Vordingborg Kommune

Vores data og resultater for 2018 - 2022 er ikke direkte sammenlignelige med tidligere år, da vi nu har et større og mere detaljeret datagrundlag. Vi arbejder på at gøre det muligt at sammenligne og se udviklingen helt tilbage til 2010.

Nøgletal

Indbyggere:
45.352
Areal:
620 km²
Kommunetype:
Landkommune
Gennemsnitlig udledning pr. indbygger
7,47 ton CO₂e pr. indbygger
Samlet CO₂e-udledning i kommunen
338.791 ton CO₂e

CO₂e fordelt på sektorer
Energi
20%
Transport
28%
Kemiske processer
1%
Landbrug
48%
Affaldsdeponi
3%
Spildevand
0%
Samlet CO₂e-udledning i kommunen
VE-andel i kommunen
  Energi

  CO₂-udledning fra energi

  Energisektoren omfatter produktion af el, fjernvarme og bionaturgas samt forbrug af energi i bygninger, fremstillingsvirksomhed og til non-road.

  Energisektorens andel af den samlede CO₂-udledning
  = 66.599 ton CO2e
  CO₂-udvikling i ton

  Energiforbrug til opvarmning

  Kommunens energiforbrug til opvarmning fordelt på brændselstyper.

  Klik på cirkeldiagrammet for at se brændselsfordelingen bag hver produktionsform.

  Elforbrug og -produktion

  Se kommunens elforbrug og -produktion.

  CO₂e-udledning fra transport

  Transportsektoren omfatter al transport, som foregår indenfor kommunens grænser samt borgernes flytransport.

  Transportsektoren andel af den samlede CO₂e-udledning
  = 95.275 ton CO2e
  CO₂e-udvikling i ton

  CO₂e-udledning fra kemiske processer

  Sektoren kemiske processer omfatter ikke-energirelaterede udledninger fra industrielle processer, olieraffinering og flaring-aktivitet på land samt brug af organiske opløsningsmidler.

  Kemiske processers andel af den samlede CO₂e-udledning
  = 3.282 ton CO2e
  CO₂e-udvikling i ton

  CO₂e-udledning fordelt på kilder

  CO₂e-udledning fra landbrug

  Drivhusgasser fra landbruget består bl.a. af metan fra dyr, lattergas fra gødningslagre og CO₂-udledning fra dyrkning af jorde.

  Landbrugssektorens andel af den samlede CO₂e-udledning
  = 163.583 ton CO2e
  CO₂e-udvikling i ton
  Klik på cirkeldiagrammet for at se fordelingen bag hver type.

  CO₂e-udledning fra affaldsdeponi og biogas

  Udledning fra affaldsdeponi består af netto-metan-emissioner (efter evt. produktion af lossepladsgas) fra tidligere deponi. Landsemissionen er fordelt på kommuner via indbyggertal. Derudover omfatter sektoren metanlækage fra biogasproduktion.

  Sektorens andel af den samlede CO₂e-udledning
  = 9.804 ton CO2e
  CO₂e-udvikling i ton

  CO₂e-udledning fordelt på typer

  CO₂e-udledning fra spildevand

  Emissioner fra spildevand udgøres primært af metan og lattergas fra behandling af spildevand og sekundært af lattergas fra udløbsspildevand.

  Spildevands andel af den samlede CO₂e-udledning
  = 248 ton CO2e
  CO₂e-udvikling i ton

  CO₂e-udledning fordelt på typer