Se Energieffektivitetsplaner for ministerier

Ministeriernes energieffektivitetsplaner

Ministerier med bygninger omfattet af cirkulærets energispareforpligtelser skal lave en energieffektivitetsplan for den overordnede energispareindsats i perioden 2021-2030. Den første energieffektivitetsplan blev indberettet i 2022, og vil blive opdateret hvert 2. år frem til 2030.

Energieffektivitetsplanerne indeholder også en redegørelse for en frivillig udfasning af olie- og gasfyr i bygninger, som er omfattet af ministeriets energieffektivitetsplan, frem mod henholdsvis 2025 og 2030.

Energieffektivitetsplanerne trækker data om ministeriernes forbrugs- og nøgletal fra databasen ’Offentligt Energiforbrug’ (OEF-databasen). De nærmere regler for indsatsen og ministeriernes energieffektivitetsplaner er beskrevet i cirkulæret om energieffektivisering i statens institutioner og dertilhørende vejledning.

Vejledning til cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner

Billede