Indkøbsanbefalinger for belysning v2.0

Indkøbsanbefalinger for belysning v2.0

Indkøbsanbefalinger for belysning v2.0

Ny belysning er ofte en investering for de næste 10-20 år, så gå efter armaturer, der kan anvende energieffektive lyskilder som LED, og vælg LED ved udskiftning af lyskilder, hvis de kan anvendes i eksisterende armaturer.

Opdateret maj 2019

Der er anbefalinger for lyskilder til belysningsformål, belysningsanlæg, styreanordninger (forkoblinger, transformere, drivere) og skrivebordslamper.

Lyskilder

Anbefalinger er baseret på EU-forordning om energimærkning af lyskilder (EU) Nr. 874/2012. Anbefalingerne vedrørende energiklasser gælder i de tilfælde, hvor de effektive lyskilder passer til armaturets design, opfylder krav til lyskvalitet og er kompatible med evt. lysdæmpere.

Lyskilde Vælg følgende energiklasser
LED til almen belysning og spots Energiklasse A+ eller A++
LED-rør Vælg energiklasse A++. LED-rør bør kun anvendes, når de opfylder tekniske krav til belysningsstyrke.
LED eller højtryksdamplamper til vejbelysning og industri Energiklasse A+ eller A++

Belysningsanlæg

Anbefalinger er baseret på erfaringstal fra belysningskonsulenter (anbefaling om elforbrug). Anbefalingerne gælder belysningsanlæg til normale lokaletyper uden særlige krav til armaturdesign og lyskvalitet ud over myndighedskravene.

Lokaler Anbefalet maks. elforbrug til almenbelysning
inkl. lysstyringens forbrug
Kontorer 8 watt/m2
Storrumskontorer (med bevægelsesmeldere) 6 watt/m2
Daginstitutioner 6 watt/m2
Undervisningslokaler 6 watt/m2
Gangarealer 4 watt/m2

Øvrige anbefalinger

 • ZoneinddelingI lokaler med tilstrækkeligt dagslys skal anlægget forsynes med dagslysstyring.
 • BevægelsesmeldereBelysningsanlæg skal have bevægelsesmeldere til automatisk tænd/sluk. Kan udelades, hvor slukning af lyset kan give risiko for ulykker.
 • ArmaturArmaturer skal have en virkningsgrad på mindst 50 %, og lysstofrørsarmatur skal have HF-forkobling. Armaturets eget effektoptag, når lyskilden er slukket, må maks. være 0,5 watt pr. forkobling, transformer eller driver.
 • Design og dokumentationBelysningsanlægget skal designes og dokumenteres ved brug af anerkendte og integrerede beregningsværktøjer som f.eks. FABA Light.

Styreanordninger (forkoblinger, transformere og drivere)

Anbefalinger er lovgivningsmæssigt mindstekrav og er baseret på følgende EU-forordninger:

Anbefalingerne for forkoblinger gælder, når evt. andre tilsluttede komponenter (sensorer m.v.) er frakoblet. Kan de ikke frakobles, skal komponenternes effekt måles og trækkes fra resultatet.

Anbefalet mindste energieffektivitet og maks. standby- og nullast-forbrug:

 • Forkoblinger til lysstofrør og kompaktlysstofrør (uden indbygget forkobling)Energieffektivitetsindeks: Mindst A2 BAT for forkoblinger til T5- og T8-lysstofrør ellers A2
  Maks. standbyforbrug: 0,5 watt
 • Dæmpbare forkoblinger til lysstofrør og kompaktlysstofrørEnergieffektivitetsindeks: Mindst A1 BAT for forkoblinger til T5- og T8-lysstofrør ellers A1
  Maks. standbyforbrug: 0,5 watt
 • Transformere til halogenlamperEnergieffektivitet: Mindst 0,91 ved 100 % belastning
  Maks. standbyforbrug: 0,5 watt
  Maks. nullast-forbrug: 0,5 watt
 • Drivere til LEDEnergieffektivitet: Mindst 0,88
  Maks. standbyforbrug: 0,5 watt

Typer forbrug

 • StandbyforbrugForbrug i ”styreanordninger”, når lyskilder er slukket med et styresignal (fra en lysdæmper, sensor eller andet lysstyringsudstyr). Forbruget findes for styreanordninger med styrbar tænd/sluk-funktion.
 • Nullast-forbrugForbrug i ”styreanordninger” i tilsluttet, men ubelastet tilstand, dvs. når lyskilder og alt andet udstyr, der er forbundet til styreanordningen, er slukket via en kontakt på styreanordningens udgangsside.  

Skrivebordslamper

Anbefalinger bygger på Energistyrelsens vurdering. Anbefalingerne gælder alle arbejdslamper til placering på skrivebordet.

Arbejdslamper til skrivebordsbelysning

Vælg lamper med LED som lyskilde*. Hvis LED-lyskilden i lampen kan udskiftes, så vælg en lampe, hvor lyskilden er i energiklasse A+ eller A++. Transformere og drivere, der hører til lampen, skal overholde ovenstående anbefalinger.

*Hvis arbejdslampen har indbygget LED, er lyskildens energiklasse i intervallet A-A++ uden at dette kan præciseres nærmere.

Totalomkostninger (TCO)

Totalomkostninger er de samlede omkostninger til indkøb og brug af produktet. I kan anvende totalomkostningerne som tildelingskriterium i forbindelse med udbud.

Målestandarder

Se anerkendte målemetoder for:

Ældre versioner

Når indkøbsanbefalingerne bliver opdateret med nye anbefalinger, nummereres versionen med et nyt heltal, f.eks. 1.0 og 2.0. Ved opdatering af tekst/formuleringer får versionsnummeret et nyt decimaltal, f.eks. 1.1 og 1.2.

Indkøbsanbefalinger for belysning v2.0

Siden er opdateret 21.12.2020 Kommentér denne side Til top