Hvad er energimærkning af bygninger?

Energimærket viser bygningens energimæssige tilstand. Energimærket har 2 overordnede formål:

 • Synliggøre, hvor meget energi bygningen bruger
 • Vise, hvilke energiforbedringer det kan betale sig at gennemføre, hvad de koster, og hvor meget I kan spare ved at gennemføre dem.

Energimærket vises på en skala fra A til G, hvor A er delt op i A2020, A2015 og A2010. Årstallet henviser til det bygningsreglement, som bygningen opfylder. A2020 er det laveste energiforbrug og G det højeste. Kun de bedste lavenergibygninger kan få A2015 og A2020.

Billede
Billede af energimærkning

Læs mere i Energimærkning af større bygninger (pdf)

Nyt format fra 2021

Energimærkningsrapporten har fået et nyt format, der skal føre til flere konkrete energiforbedringer. Den nye rapport viser, hvor det kan være mest relevant at energiforbedre, hvad der er gevinsterne for økonomi og klima, og hvordan det konkret kan gøres.

Læs mere om det nye format af energimærkningsrapporten

Offentlige bygninger

Alle offentlige bygninger skal mærkes – også nyopførte bygninger, før de tages i brug eller meldes færdige.

Det er jeres eget ansvar, at jeres bygninger er energimærket. Hele bygningen energimærkes altid samlet.

Hvornår skal offentlige bygninger mærkes?

Reglerne for energimærkning afhænger af bygningens størrelse:

 • 60-250 m2

  Bygningen skal have et gyldigt energimærke, hvis den skal sælges eller udlejes. 

 • Over 250 m2

  Bygningen skal altid have en gyldig energimærkning, også selvom den ikke skal sælges eller udlejes. Energimærket udløber efter 10 år. Forny mærket, inden perioden udløber.

 • Salg eller udlejning

  Hvis I sælger eller udlejer mere end 25 % af bygningen, skal I altid energimærke med beregnet forbrug.

Synligt energimærke

Jeres energimærke skal opsættes, så det er synligt for brugerne af bygningen. Alle ministerier skal desuden offentliggøre deres energimærker og energimærkningsrapporter for ministerierne på deres hjemmeside.

Energimærket skal desuden være synligt i annoncen, når bygningen skal sælges eller udlejes.

Find energimærket på jeres bygning

Med energimærkningen kan I nemt finde ud af, hvor energieffektiv jeres bygning er. Samtidig kan I bruge den til at undersøge, hvordan I får en mindre varmeregning og en mere energieffektiv bygning.

Find energimærkningsfirma

Hvis du også skal energirenovere, kan du i nogle tilfælde kan få tilskud til energimærkningen.

Billede

Beregnet forbrug

Hvis I sælger eller udlejer mere end 25 % af bygningen, skal I altid energimærke med beregnet forbrug.

Billede