Vigtig information vedrørende udbetaling af tilskud fra Energistyrelsen i juli 2024

Har du modtaget en afgørelse om udbetaling af tilskud i juli 2024, skal du være opmærksom på, at der grundet sommerferie kan gå op til 7 uger før udbetalingen er tilgængelig på din NemKonto.

Hvad er Energirenoverings­puljen?

Drømmer du om et mere energivenligt hus?

Energirenoveringspuljen er en tilskudsordning til dig, der drømmer om at lave energibesparende forbedringer på dit hus.

På siden her kan du læse mere om kravene for at få tilskud, hvad du kan søge tilskud til og blive klogere på, hvordan du søger.

Få et hurtigt overblik over, hvilke typer af energiforbedrende tiltag, du kan søge tilskud til i videoen. 

Accepter venligst markedsføringscookies for at se dette indhold.
Dette gør du nederst til venstre

Lever du op til de 5 krav?

Hvis du vil søge tilskud til dit renoveringsprojekt, skal du og dit hus leve op til 5 krav.

Krav 1

Dit hus skal være en helårsbolig – og du skal selv eje det

Krav 2

Dit hus skal have et gyldigt energimærke i kategorien E, F eller G, og der må ikke være foretaget ændringer på dit hus, siden det blev udstedt

Krav 3

Projektet må ikke være sat i gang, når du ansøger. Du må først igangsætte det, når du har fået tilsagn.

Krav 4

Du må ikke tidligere have fået tilskud til det samme projekt

Krav 5

Arbejdet skal udføres af en virksomhed med gyldigt CVR-nummer

Det kan du søge tilskud til

Her kan du få overblik over, hvad du kan søge tilskud til fra Energirenoveringspuljen. Du kan godt søge om tilskud til flere forskellige energiforbedringer.

Se tilskudssatser

Du kan søge tilskud til forskellige typer af isoleringsprojekter:

 • Udvendig isolering af ydervæg

  Du kan søge tilskud til udvendig isolering af massiv ydervæg og let ydervæg. Der gives ikke tilskud til kælderydervægge og hulmur.

 • Efterisolering af tag og loft

  Du kan søge tilskud til efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, uopvarmet loftsrum, flade tage og skråvægge direkte mod tag.

 • Efterisolering af terrændæk

  Du kan søge tilskud til efterisolering af terrændæk. Terrændæk er betegnelsen for en gulvkonstruktion mod jord. Der gives ikke tilskud til efterisolering af kældergulve eller krybekælder.

 • Konvertering af krybekælder til terrændæk

  Du kan søge tilskud til at nedlægge din krybekælder og etablere et velisoleret terrændæk i stedet.

Se de specifikke betingelser for tilskud til isolering her
 

Du kan søge tilskud til udskiftning af forskellige vinduestyper:

 • Ovenlysvinduer

  Du kan søge tilskud til udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer. Der gives ikke tilskud til at etablere nye ovenlysvinduer.

 • Forsatsvinduer

  Du kan søge tilskud til udskiftning af eksisterende eller etablering af nye forsatsrammer. Forsatsramme er betegnelsen for en-, to- eller tre-lags-ruder, der er monteret på indersiden af facadevinduet. Du kan også vælge at udskifte hele vinduet til et vindue med koblet ramme.

 • Facadevinduer

  Du kan søge tilskud til at udskifte eksisterende facadevinduer. Der gives ikke tilskud til at etablere nye facadevinduer.

Se listen over vinduer, som er godkendt til tilskud

Se de specifikke betingelser for tilskud til vinduer her
 

Du kan søge tilskud til etablering af mekanisk ventilationsanlæg:

 • Mekanisk ventilationsanlæg

  Du kan søge tilskud til at etablere et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis der i forvejen er etableret mekanisk udsugning uden varmegenvinding (fx udsugning på badeværelset), eller hvis der ikke er et ventilationsanlæg. Fordelen ved at etablere et ventilationsanlæg med varmegenvinding er, at det generelt giver et bedre indeklima ved at skabe udluftning i dit hus, uden at du får det samme varmetab, som når du åbner vinduer eller døre.

Se de specifikke betingelser for tilskud til ventilationsanlæg her

 • Vandbåret rumvarme

  Opvarmer du dit hus med el-radiatorer eller el-gulvvarme? Og ønsker du at etablere vandbaseret rumvarme – altså rør, der fører varmt vand til dine radiatorer eller gulvvarme? Så kan du søge tilskud gennem Energirenoveringspuljen.

