Find indkøbsanbefalinger til:

Tjenesteydelser

Stil krav om, at leverandørerne bruger energieffektive produkter, når de leverer ydelser som f.eks. rengøring og kantinedrift.

Regler og vejledning ved udbud og indkøb af tjenesteydelser

Computere

Det betaler sig at vælge energirigtigt, når I skal købe nye computere og skærme.

Anbefalinger for computere

Anbefalinger for computerskærme

Kopimaskiner og printere m.v.

Kopimaskiner, printere, scannere og faxmaskiner er tit skjulte strømslugere på kontorerne.

Anbefalinger for kopimaskiner og printere m.v.

Servere, datacentre, cloud- og it-systemer

Servere udgør en stor del af det samlede elforbrug i kontorbygninger.

Anbefalinger for datacentre, serverrum, cloudtjenester og it-systemer

Andet kontorudstyr, kaffeautomater og hæve-sænke-borde

De fleste kontorer har hæve-sænke-borde. Hver især bruger de ikke så meget energi, men hvis der er mange af dem, kan det samlede energiforbrug være stort. Mange kontorer har også kaffeautomater med et højt forbrug.

Anbefalinger for andet kontorudstyr

Netværksudstyr og bredbåndsudstyr

De fleste kontorer har netværksudstyr og små apparater med ældre eksterne strømforsyninger – ofte kaldet opladere.

Anbefalinger for netværksudstyr og bredbåndsudstyr

Anbefalinger for stort netværksudstyr

Tv og andre digitale skærme

Computerskærme, digitale informationsskærme og tv er energimærkede. Brug energimærket til at vælge en effektiv skærm.

Anbefalinger for tv-apparater

Anbefalinger for computerskærme

Belysning

Ny belysning er ofte en investering for de næste 10 til 20 år. Derfor er det vigtigt at gå efter energieffektive armaturer, lyskilder og belysningsanlæg.

Anbefalinger for belysning

Varmepumper

En varmepumpe er typisk en god forretning, hvis du i dag opvarmer med olie eller el og bor i et område uden fjernvarme. Varmepumper er en klimavenlig løsning, fordi den udnytter vedvarende energi i jord og luft.

Anbefalinger for varmepumper

Ventilation

I mange lokaler fungerer ventilationen ikke optimalt. Det betyder højere energiudgifter og kan gå ud over indeklimaet.

Anbefalinger for ventilatorer

Pumper og elmotorer

Både pumper og motorer er ofte ikke tilpasset behovet og bruger derfor langt mere strøm end nødvendigt.

Anbefalinger for elmotorer og frekvensomformere

Anbefalinger for cirkulationspumper

Anbefalinger for vandpumper

Husholdningsapparater

Det er nemt at vælge energieffektive husholdningshvidevarer, da I her kan kigge efter EU’s energimærke.

Anbefalinger for hårde hvidevarer til husholdninger

Gode råd for kaffemaskiner

Udstyr til storkøkken

En stor del af elforbruget i institutioner og kontorbygninger går til storkøkkenudstyr. I kan minimere elforbruget og spare penge med energieffektive produkter og udstyr.

Anbefalinger for professionelle køleskabe og skabsfrysere

Anbefalinger for kondensatorenheder

Anbefalinger for walk-in køle- og fryserum

Anbefalinger for blæstkølere og frysere

Anbefalinger for hæve-sænke-borde til storkøkken

 

Brug Den Ansvarlige Indkøber til andre grønne krav

Den Ansvarlige Indkøber hjælper dig som offentlig indkøber til at stille grønne og ansvarlige krav, der rækker ud over energieffektivitet.

Her kan du finde kravtekster for bæredygtige anskaffelser, definitioner og beskrivelser, som du kan kopiere direkte til dit udbud.

Miljøstyrelsen, KL og Erhvervsstyrelsen står bag Den Ansvarlige Indkøber.

Billede

Læs mere