Indkøbsanbefalinger for belysning v1.1

Indkøbsanbefalinger for belysning v1.1

Indkøbsanbefalinger for belysning v1.1

Ny belysning er ofte en investering for de næste 10-20 år, så gå efter energieffektive armaturer og lyskilder. Kig efter energimærkerne.

Lyskilder

Anbefalinger er baseret på EU’s energimærkningsordning, Kommissionens Delegerede Forordning (EU) Nr. 874/2012. Anbefalingerne om energiklasser gælder i de tilfælde, hvor de effektive lyskilder passer til armaturets design, opfylder tekniske krav til lyskvalitet og er kompatible med evt. lysdæmpere.

Lyskilde Vælg følgende energiklasser
Kompaktlysstofrør f.eks. sparepærer og lysstofrør Energiklasse A eller A+
Højtryksdamplamper til vejbelysning og industri f.eks. højtryksnatrium og metalhalogen Energiklasse A+
LED til almen belysning og spots Energiklasse A+ eller A++
LED-rør Vælg energiklasse A+. LED-rør bør kun anvendes, når de opfylder tekniske krav til belysningsstyrke og giver større energibesparelser end lysstofrør.

Belysningsanlæg

Anbefalinger er baseret på erfaringstal fra belysningskonsulenter (anbefaling om elforbrug) og Bygningsreglementet BR10 eller EU-forordning om miljøvenligt design (øvrige anbefalinger). Anbefalingerne gælder belysningsanlæg til normale lokaletyper uden særlige krav til armaturdesign og lyskvalitet ud over myndighedskravene.

Lokaler Anbefalet maks. elforbrug til almenbelysning
inkl. lysstyringens forbrug
Kontorer 8 watt/m2
Storrumskontorer (med bevægelsesmeldere) 6 watt/m2
Daginstitutioner 6 watt/m2
Undervisningslokaler 6 watt/m2
Gangarealer 4 watt/m2

Øvrige anbefalinger

 • ZoneinddelingI lokaler med tilstrækkeligt dagslys skal anlægget forsynes med dagslysstyring.
 • BevægelsesmeldereBelysningsanlæg skal have bevægelsesmeldere til automatisk tænd/sluk. Kan udelades, hvor slukning af lyset kan give risiko for ulykker.
 • ArmaturArmaturer skal have en virkningsgrad på mindst 50 %, og lysstofrørsarmatur skal have HF-forkobling. Armaturets eget effektoptag, når lyskilden er slukket, må maks. være 0,5 watt pr. forkobling, transformer eller driver.
 • Design og dokumentationBelysningsanlægget skal designes og dokumenteres ved brug af anerkendte og integrerede beregningsværktøjer som f.eks. FABA Light (www.faba.dk).

Styreanordninger (forkoblinger, transformere og drivere)

Anbefalinger er baseret på EU-forordninger om miljøvenligt design, Kommissionens Forordning (EF) Nr. 244/2009. Anbefalingerne for forkoblinger gælder, når evt. andre tilsluttede komponenter (sensorer m.v.) er frakoblet. Kan de ikke frakobles, skal komponenternes effekt måles og trækkes fra resultatet.

Anbefalet mindste energieffektivitet og maks. standby- og nullast-forbrug:

 • Forkoblinger til lysstofrør og kompaktlysstofrør (uden indbygget forkobling)Energieffektivitetsindeks: Mindst A2 BAT for forkoblinger til T5- og T8-lysstofrør ellers A2
  Maks. standbyforbrug: 0,5 watt
 • Dæmpbare forkoblinger til lysstofrør og kompaktlysstofrørEnergieffektivitetsindeks: Mindst A1 BAT for forkoblinger til T5- og T8-lysstofrør ellers A1
  Maks. standbyforbrug: 0,5 watt
 • Transformere til halogenlamperEnergieffektivitet: Mindst 0,91 ved 100 % belastning
  Maks. standbyforbrug: 0,5 watt
  Maks. nullast-forbrug: 0,5 watt
 • Drivere til LEDEnergieffektivitet: Mindst 0,88
  Maks. standbyforbrug: 0,5 watt

Typer forbrug

Standbyforbrug: Forbrug i ”styreanordninger”, når lyskilder er slukket med et styresignal (fra en lysdæmper, sensor eller andet lysstyringsudstyr). Forbruget findes for styreanordninger med styrbar tænd/sluk-funktion.

Nullast-forbrug: Forbrug i ”styreanordninger” i tilsluttet, men ubelastet tilstand, dvs. når lyskilder og alt andet udstyr, der er forbundet til styreanordningen, er slukket via en kontakt på styreanordningens udgangsside.  

Skrivebordslamper

Anbefalinger bygger på Energistyrelsens vurdering. Anbefalingerne gælder alle arbejdslamper til placering på skrivebordet.

Arbejdslamper til skrivebordsbelysning:

 • Skal være med kompaktlysstofrør i energiklasse A eller A+ eller LED-lyskilde i energiklasse A+ eller A++, hvis LED-lyskilden i lampen kan udskiftes*.
 • Forkoblinger, transformere og drivere, der hører til lampen, skal overholde ovenstående anbefalinger.

*Hvis arbejdslampen har indbygget LED, er lyskildens energiklasse i intervallet A-A++ uden at dette kan præciseres nærmere.

Totalomkostninger (TCO)

Totalomkostninger er de samlede omkostninger til indkøb og brug af produktet. I kan anvende totalomkostningerne som tildelingskriterium i forbindelse med udbud.

Ældre versioner

Her kan I finde ældre versioner af indkøbsanbefalingerne tilbage fra 2013.

 

Indkøbsanbefalinger for belysning v1.1

Siden er opdateret 14.09.2017 Kommentér denne side Til top