Den gode proces

Den gode proces

Den gode proces

Den gode proces

Den gode proces

Som bygningsejer kan man tage en række forholdsregler, der øger chancen for et godt samarbejde og en velfungerende proces i hele projektets løbetid.
 • Vælg en ESCO-leverandør med gode samarbejdsevnerNår I vurderer tilbud fra ESCO-leverandørerne i udbudsfasen, er det vigtigt ikke kun at fokusere på pris og kWh-besparelser. Kvaliteten i løsningsforslagene og ESCO-leverandørens erfaring samt bemanding og ressourcer til projektet er også vigtige parametre, hvis samarbejdsprocessen skal blive god. Derfor skal man have fokus på disse parametre, bl.a. i udbuddets tildelingskriterier.
 • Accepter usikkerhederOfte kender bygningsejeren ikke bygningernes energiforbrug i detaljer, før projektet går i gang. Hvis bygningsejeren i garantiperioden bliver ekstremt fokuseret på detaljer i energibesparelserne og har en ufleksibel tilgang til de opnåede resultater, vil det ofte føre til konfrontationer med ESCO-leverandøren.

  Man må fra begge parters side acceptere, at der er nogle usikkerheder, og dem må man strække sig langt for at få afhandlet, uden at nogen føler sig snydt. Det kan f.eks. være en god idé at aftale, hvordan de opnåede besparelser måles og afrapporteres, og hvor ofte man drøfter resultaterne.

 • Lav spilleregler for samarbejdetSe projektet som et partnerskab, hvor både bygningsejer og ESCO-leverandør har et stort ansvar for, at projektet bliver en succes. Italesæt problemer og udfordringer med det samme og i en ærlig og åben facon.

  Opstartsmødet, når ESCO-leverandøren er fundet, bør f.eks. indeholde en drøftelse af baseline.

  • Hvor detaljeret skal den være?
  • Hvor små ændringer i dagligdagen skal medføre ændringer i baseline?
  • Hvor små udsving i energibesparelserne skal drøftes? 

  Alt dette skal man tale om og skrive ned, før spørgsmålene opstår, så man har et fælles papir at løse udfordringerne ud fra. Man kommer nemlig ofte ud i situationer, hvor man f.eks. skal beslutte, om baseline skal ændres.

Opbakning fra driftsorganisationen

Opbakning fra driftsorganisationen

I ESCO-projekter kan man opleve utilfredshed i bygningsejerens driftsorganisation. Utilfredsheden udspringer ofte af en faglig stolthed og en undren over, hvorfor man ikke løser opgaven selv, og hvorfor et privat firma skal tjene penge det.

Det er vigtigt at tage denne utilfredshed alvorligt og håndtere den tidligt i projektet. Driftsorganisationen er nemlig en afgørende part i projektets succes. Det er driftspersonalet, der skal drive bygningerne, og det er afgørende for ESCO-leverandøren, at driften kører optimalt, hvis de garanterede energibesparelser skal overholdes.

Derfor er det også ESCO-leverandørens ansvar at opgradere og videreuddanne driftspersonalet, så de f.eks. kan bruge et nyt styringssystem optimalt.

Som bygningsejer skal man drøfte denne udfordring med ESCO-leverandøren og sikre, at de kan bruge deres erfaring til at opnå optimal opbakning i organisationen.

Som bygningsejer kan det være en god ide at lave basisaftaler om brugsmønster, f.eks. hvor varmt der skal være i bygningen, krav til belysning osv. Basisaftalerne skal kommunikeres til driftspersonalet og brugerne, så der ikke opstår misforståelser efterfølgende.

”Det er en del af vores aftale med vores ESCO-leverandør, at de i de næste 5 år løbende holder kurser for driftspersonalet. Vores lejere skal introduceres mere og bedre til, hvordan de skal bruge bygningerne og bl.a. undervises i styring af tekniske anlæg og i, hvordan de fører logbog over elementer, der påvirker energiforbruget”

Eva Kunckel, Bygningsstyrelsen og tilknyttet ESCO-projektet på RUC

Citat

 

Den gode proces