Om BedreBolig

I BedreBolig sørger en kvalificeret rådgiver for at føre dig trygt gennem et renoveringsforløb med fokus på at spare energi i din bolig. Det er Energistyrelsen, der administrerer ordningen, der både stiller krav til rådgivernes uddannelse og til deres rådgivning af dig.

Fremtidssikring af din bolig

Med de særligt uddannede BedreBolig-rådgivere bliver det nemmere at tænke energi, når du skal renovere dit hus. Når energiforbedring bliver en del af renoveringen, opnår du mange fordele og fremtidssikrer samtidig din bolig på flere måder.

Du kan f.eks. opnå

 • Mindre energiregning
  Et mindre energiforbrug giver dig både en mindre regning og gør, at du bliver mindre påvirket af stigende energipriser.
 • Øget markedsværdi
  Et bedre energimærke gør boligen mere attraktiv, når den skal sælges og dermed mere værd.
 • Sundere komfort og indeklima
  Når træk og kuldenedfald mindskes, får du ikke bare bedre komfort, men også et bedre indeklima.
 • Bedre udnyttelse
  Du kan udnytte boligens areal bedre, fordi der bliver lunt og behageligt i rum, der før var kolde og havde træk.

Rådgivning efter dit behov

Din BedreBolig-rådgiver kan følge dig hele vejen – fra overblik over dine muligheder til færdig renovering. Men du vælger selv, hvor meget rådgivning du vil købe. Du kan få rådgivning til præcis de dele af renoveringsprocessen, du har brug for.

BedreBolig-rådgiveren kan tilbyde at

 • Afklare dine behov og ønsker til forbedringer af boligen
 • Kortlægge dit hus’ energimæssige tilstand
 • Rådgive om mulige energimæssige forbedringer og hjælpe med at prioritere dem
 • Udarbejde en BedreBolig-plan med overblik over og budget for din renovering
 • Projektere, indhente tilbud og lave aftale med håndværkere
 • Føre tilsyn med og kvalitetssikre arbejdet
 • Lave afsluttende gennemgang og overlevering
 • Følge op på hele projektet et år efter renoveringen

Læs mere om muligheder og fordele med BedreBolig

Sådan forløber det

Et BedreBolig-forløb kan overordnet inddeles i 2 faser: Planen og projektet.

Hver fase indeholder forskellige muligheder for rådgivning, men munder typisk ud i hhv. en BedreBolig-plan og en færdig renovering. Forløbet med rådgiveren kan være kortere eller længere end eksemplet nedenfor – det aftaler du med din BedreBolig-rådgiver.

1. Indledende samtale

Når du har kontaktet en BedreBolig-rådgiver, tager I en snak om dine planer og ønsker til boligen og muligheder med BedreBolig. Hvis du derefter mener, at rådgivningen i BedreBolig er relevant for dig, kan I aftale at mødes og tale om, hvordan dit hus kan forbedres, og hvilken rådgivning du ønsker.

Bliver I enige om at fortsætte samarbejdet, aftaler I proces og afregning for forløbet hen mod en bedre bolig.

Vælg en rådgiver, der matcher dine behov
Det er en god idé at kontakte en rådgiver med den faglighed, der passer bedst til dine ønsker og planer. De er alle godkendte af Energistyrelsen til at levere samlet og kvalificeret rådgivning med fokus på energien og dialogen med dig.

Hvis du f.eks. ønsker at få udarbejdet et energimærke, bør du vælge en rådgiver, som også er energimærkningskonsulent. Har dit hus brug for et arkitektonisk og æstetisk løft, kan en arkitekt være det bedste valg.
 

2. Kortlægning af muligheder og plan

Efter jeres møde gennemgår rådgiveren din bolig og komme med forslag til, hvordan du kan energiforbedre. Sammen udvælger I de forbedringer, som passer til dine ønsker og økonomi.

Rådgiveren prioriterer og indsætter forbedringerne i en BedreBolig-plan, som giver overblik over baggrund, fordele og økonomi for de enkelte tiltag. BedreBolig- planen indeholder også et samlet budget for projektet, så du får overblik over dine udgifter og besparelser på energiregningen.

Du kan tage budgettet med, hvis du skal tale finansiering med banken. Det giver banken et godt grundlag for at vurdere, hvor meget dit hus vil stige i værdi.

3. Projektering og udførelse

Når planen og finansieringen er på plads, kan din BedreBolig-rådgiver hjælpe dig gennem selve byggeprocessen – også kaldet fase 2: BedreBolig-projektet. Inden I går i gang, aftaler I, hvor meget af projektet du ønsker rådgivning til.  Du kan vælge selv at styre det meste eller overlade det helt til rådgiveren.

Hvis du lader BedreBolig-rådgiveren stå for processen, sørger han for, at de aftalte forbedringer bliver udført ordentligt. Rådgiveren kan ofte rådgive om andre aspekter også, f.eks. praktiske forhold, som letter projektets gennemførelse for dig.

4. Aflevering og 1-årsopfølgning

Når byggeriet er afsluttet, gennemgår BedreBolig-rådgiveren forbedringerne og instruerer dig i, hvordan du bruger din renoverede bolig. Herefter gennemgår du og rådgiveren projektet sammen. Hvis I begge er tilfredse med resultatet, afslutter I projektet og evaluerer forløbet.

Du kan få dokumenteret din nye energiforbedring ved at få fornyet dit energimærke eller få udarbejdet et, hvis du ikke har et i forvejen. Det udarbejdes af rådgiveren selv eller en underleverandør, forudsat personen er energikonsulent. Energimærket synliggør husets øgede markedsværdi og kan bruges, hvis det skal sælges inden for 10 år.

Du har mulighed for at købe et opfølgende tjek 1 år efter projektet. Her følger BedreBolig-rådgiveren op på den forventede besparelse og rådgiver dig om adfærd og vedligeholdelse af boligen.

Find din BedreBolig-rådgiver

De første rådgivere er netop blevet færdige med uddannelsen.

Tag kontakt til en rådgiver
Kontakt en BedreBolig-rådgiver, og hør, om BedreBolig er noget for dig. Det er gratis og uforpligtende at kontakte og blive kontaktet af en rådgiver.

Find rådgiver