Energimærkning af bygninger

Energimærkning af bygninger

Energimærkning af bygninger

Energimærkningen viser, hvor meget energi bygningen bruger, og hvor man med fordel kan energiforbedre. Offentlige bygninger med et etageareal på 60-250 m2 skal energimærkes ved salg og udleje. Bygninger på over 250 m2 skal altid have en gyldig energimærkning, med mindre de er undtaget.

Hvad er energimærkning af bygninger?

Energimærket viser bygningens energimæssige tilstand. Energimærket har 2 overordnede formål:

  • Synliggøre, hvor meget energi bygningen bruger
  • Vise, hvilke energiforbedringer det kan betale sig at gennemføre, hvad de koster, og hvor meget I kan spare ved at gennemføre dem.

Energimærket vises på en skala fra A til G, hvor A er delt op i A2020, A2015 og A2010. Årstallet henviser til det bygningsreglement, som bygningen opfylder. A2020 er det laveste energiforbrug og G det højeste. Kun de bedste lavenergibygninger kan få A2015 og A2020.

Mærkningsrække

2 typer energimærkning

Bygninger kan energimærkes efter 2 forskellige principper.

Energimærkning af bygninger

Siden er opdateret 04.09.2017 Kommentér denne side Til top