Idrætshaller

Idrætshaller

Idrætshaller

Spar energi i idrætshaller

Spar energi i idrætshaller

Der kan være mange penge at spare ved at energiforbedre idrætshaller, f.eks. ved at skifte varmeform, installere LED-lys og optimere driften.

Siden er primært en guide til foreninger med egne faciliteter og selvejende institutioner. De gode råd til energibesparelser kan dog bruges af alle.

Energibesparelser i kommunalt ejede idrætshaller tænkes ind i kommunens strategiske arbejde med faciliteter.

Særligt for idrætshaller med svømmehal

En del idrætshaller ligger sammen med svømmehaller. Svømmehaller er nogle af de bygninger, der bruger mest energi, og der er mange penge at spare på driften.

Fordele ved energiforbedringer

Økonomi

Økonomi

Energiforbedring er en investering, der giver en lavere energiregning år efter år. Det giver flere penge til arrangementer eller nyt materiel som telte eller fodbolde. Samtidig øger I bygningens værdi i forhold til salg eller udlejning. Få beregnet energibesparelse på større forbedringer, før I investerer.

Økonomi

Komfort og sundhed

Indeklimaet bliver bedre af isolering og korrekt ventilation. Dårligt indeklima kan give hovedpine, træthed og andre gener.

Klima og miljø

Klima og miljø

Mindre brug af el og varme giver mindre udledning af CO2 fra fossile brændsler som kul, olie og gas.

 

Sådan kommer I i gang

Sådan kommer I i gang

Hvis I gør tingene i den rigtige rækkefølge, kan I undgå forhindringer og uforudsete udgifter.
  • Sæt energiforbedringer på dagsordenenAlle kan tage initiativ til energiforbedringer. Et godt tidspunkt er f.eks. et bestyrelsesmøde. 
  • Vælg en tovholderBeslut, hvem der skal være tovholder for jeres indsats. Det er en fordel, hvis de har en viden om bygningen og interesse for energi og drift. Det kan godt være nogen uden for bestyrelsen, f.eks. halinspektøren.
  • Få en rådgiver til at gennemgå bygningenFå en energigennemgang af jeres faciliteter. Det giver overblik over de oplagte forbedringer med skøn af investeringer og besparelser. Det er vigtigt at få estimeret rentabiliteten af forbedringer til brug for dialog om finansiering med kommunen. Spørg kommunen eller det lokale idrætsråd, om de har en rådgiver eller kan anbefale én. Jeres tovholder bør følge med teknikeren rundt på gennemgangen af faciliteterne.
  • Vælg projekterDiskutér, hvilke forbedringer I vil prioritere og hvorfor. For mange vil den økonomiske besparelse være det vigtigste, men udgangspunktet kan også være et behov for komfort, f.eks. fordi det trækker. I bør altid tænke energi ind, når I alligevel står foran en renovering.
  • Sørg for opbakningSøg opbakning til indsatsen. Det er særligt vigtigt ved større ombygninger. Tal processen igennem med brugerne. Lyt også til de kritiske stemmer. Det er vigtigt at orientere godt om processen.
  • Sæt forbedringer i systemUdskift f.eks. lyset det ene år og varmeanlægget det næste år, hvis der er flere gode projekter, end I kan overskue. Rækkefølgen kan afhænge af, om I prioriterer efter økonomi, komfort eller noget tredje.
  • Indhent tilbudPå store projekter bør I indhente mindst 3-4 tilbud. På mindre projekter er det ofte nok med 1-2 tilbud. Overvej lokale håndværkere, da de alligevel ofte vil være blandt jeres støtter. Det hjælper jeres rygte at handle lokalt, og de kan ofte give en god pris.

Finansiering

Finansiering

Der er flere muligheder for at søge økonomisk støtte til at betale for energiforbedringer.
  • Spørg kommunenKommunerne betaler mindst 65 % af driftsudgifterne i selvejende foreninger og har derfor et stærkt incitament til at støtte energiforbedringer. Mange kommuner har en energirenoveringspulje, som I kan søge. Ellers kan I foreslå, at kommunen finansierer energiforbedringer og til gengæld yder et lavere driftstilskud i nogle år. Eller at kommunen betaler for en del af forbedringen, f.eks. den samme andel som af driftsudgifterne. I Viborg har kommunen i partnerskab med det lokale idrætsråd og energiselskab etableret en pulje med særlig fokus på energibesparelser i idrætsfaciliteter. Der er gennemført over 100 projekter. I kan foreslå en tilsvarende pulje i jeres kommune. Se guide til partnerskab om energiforbedringer
  • Få en sponsorHvis I har et overskueligt projekt, kan I spørge lokale erhvervsdrivende, om de vil sponsorere forbedringen. Det kunne f.eks. være en virksomhed, der allerede er sponsor for jer. Eller en håndværker, som også skal udføre opgaven.
  • Søg en fondHvert år uddeles 44 millioner kroner fra DIF og DGI’s foreningspulje til idrætsforeninger. Det kan også være til energiforbedringer. Husk at orientere jer i puljens retningslinjer og læs de gode råd til ansøgere. Der findes desuden ca. 10.000 fonde og legater i Danmark, og flere hjemmesider guider til dem. Søg DIF og DGI’s foreningspulje AktivFundraising.dk Fonde.dk

Idrætshaller