Erhverv

Om energisparesekretariatet

Energisparesekretariatat mål er at hjælpe virksomheder til at spare på energien for deres bundlinjes skyld.

I Energisparesekretariatet vil vi på en omkostningseffektiv måde bidrage til at få den relevante information og hjælp ud til de virksomheder og interessenter, der har et stort potentiale for at realisere energibesparelser.

Som led heri har Energisparesekretariatet

  • analyseret energiforbruget i erhvervslivet
  • kortlagt energisparepotentialet i erhvervslivet
  • undersøgt virksomhedernes holdning til og konkrete adfærd omkring energibesparelser.