  Der gives ikke tilskud til at udskifte et eksisterende fordelingsanlæg baseret på vandbåret rumvarme eller til at etablere en varmepumpe. Ønsker du at søge tilskud til en varmepumpe, skal du søge gennem Varmepumpepuljen her.

  Se de specifikke betingelser for tilskud til vandbåret rumvarme her
   

Du kan søge tilskud til dit eksisterende energimærke, hvis:

 • Du søger og får tilskud til et eller flere af de andre tiltag, der gives tilskud til
 • Dit samlede tilskud fra Energirenoveringspuljen er mellem 5.000 kr. til 10.000 kr.
 • Du selv har betalt for energimærkningen. Det skal dokumenteres ved at vedhæfte faktura med samlet beløb og dato for betaling
 • Energimærket maks. er 24 måneder gammelt fra ansøgningstidspunktet
 • Energimærket er udarbejdet med en bygningsgennemgang

Sådan søger du tilskud

Det er vigtigt, at du forbereder dig grundigt, inden puljen åbner for ansøgninger – det betaler sig. Se her, hvordan du søger tilskud til at energirenovere dit hus.

Se spørgsmål og svar

Billede

Varm op - det betaler sig

Det betaler sig at være godt forberedt, når du søger tilskud til at energirenovere dit hus. Inden du søger tilskud, er der nogle vigtige krav og dokumenter, du skal have styr på – så bliver det også nemmere for dig at udfylde ansøgningen, når ansøgningsportalen åbner.

Find dokumenter her

Se her, hvad du kan forberede:

Tjek de 5 krav

Du og dit hus skal leve op til 5 krav, hvis du vil søge tilskud.

Se kravene

Hav dit energimærke klar

Din bolig skal have et gyldigt energimærke i kategorien E, F eller G, og det skal du angive i din ansøgning for at kunne få tilskud. Derfor anbefaler vi, at du har dit energimærke ved hånden, inden du starter på ansøgningen. Energimærket må maks. være 10 år gammelt, og det skal være baseret på en bygningsgennemgang. Du må desuden ikke have lavet ændringer på huset, der påvirker energimærket, siden energimærket blev lavet.

Find dit energimærke

Find ud af, hvad du vil søge tilskud til

Du kan søge tilskud til isolering, vinduer, ventilationsanlæg, vandbåret rumvarme og energimærkning. Du kan godt søge tilskud til flere projekter på én gang. 

Bekræft, at du er registreret ejer af huset

Du skal sikre, at du er registreret som ejer af huset, inden du søger tilsagn om tilskud. 

Find tinglysning

Husk dette, hvis der er økonomisk aktivitet eller virksomhed på adressen

Hvis der er en virksomhed eller økonomisk aktivitet på din adresse, skal du også udfylde en de minimis-erklæring. Det er en erklæring om, at den samlede økonomiske støtte, som du har fået de seneste tre år, fra ansøgningstidspunktet, ikke overstiger 300.000 euro.

Økonomisk aktivitet kan blandt andet være en vejbod, en hobby-virksomhed, eller hvis dit hus bruges til udlejning.

Du kan downloade de minimis-erklæringen her

Er du i tvivl, om du har momspligtig virksomhed, kan du tjekke det i CVR-registret.

Tjek for moms

Læs vores trin for trin-guide igennem på forhånd

Vi har lavet en grundig gennemgang af ansøgningsportalen.

Den forbereder dig, så du ved, hvilke trin du skal igennem. Og den kan hjælpe dig med, at du har eventuel dokumentation klar, inden du udfylder din ansøgning.

Læs vores vejledning

Se trin for trin-videoguide

Indsend din ansøgning

Når du skal indsende din ansøgning om tilskud til energirenovering, foregår det i vores ansøgningsportal.

Gå til ansøgningsportal

Ha’ vores vejledninger ved hånden

Ansøgningsvejledningen indeholder alle krav og betingelser for at få udbetalt tilskud til energiforbedringer.

Hent ansøgningsvejledningen

Sådan udfylder du ansøgningen

Vi har lavet en vejledning, som gennemgår ansøgningsprocessen trin for trin. Det kan være en fordel at have vejledningen åben, mens du udfylder ansøgningen.

Hent trin for trin-guide

Se trin for trin-videoguide

Husk at have MitID klar

Du skal bruge MitID, når du skal logge ind på ansøgningsportalen. Derfor er det en god idé at have det ved hånden.

