten altid varmekilden. Det er også muligt at hente varme fra f.eks. en sø eller overskudsvarme fra en virksomhed, men det er ikke udbredt, fordi det sjældent betaler sig.

Heldigvis kan energien i jorden varme alle de boliger, I har brug for. Jo flere rør I graver ned, jo mere energi kan I få ud af jorden. Jordvarme giver billig, klimavenlig varme og er stort set vedligeholdelsesfri.

Rørene kan være gravet ned vandret eller lodret. Om sommeren kan løsningen hjælpe med at køle jeres boliger.

Vandrette rør

I har brug for et stort område at grave rør ned i. F.eks. en fælles plæne eller mark eller strækningen mellem husene. I skal bruge mindst det dobbelte af jeres samlede boligareal. Området kan sagtens bruges bagefter.

Lodrette rør

Rørene bores ned i 100-300 meters dybde. Det kan være bøvlet at få godkendt af kommunen, hvis det f.eks. er nær en drikkevandsboring. Til gengæld kræver det meget lidt plads. Jordforhold er vigtige for, hvor dybt I skal grave, og hvor meget det koster.

Isolerede rør: Flere muligheder

Isolerede rør kan bruge mange forskellige varmekilder – fra varmepumper til biomasse og overskudsvarme fra en virksomhed. Tit vil der være flere varmekilder til det samme anlæg, så man kan supplere, hvis der er brug for ekstra meget varme eller skifte, hvis den ene varmekilde bliver dyr eller knap.

Få hjælp til at vælge, hvad der er mest oplagt for jer og f.eks. undersøge, om I kan få adgang til billig overskudsvarme.  

Varmepumper er udbredte til nyanlæg

På nye anlæg er en stor industriel luft til vand-varmepumpe suppleret af en elkedel en udbredt løsning. Det kan varme mange boliger og giver billig, klimavenlig og vedligeholdelsesfri varme.

Det er samtidig en stabil og velafprøvet teknologi. Og så kan den styres af et forsyningsselskab, hvis I vil få andre til at stå for driften.

Sådan et anlæg kræver, at I finder en god placering: Varmepumpens udedel skal indhegnes, og indedelen skal være i en isoleret container eller teknikhus. Støjkrav kan have betydning for placeringen af varmepumpen.  

Du får stadig varme med "kold fjernvarme"

Væsken i uisolerede rør er kun 8 °C. Men i hver bolig bliver temperaturen hævet af en varmepumpe, så du kan få varme radiatorer og varmt vand, som du plejer. Du kommer altså ikke til at fryse, selvom nogle kalder det for ”kold fjernvarme”. 

Billede