Hørsholm Kommune

Regnskabet er udført ultimo november 2016 og opdateret med nye eldata primo maj 2017. Eldata for 2011 er fremkommet ved interpolation af 2010/2012-data. For el er der anvendt 3 forskellige datasæt. Elforbruget i den offentlige sektor (DE-kode: 442) skiller sig ud i 2010, hvor det er en faktor 3-5 større end de andre år. Afventer spildevandsdata for 2015 - aktuelt er 2014-data anvendt.

Download
Antal indbyggere: 24.856
Areal: 31 km2
Kommunetype: Bykommune
Nøgletal   Nøgletal Nøgletallet fremkommer, når man dividerer kommunens samlede CO2-udledning med antal indbyggere i kommunen.
5,06 ton CO2 pr. indbygger
Samlet CO2-udledning for kommunen   Samlet CO2-udledning for kommunen Tallet viser, hvor meget CO2 der udledes fra energi, transport, kemiske processer, affaldsdeponi og spildevand i det valgte år.
125.650 ton CO2

CO2 fordelt på sektorer   CO2 fordelt på sektorer Figuren viser, hvordan kommunens samlede CO2-udledning fordeler sig på de forskellige sektorer i det valgte år. Se detaljer længere nede på siden.

Samlet CO2-udvikling i kommunen   Samlet CO2-udvikling i kommunen Figuren viser, hvor meget CO2 kommunen har udledt i ton pr. år siden 2010. Det valgte år vises med orange.

VE-udvikling i kommunen   VE-udvikling i kommunen Figuren viser, hvor stor en andel af kommunens samlede energiforbrug i energisektoren der stammer fra VE (vedvarende energi). Det valgte år vises med orange.

CO2-udledning fordelt på sektorer

CO2-udledning fra energi

CO2-udledning af forbrug og produktion af el og varme – herunder vedvarende energi (VE). Ved fejl i varmeforbrugsdata fra BBR, kontakt bbr@skat.dk.

Energisektorens andel af den samlede CO2-udledning

= 75.305 ton CO2

CO2-udvikling i ton

Det faktiske energiforbrug i kommunen fordelt på sektorer

Klik på figuren for at se hver sektors energiforbrug fordelt på el, fjernvarme og brændsler (naturgas og olie).

CO2-udledning fordelt på sektorer

Klik på figuren for at se hver sektors CO2-udledning fordelt på el, fjernvarme og brændsler (naturgas og olie).

Varmeforbrug og CO2-udledning fordelt på brændselstyper

Fjernvarme fordelt på produktionsform

Klik på figuren for at se brændselstyperne bag hver produktionsform.

Elforbrug og -produktion

VE-fordeling af det samlede energiforbrug

Sammenlign

125.650 ton CO2
5 ton CO2 pr. indbygger
med
159.799 ton CO2
7 ton CO2 pr. indbygger