Sådan fordeler vi pengene

Pengene fordeles efter først-til-mølle-princippet blandt de ansøgninger, der lever op til kravene. Når der er ansøgt for alle pengene i puljen, lukker vi ikke flere ind i ansøgningsportalen.

Når din ansøgning er sendt

Når du har sendt din ansøgning, skal du være opmærksom på de faser, der kommer efter. Du får nemlig ikke automatisk udbetalt tilskud – det skal du ansøge om.

Her kan du se, hvad du skal være opmærksom på:

Lige efter du har ansøgt

Afvent, at din ansøgning bliver behandlet

Vi giver besked via ansøgningsportalen, når vi har behandlet din ansøgning. Hvis din ansøgning bliver godkendt, får du i første omgang det, vi kalder et tilsagn om tilskud. Et tilsagn om tilskud er din bekræftelse på, at du kan få udbetalt et tilskud, når du er færdig med energirenoveringen af dit hus. Alle tilsagn om tilskud gives inden årets udgang.

Husk at du kan få en notifikation på e-mail, hver gang der er nyt i din sag, hvis du har indtastet din e-mail ved ansøgningen.

Tilskuddet udbetales først, når dit projekt er afsluttet, og når du har ansøgt om udbetaling med den rigtige dokumentation og inden for tidsfristen.

Husk, at du ikke må igangsætte arbejdet, før du har fået tilsagn om tilskud. Ellers mister du retten til dit tilskud.

Efter du har fået tilsagn om tilskud

Arbejdet skal udføres af en virksomhed

Når du får tilsagn om tilskud fra Energirenoveringspuljen, skal arbejdet udføres af en virksomhed med gyldigt CVR-nummer. Det dokumenterer du med en faktura for det udførte arbejde og dokumentation for, at fakturaen er betalt.

Vær opmærksom på, at bilag og dokumentation fra virksomheden skal leve op til flere krav. På regningsbilag og dokumentationen skal fremgå:

 • Virksomhedens CVR-nummer
 • Navnet på bygningsejer (dig) og den adresse, arbejdet er udført på
 • De materialer og produkter, der er indkøbt og det arbejde, der er udført i forhold til det tilskudsberettigede projekt. Dette krav gælder ikke ved tilskud til energimærke
 • Start- og slutdato for udførelsen af arbejdet

Man må gerne indkøbe materialer selv, så længe indkøbet dokumenteres med faktura med samlet beløb og dato for betaling.  

Husk fristen for at udføre arbejdet

Fra den dag, du får tilsagn om tilskud, har du 2 år til at gennemføre dit projekt og ansøge om udbetaling af tilskuddet.

Efter arbejdet er udført

Husk fristen for at ansøge om udbetaling

Du skal ansøge om udbetaling af tilskud senest 60 dage efter, dit projekt er færdigt. Hvis du ikke overholder fristen, skal du forvente, at du ikke kan få udbetalt dit tilskud.

Hvis du har søgt om tilskud til flere energiforbedringer i dit hus, anses de som ét samlet projekt. Du kan derfor først søge om udbetaling af dit tilskud, når det sidste projekt er udført.

Indsend dokumentation og ansøg om udbetaling

Før vi kan udbetale dit tilskud, har vi brug for dokumentation for, at dit projekt er blevet udført. Du kan læse mere om kravene til dokumentation i vores vejledning.

Hent vejledning

Ændringer i din ansøgning

Du kan i særlige tilfælde få ændret dit tilsagn om tilskud. Du kan søge om ændring i dit tilsagn, hvis der sker en ændring i de projekter, du har fået tilsagn til. Du kan også søge om ændring i dit tilsagn, hvis du ønsker udsættelse af 2-årsfristen, overdragelse til en ny bygningsejer eller frasigelse af dit tilsagn. 

Udbetaling

Hvis din ansøgning om udbetaling af tilskud bliver godkendt, bliver tilskuddet automatisk indsat på din NemKonto.
 

Søger du tilskud på vegne af en virksomhed, en forening eller en anden privatperson?

Hvis du vil søge tilskud på vegne af en anden, en virksomhed eller en forening, er der flere krav, du skal leve op til. Du skal også have lidt flere dokumenter klar, når du skal sende din ansøgning.

Find dokumenter her

Billede

Søg tilskud til en varmepumpe

Varmepumpepuljen er en tilskudsordning til dig, der drømmer om at varme dit hus op på en billigere og mere klimavenlig måde. Når du skifter til en varmepumpe kan du få op til 27.000 kroner i tilskud, hvis du skrotter dit gamle fyr.

Billede